Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kūrybinės industrijos

Kūrybinės industrijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Komunikacija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612P96001, 6121JX052 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 1268 EUR
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: komunikacijos bakalauras
Studijų forma: nuolatinė
Studijų trukmė: 2 metai
                    
 
Kam skirta studijų programa?
Tai konceptualiai kitokia, naujausiomis tendencijomis ir technologijomis paremta, profesionalius dėstytojus sutraukusi studijų programa. Didėjant vartotojų poreikiams, sėkmė vis labiau priklauso nuo gebėjimo pasiūlyti netradicinius sprendimus. Programos metu studentai yra mokomi kurti komunikacijos turinį tradicinėms ir naujosioms medijoms, suprasti šiuolaikinio žmogaus poreikius, vartotoją, prisitaikyti prie naujausių tendencijų, parengti ir  įgyvendinti  integruotos  komunikacijos strategijas, kampanijas, pritaikydami kultūros ir meno medžiagą įvairioms auditorijoms; organizuoti savarankišką verslą, teikiantį paslaugas kūrybinių industrijų – televizijos, radijo, spaudos, naujųjų medijų, reklamos ir rinkodaros komunikacijų, renginių ir kitų laisvalaikio paslaugų organizavimo – verslo įmonėse.

Ką gebėsiu?
Studijų programos absolventai geba:
  • pagrindines komunikacijos teorijas, verslo komunikacijos strategijas pritaikyti praktikoje, kūrybiškai jas taikyti atsižvelgiant į komunikacijos paslaugų specifiką, vykstančius pokyčius aplinkoje;
  • taikyti meno ir vizualios komunikacijos integracijos galimybes, kuriant komunikacijos produktus medijoms (radijui, televizijai, internetui);
  • pritaikyti  informacinių technologijų ir medijų galimybes, kuriant komunikacijos produktus ir teikiant paslaugas;
  • atlikti parengiamuosius tyrimus, tikslingai parenkant optimalius metodus ir priemones, analizuoti ir viešinti tyrimų rezultatus;
  • įgyvendinti kūrybinius komunikacijos projektus;
  • numatyti ir įvertinti savo komunikacinės veiklos pasekmes visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą turėsite galimybę įsidarbinti:
  • reklamos ir rinkodaros komunikacijų verslo specialistais, valdančiais informacinių technologijų priemones, išmanančiais internetinių puslapių dizainą, kompiuterinę grafiką, multimedijų technologijas ir pan.;
  • kūrybinių ir kultūros projektų vadybininkais laisvalaikio paslaugų sektoriuose – nuo miesto klubų iki turizmo paslaugas teikiančių verslo įmonių;
  • viešųjų ryšių specialistais tiek privataus, tiek valstybinio sektoriaus įmonėse;
  • laisvalaikio renginių organizatoriais, gebančiais rengti įvairius kultūros, meno renginius: ne tik populiariosios kultūros, bet ir reprezentacinius profesionalaus meno renginius.
Konkursinį balą sudaro aukštojo neuniversitetinio mokslo diplomo priedo mokomųjų dalykų svertinis įvertinimų vidurkis.
Jei šiame priede nėra nurodytas kreditų skaičius, imamas aritmetinis įvertinimų vidurkis.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17129 Žodinė kūryba 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17050 Dalykinė komunikacija 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17052 Kūrybinio verslo pagrindai 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17070 Žiniasklaidos pagrindai ir turinio strategija 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17210 Sociologija 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17031 Marketingas 3 15 - 15 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFSB17118 Meno istorija 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17054 Medijų studijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17055 Masinės komunikacijos teorijos (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17065 Ryšiai su visuomene 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17075 Inovacijų valdymas 6 30 - 30 4 96 E
KIPIB17080 Kino studijos 3 15 - 15 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 33 kreditai, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
KIKOB17057 Populiariosios kultūros gamyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKOB17058 Kiekybiniai tyrimo metodai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
KIKOB17061 Bakalauro baigiamasis darbas 1 9 - - - - 240 Į
KIPIB17070 Muzikos industrija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17034 Skaitmeninis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16205 Medijų gamyba 6 30 15 15 4 96 E
KIKOB17064 Vizualinė komunikacija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKOB17067 Bakalauro baigiamasis darbas 2 9 - - - - 240 BD
KIKOB17076 Reklamos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
KIKOB17098 Tarpkultūrinė komunikacija 3 15 - 30 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.