Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramogų industrijos

Pramogų industrijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612P96002, 6121JX053 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 845 EUR
Suteikiama galimybė tęsti studijas kūrybos visuomenės komunikacijos magistrantūroje
 
Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 1 metai
Metinė studijų kaina: 847 Eur
 
Kam skirta studijų programa?
Visuomenė vis daugiau pinigų išleidžia aktyvaus laisvalaikio formoms, naujiems potyriams, mokymuisi žaidžiant, todėl atsiranda specialistų, kurie kurtų naujus potyrius ir pramogas, vykdytų malonumų rinkodarą ir pardavimą, organizuotų ir valdytų sudėtingus renginių procesus, poreikis.

Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą jaunieji specialistai geba:
 • analizuoti pramogų industrijos plėtros galimybes;
 • suprasti ir tirti pramogų industrijų veiklas bei vertinti jų veiksmingumą;
 • formuoti pramogų industrijos idėjas ir kūrybinius jų įgyvendinimo sprendimus;
 • vykdyti pramogų industrijų projektus;
 • diegti įgytas žinias naujose aplinkose, ekonomiškai efektyviai sprendžiant pramogų vartojimo ir pritaikymo problemas;
 • taikyti šiuolaikiškus komunikacijos metodus;
 • kryptingai ir savarankiškai domėtis pramogų industrijomis, jų būkle Lietuvoje ir pasaulyje, ateities perspektyvomis bei tendencijomis;
 • puikiai išmano savo studijų srities terminologiją lietuvių ir anglų kalbomis.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Specialisto darbo sritys ir galimos pareigybės įvairios:
 • vadybininkas, projektų vadovas, pramogų įmonės savininkas, kūrybinių projektų vadovas, pramogų rinkos analitikas, pramogų dizaineris, pramogų kūrėjas, laisvai samdomas kūrybininkas;
 • renginių režisierius, prodiuseris, pramoginių laidų rengėjas;
 • renginių organizatorius, meno gastrolių, sporto varžybų, mados pristatymų vadybininkas, pramogų sklaidos (platinimo) vadybininkas, turizmo projektų kūrybinės dalies vadybininkas, miesto švenčių (festivalių) organizatorius;
 • šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose formavimo specialistas (tarptautinės parodos, eksporto mugės, verslo ir mokslo projektai, mokslo ir komunikacijos projektai), tyrėjas, pramogų rinkodaros komunikacijos specialistas, skaitmeninių pramogų kūrėjas, pramogų paslaugų tarpininkas, atstovas, eksporto ir importo vadybininkas.
Prie pramogas kuriančių įmonių galima priskirti televizijos industriją, kino industriją, radijo industriją, mados industriją, spaudos industriją ir interneto industriją, pramogų parkus, prekybos centrus, kino teatrus, tradicinius teatrus ir koncertines aikšteles, įvairių renginių organizavimo įmones.
Konkursinį balą sudaro aukštojo neuniversitetinio mokslo diplomo priedo mokomųjų dalykų svertinis įvertinimų vidurkis.
Jei šiame priede nėra nurodytas kreditų skaičius, imamas aritmetinis įvertinimų vidurkis.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16611 Skaitmeninių vaizdų technologijos 6 15 30 15 4 96 E
KIFSB17111 Pramogos psichologija 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17124 Žodinė kūryba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17050 Dalykinė komunikacija 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17210 Sociologija 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17117 Pramogų istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17118 Meno istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17134 Pramogos ir politika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17135 Gyvenimo būdo ir vartotojo studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17055 Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17065 Ryšiai su visuomene 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17080 Kino studijos 3 15 - 15 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.