Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Reikalingi dokumentai

Prašymai stoti į VGTU magistrantūros studijas pildomi internetinėje prašymų registravimo sistemoje. Prašymas yra užpildytas ir pateiktas, kai stojantysis užpildo internetinėje anketoje informaciją apie save, baigtus mokslus bei nurodo bent vieną pageidavimą.
 
Dokumentus, nurodytus žemiau, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui (įkeliant dokumentus į teikiamo prašymo anketą arba atvykus į centrą) iki nustatytos prašymų registracijos laikotarpio pabaigos turi pateikti:
 • asmenys, baigę pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas VGTU iki 2002 m.;
 • asmenys, baigę pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.
Asmenys, stojantys į jungtinę Mechatronikos studijų programą, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki nustatytos prašymų registracijos laikotarpio pabaigos (įkeliant dokumentus į informacinėje sistemoje teikiamo prašymo anketą arba atsiunčiant el. paštu magistrantura@vgtu.lt) turi pateikti: gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką (anglų kalba).
 
Pateikiant prašymą
Įforminant priėmimą registruojami dokumentai (atvykus asmeniškai pasirašyti studijų sutartį)
Įforminant priėmimą ir registruojant dokumentus (pasirašant studijų sutartį el. būdu)
 • Visų baigtų universitetinių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių kopijos.
 • Baigtų koleginių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių bei papildomų studijų pažymų kopijos.
 • Pažyma apie laidos diplomų priedų ar priedėlių pažymių vidurkius.
 • Pažyma apie aukštųjų neuniversitetinių studijų programos laidos diplomų priedų ar priedėlių pažymių vidurkius.
 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti) (kortelės kopija iš abiejų pusių).
 • Leidimas stoti į pasirinktą (-as) studijų programą (-as) (jei prašymo registravimo pažymoje ties vienu ar keliais pageidavimais yra pastaba „Reikalingas leidimas stoti“).
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažyma apie kvalifikacijos akademinį pripažinimą, jei studijos baigtos užsienio aukštojoje mokykloje.
 • Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką (anglų kalba) - stojantiesiems į Mechatronikos studijų programą.
 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti) (kortelės kopija iš abiejų pusių).
 • Visų baigtų universitetinių studijų diplomai ir jų priedai ar priedėliai.
 • Baigtų aukštųjų neuniversitetinių studijųdiplomai ir jų priedai ar priedėliai.
 • pažymos apie baigtas papildomas studijas.
 • Pakviestojo pasirašyta studijų sutartis, sąžiningumo deklaracija.
 • Sumokėto Stojimo mokesčio (40 Eur) kvitas arba priėmimo lengvatas suteikiantys dokumentai (parodyti) ir šių dokumentų kopijos (įteikti).
Pasirašius studijų sutartį el. būdu privaloma rugsėjo 1-15 d. atnešti į fakulteto, į kurį įstojote, dekanatą:
 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti) (kortelės kopija iš abiejų pusių).
 • Visų baigtų universitetinių studijų diplomai ir jų priedai ar priedėliai.
 • Baigtų aukštųjų neuniversitetinių studijųdiplomai ir jų priedai ar priedėliai.
 • pažymos apie baigtas papildomas studijas.
 • Pakviestojo pasirašyta studijų sutartis, sąžiningumo deklaracija.
 
 
Papildomi dokumentai:
 
Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija.
Norintieji gauti bendrabutį pateikia dokumentus, nurodytus bendrabučio prašymo teikimo informacinėje sistemoje (mano.vgtu.lt).
 
Asmenys, pretenduojantys gauti papildomus balus už publikuotus mokslinius straipsnius, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki prašymų registracijos pabaigos turi pristatyti publikacijos kopijas.
 
Stojantiesiems į Architektūros studijų programą papildomi balai skiriami už pateiktą kūrybinių, neakademinių darbų aplanką (portfolio). Aplanką reikia pateikti elektroniniu būdu (atsiunčiant el. paštu magistrantura@vgtu.lt), *.pdf formatu.
 
Stojimo mokestis:
 
Stojimo mokestis (40 Eur) mokamaa įforminant priėmimą (kiekvieną kartą, kai stojimo metu yra sudaroma nauja studijų sutartis, nesvarbu ar keičiasi tik studijų forma, ar finansavimo pobūdis ir pan.)). Kiekvienas įstojusysis mokesčio rekvizitus gaus el. paštu kartu su kvietimu studijuoti.
 
Dokumentų registracijos įmoką nustato ir tvirtina Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba.
 
Asmenys, turintys 55% ar mažesnį darbingumo lygį (I ir II grupės neįgalieji) nuo stojimo mokesčio atleidžiami. Jie įformindami priėmimą turi pateikti dokumentus, rodančius teisę į lengvatą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė