Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Priėmimas į magistrantūrą (papildomas etapas)

Iki rugpjūčio 27 d. (imtinai) vyksta papildomas priėmimo etapas į Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantūros studijas.
 
Registruok prašymą internetinėje prašymų registravimo sistemoje!
 
Prašyme galėsite daugumoje programų rinktis tokio pobūdžio studijų finansavimą:
Prašymas yra užpildytas ir pateiktas, kai stojantysis užpildo internetinėje anketoje informaciją apie save, baigtus mokslus bei nurodo bent vieną pageidavimą.
 
Dokumentus, nurodytus žemiau, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui (įkeliant dokumentus į teikiamo prašymo anketą arba atvykus į centrą) iki nustatytos prašymų registracijos laikotarpio pabaigos turi pateikti:
 • asmenys, baigę pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas VGTU iki 2002 m.;
 • asmenys, baigę pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.
Asmenys, stojantys į jungtinę Mechatronikos studijų programą, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki nustatytos prašymų registracijos laikotarpio pabaigos (įkeliant dokumentus į informacinėje sistemoje teikiamo prašymo anketą arba atsiunčiant el. paštu magistrantura@vgtu.lt) turi pateikti: gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką (anglų kalba).
 
Pateikiant prašymą
Įforminant priėmimą ir registruojant dokumentus
 • Visų baigtų universitetinių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių kopijos.
 • Baigtų koleginių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių bei papildomų studijų pažymų kopijos.
 • Pažyma apie laidos diplomų priedų ar priedėlių pažymių vidurkius.
 • Pažyma apie aukštųjų neuniversitetinių studijų programos laidos diplomų priedų ar priedėlių pažymių vidurkius.
 • Paso arba asmens tapatybės kortelės kopijos (kortelės kopija iš abiejų pusių).
 • Leidimas stoti į pasirinktą (-as) studijų programą (-as) (jei prašymo registravimo pažymoje ties vienu ar keliais pageidavimais yra pastaba „Reikalingas leidimas stoti“).
 • Studijų kokybės vertinimo centro pažyma apie kvalifikacijos akademinį pripažinimą, jei studijos baigtos užsienio aukštojoje mokykloje.
 • Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką (anglų kalba) - stojantiesiems į Mechatronikos studijų programą.
 • Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti) (kortelės kopija iš abiejų pusių).
 • Visų baigtų universitetinių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtinti nuorašai.
 • Baigtų aukštųjų neuniversitetinių studijų diplomų ir jų priedų ar priedėlių notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtinti nuorašai.
 • Notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtinti pažymų apie Baigtas papildomas studijas nuorašai.
 • Leidimas stoti į pasirinktą (-as) studijų programą (-as) (jei prašymo registravimo pažymoje ties vienu ar keliais pageidavimais yra pastaba „Reikalingas leidimas stoti“).
 • 1 nuotrauka (3×4 cm).
 • Pakviestojo pasirašyta studijų sutartis.
 • Sumokėtos studijų įmokos už 2015–2016 mokslo metų rudens semestrą kvitas (parodyti) ir jo kopija (įteikti).
 • Dokumentų registracijos įmokos (40 Eur), sumokėtos banke, kvitas arba priėmimo lengvatas suteikiantys dokumentai (parodyti) ir šių dokumentų kopijos (įteikti).
 
Papildomi dokumentai:
 
Dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija.
Norintieji gauti bendrabutį pateikia dokumentus, nurodytus bendrabučio prašymo blanke.
 
Asmenys, pretenduojantys gauti papildomus balus už publikuotus mokslinius straipsnius, Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui iki prašymų registracijos pabaigos turi pristatyti publikacijos kopijas.
 
Dokumentų registracijos įmoka:
 
Dokmentų registracijos įmoka (40 Eur) mokama įforminant priėmimą (kiekvieną kartą, kai stojimo metu yra sudaroma nauja studijų sutartis, nesvarbu ar keičiasi tik studijų forma, ar finansavimo pobūdis ir pan.)). Kiekvienas įstojusysis atvykęs į Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą gaus įmokos kvitą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė