Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramogų industrijos

Pramogų industrijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612P96002, 6121JX053 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 1268 EUR
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: komunikacijos bakalauras
Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 2 metai
                    
 
Kam skirta studijų programa?
Didėjant visuomenės susidomėjimui aktyvaus laisvalaikio formomis, atsiranda poreikis kurti naujus potyrius ir pramogas, organizuoti ir vesti renginius. Renginių mastas, koncepcija, techniniai sprendimai vis sudėtingėja, todėl šiam procesui suvaldyti reikalingi prodiuseriai, kurie turėtų gerus vadybos, komunikacijos įgūdžius ir gerai išmanytų kūrybinius procesus, suprastų rinkos poreikius, numatytų ateities perspektyvas ir kurtų paklausų produktą. Studentai rengiami organizuoti profesionalias pramogų veiklas, studijos padeda praplėsti pramogos sampratą, formuoja šiuolaikinį požiūrį į edukaciją kaip į pramogą. Studentai mokosi per praktines veiklas ir baigę studijas (o kartais dar studijuodami) – siūlo rinkai naujas pramogų formas.

Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą jaunieji specialistai geba:
 • taikyti praktikoje vadybos, ekonomikos žinias atsižvelgiant į paslaugų specifiką, vykstančius pokyčius aplinkoje;
 • pagrindines komunikacijos teorijas, verslo komunikacijos strategijas pritaikyti praktikoje, kūrybiškai jas taikyti atsižvelgiant į komunikacijos paslaugų specifiką, vykstančius pokyčius aplinkoje;
 • analizuoti pramogų industrijos plėtros galimybes;
 • formuoti pramogų industrijos idėjas ir kūrybinius jų įgyvendinimo sprendimus;
 • vykdyti pramogų industrijų projektus;
 • diegti įgytas žinias naujose aplinkose, ekonomiškai efektyviai sprendžiant pramogų vartojimo ir pritaikymo problemas;
 • suprasti ir kryptingai pritaikyti gautą platų žinių spektrą pramogų industrijų verslo ar viešojo sektoriaus organizacijoje (fotografija, kino studijos, kultūros naratyvai,  meno istorija, miesto pramogų kultūra, politika, sociologija,sportas ir kt.).
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Specialisto darbo sritys ir galimos pareigybės įvairios:
 • vadybininkas, projektų vadovas, pramogų įmonės savininkas, kūrybinių projektų vadovas, pramogų rinkos analitikas, pramogų dizaineris, pramogų kūrėjas, laisvai samdomas kūrybininkas;
 • renginių režisierius, prodiuseris, pramoginių laidų rengėjas;
 • renginių organizatorius, meno gastrolių, sporto varžybų, mados pristatymų vadybininkas, pramogų sklaidos (platinimo) vadybininkas, turizmo projektų kūrybinės dalies vadybininkas, miesto švenčių (festivalių) organizatorius;
 • šalies įvaizdžio tarptautinėse rinkose formavimo specialistas (tarptautinės parodos, eksporto mugės, verslo ir mokslo projektai, mokslo ir komunikacijos projektai), tyrėjas, pramogų rinkodaros komunikacijos specialistas, skaitmeninių pramogų kūrėjas, pramogų paslaugų tarpininkas, atstovas, eksporto ir importo vadybininkas.
Prie pramogas kuriančių įmonių galima priskirti televizijos industriją, kino industriją, radijo industriją, mados industriją, spaudos industriją ir interneto industriją, pramogų parkus, prekybos centrus, kino teatrus, tradicinius teatrus ir koncertines aikšteles, įvairių renginių organizavimo įmones.
Konkursinį balą sudaro aukštojo neuniversitetinio mokslo diplomo priedo mokomųjų dalykų svertinis įvertinimų vidurkis.
Jei šiame priede nėra nurodytas kreditų skaičius, imamas aritmetinis įvertinimų vidurkis.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16611 Skaitmeninių vaizdų technologijos 6 15 30 15 4 96 E
KIFSB17111 Pramogos psichologija 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17124 Žodinė kūryba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17050 Dalykinė komunikacija 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17210 Sociologija 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17117 Pramogų istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17118 Meno istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17134 Pramogos ir politika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17135 Gyvenimo būdo ir vartotojo studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17055 Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17065 Ryšiai su visuomene 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17080 Kino studijos 3 15 - 15 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17143 Medijų etika 3 30 - 15 2 33 E1
KIFSB17162 Kultūros politika 3 16 - 16 2 46 E1
KIKOB17074 Socialinių tyrimų metodologija (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17038 Bakalauro baigiamasis darbas 1 9 15 - - 6 219 Į
KIPIB17053 Miesto pramogų kultūra 3 15 - 30 2 33 E1
VVVKB17034 Skaitmeninis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17153 Technologijos ir kultūra 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17017 Edukacinės pramogos 3 24 - 12 2 42 E1
KIPIB17041 Renginių režisūra (su kursiniu darbu) 6 24 - 24 4 108 E
KIPIB17046 Bakalauro baigiamasis darbas 2 9 - - - 6 234 BD
KIPIB17047 Sveikatingumo industrijos 3 24 - 12 2 42 E1
KIKOB17101 Tarpkultūrinė komunikacija 3 12 - 24 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.