Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Kolegijų absolventų priėmimo į išlyginamąsias ir papildomąsias studijas eiga (etapai)

Kolegijų absolventai gali pretenduoti į VGTU išlyginamųjų ir papildomųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas. 
II-ojo ETAPO PRIĖMIMO EIGA (priimama į valstybės nefinansuojamas vietas):
 
2017-06-13 – 2017-07-16
Prašymų stoti į išlyginamąsias ir papildomąsias studijas registravimas: pildomi ir koreguojami prašymai bei registruojami dokumentai internetinėje prašymų registravimo sistemoje.
Dokumentus galima registruoti ir VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre asmeniškai.
 
2017-07-18, 12:00 val.
Konkursinių balų skelbimas.
 
2017-07-18, 12:00–16:00 val.
Apeliacijų dėl konkursinių balų priėmimas ir nagrinėjimas.
 
2017-07-19, 16:00 val.
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų skelbimas.
 
2017-07-20 – 2017-07-22
Pakviestųjų studijuoti dokumentų priėmimas ir studijų sutarčių pasirašymas.
PAPILDOMO PRIĖMIMO EIGA (priimama į likusias valstybės nefinansuojamas vietas)
 
2017-07-25 - 2017-08-30 
Papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas.
REIKALINGI DOKUMENTAI:
 
Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus: Įforminant priėmimą:
  • prašymas (užpildytas Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre);
  • galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti) ir kopijos (įteikti);
  • kolegijos diplomas ir jo priedėlis (originalai) (parodyti) ir šių dokumentų notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtinti nuorašai (įteikti);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde, notaro arba aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centre patvirtintas nuorašas.
  • kolegijos diplomas ir jo priedėlis (originalai) arba notaro patvirtinti jų nuorašai (parodyti);
  • 1 nuotrauka (3×4);
  • registracijos įmokos (40 Eur) kvitas (parodyti) ir jo kopija (įteikti).
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentų registracijos įmoka:
 
Dokmentų registracijos įmoka (40 Eur) mokama įforminant priėmimą (kiekvieną kartą, kai stojimo metu yra sudaroma nauja studijų sutartis, nesvarbu ar keičiasi tik studijų forma, ar finansavimo pobūdis ir pan.). Kiekvienas įstojusysis atvykęs į Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrą gaus įmokos kvitą.
 
Dokumentų registracijos įmoką nustato ir tvirtina Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba.
 
Asmenys, turintys 55% ar mažesnį darbingumo lygį (I ir II grupės neįgalieji) nuo dokumentų registracijos įmokos atleidžiami. Jie įformindami priėmimą turi pateikti dokumentus, rodančius teisę į lengvatą.