Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Priėmimas į magistrantūros studijas

I-ojo PRIĖMIMO ETAPO EIGA:
 
Iki stojimo prašymų registravimo pabaigos
Konsultuojami stojantieji dėl „Leidimo stoti į pasirinktą studijų programą (specializaciją)“.
Ar leidimas reikalingas, galima pasitikrinti Stojančiojo galimybių apraše arba VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. arba pasiteirauti el. paštu magistrantura@vgtu.lt.
 
2017-04-06 – 2017-06-27
Prašymų stoti į antrosios pakopos studijas registravimas: pildomi ir koreguojami prašymai bei registruojami dokumentai internetinėje prašymų registravimo sistemoje.
 
2017-06-29, 12:00 val.
Skelbiami konkursiniai balai VGTU internetiniame puslapyje.
 
Iki 2017-06-29 16:00 val.
Priimamos ir nagrinėjamos stojančiųjų apeliacijos dėl konkursinio balo dydžio.
 
2017-06-30, 16:00 val.
VGTU internetiniame puslapyje skelbiamas Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro sprendimas dėl kvietimo studijuoti.
 
2017-07-03 – 2017-07-04
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir studijų sutarčių pasirašymas: 1) atvykus į universitetą asmeniškai ar notaro įgaliotam asmeniui, dokumentai turi būti pateikti Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki sutarčių sudarymo laikotarpio pabaigos; 2) pasirašant studijų sutartis elektroniniu būdu, dokumentai turi būti pateikti fakulteto, į kurį įstojo asmuo, dekanate iki rugsėjo 15 d.
Nesudarius studijų sutarties laiku, kvietimas studijuoti panaikinamas. Likusios laisvos vietos perkeliamos į II priėmimo etapą, į jas bus pakviesti stojantieji atskiro konkurso tvarka
II-ojo PRIĖMIMO ETAPO EIGA (papildomas priėmimas):
 
2017-07-07, 12:00 val.
Skelbiama informacija apie likusias laisvas vietas VGTU internetiniame puslapyje ir Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro skelbimų lentoje.
Papildomas priėmimas yra vykdomas atskirai tik į 2017-07-07 paskelbtas laisvas vietas.
 
Iki 2017-07-12
Prašymų stoti į antrosios pakopos studijas papildomo priėmimo metu registravimas: pildomi ir koreguojami prašymai bei registruojami dokumentai (jei tai nebuvo padaryta I etapo metu) internetinėje prašymų registravimo sistemoje.
II-jam priėmimo etapui yra pildomi atskiri prašymo pageidavimai.
Nepateikus prašymo ir nenurodžius pageidavimų – konkurse nedalyvaujama.
 
2017-07-13, 14:00 val.
Skelbiami stojančiųjų konkursiniai balai VGTU internetiniame puslapyje.
 
Iki 2017-07-13, 16:00 val.
Priimamos ir nagrinėjamos apeliacijos.
 
2017-07-14 12:00 val.
VGTU internetiniame puslapyje skelbiamas Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro sprendimas dėl kvietimo studijuoti.
 
2017-07-14 – 2017-07-15
Stojantieji, pakviesti studijuoti, turi atvykti į Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą sudaryti studijų sutarties, registruoti dokumentų ir sumokėti dokumentų registracijos įmoką iki 2016-07-15.
Nesudarius studijų sutarties laiku, kvietimas studijuoti panaikinamas.
 
2017-07-16 – 2017-07-28
Jei pakviestieji studijuoti II etapo metu nustatytais terminais neatvyko į VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą sudaryti sutarties, kviečiamųjų sąrašai yra papildomi.
Į papildomus kviečiamųjų sąrašus patenka asmenys, kurie dalyvavo II etapo priėmimo konkurse į tą studijų programą (specializaciją), kurioje atsirado laisva vieta.
Sąrašai pildomi atsižvelgiant į paskelbtus konkursinius balus.
 
2017-08-01, 12:00 val.
skelbiama informacija apie likusias laisvas vietas VGTU internetiniame puslapyje ir Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro skelbimų lentoje.
PAPILDOMO PRIĖMIMO ETAPO EIGA:
 
2017-08-01 – 2017-08-30
Antrasis papildomas priėmimas (jeigu yra laisvų vietų).
Priimami prašymai ir registruojami dokumentai.
 
2017-08-30
Skelbiami stojančiųjų konkursiniai balai, priimamos ir nagrinėjamos apeliacijos.
 
2017-08-30
Skelbiamas Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro sprendimas dėl kvietimo studijuoti.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė