Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Priėmimas 2017 m. Priimtųjų į doktorantūrą 2017 m. sąrašas

HUMANITARINIAI MOKSLAI. MENOTYRA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
 
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Architektūros pagrindų, teorijos ir dailės
Ugdymo įstaigų architektūra kaip erdvinė kultūrinė (kognityvinė) struktūra
doc. dr. Edita Riaubienė
1
Grėtė Brukštutė
 

SOCIALINIAI MOKSLAI. VADYBA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 
 
 
 
Vadybos
Žmogiškojo kapitalo, tinklaveikos ir institucinės aplinkos poveikis mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijai
doc. dr. Renata Korsakienė
1
Monika Bužavaitė
 
 
Vadybos
Paslaugų kūrimo proceso modeliavimas
doc. dr. Ilona Skačkauskienė
1
   Povilas Švogžlys
 

SOCIALINIAI MOKSLAI. EKONOMIKA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Finansų inžinerijos
Verslo modelio pasirinkimo koncepcija "Pramonės 4.0" sąlygomis
prof. dr. Jelena Stankevičienė
1
Kristina Kovaitė
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 
Žemės ūkio gamybos sistemų techninio ir aplinkos efektyvumo vertinimas
dr. Tomas Baležentis
1
Neringa Morkūnienė

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Automatikos katedra
Didelės galios elektroporacijos sistemos, skirtos maisto apdirbimui, kūrimas ir tyrimas
dr. Audrius Grainys
1
Sebastjanas Kurčevskis
Kompiuterių inžinerijos
Plačiajuosčių laiko srities optinių reflektometrinių sistemų pereinamosios varžos stiprintuvų tyrimas ir taikymas
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas
1
Agata Romanova
Elektrotechnikos katedra
Vaikščiojančio roboto adaptyvių judesių tyrimas
doc. dr. Dainius Udris
1
Gintaras Jonaitis
Kompiuterių inžinerijos
Anomalijų aptikimo kompiuterių tinkluose metodų kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Nerijus Paulauskas
1
Juozas Auškalnis
Elektroninių sistemų
Plazmoninės terahercinės metamedžiaginės antenos tyrimas
dr. Tatjana Gric
1
Aleksej Trofimov
VMTI FTMC
Elektroninių sistemų laboratorija
Pjezoelektrinių virpesių pasyvaus ir aktyvaus slopinimo alektrooptiniuose elementuose tyrimas ir taikymas
prof. dr. Algirdas Baškys
1
Giedrius Sinkevičius
Elektroninių sistemų laboratorija
Vektorinio valdymo metodų taikymas sinchroniniam varikliui su pastoviais magnetais
prof. dr. Algirdas Baškys
1
Justas Dilys

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. STATYBOS INŽINERIJA


 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto
Technologinių procesų statyboje daugiatikslis vertinimas
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
1
Mindaugas Bružas
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto
Užstatytos aplinkos daugiakriterinės neuroanalizės metodo ir intelektinės sprendimų paramos sistemos kūrimas
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
1
Darius Skirmantas
Kelių
Kelių dangų eksploatacinių savybių gerinimo efektyvumo modeliavimas įrengiant papildomus (išlyginamuosius) sluoksnius
prof. dr. Alfredas Laurinavičius
1
Martynas Jurkevičius
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto
Žinioms grįsti ir inovacijoms atviri uždavinių sprendimo modeliai skatinti tvarią statybų verslo plėtrą
prof. dr. Zenonas Turskis
1
Inga Šileikaitė
Kelių
Inovatyvių technologijų taikymas darniam susisiekimo planavimui
dr. Vytautas Palevičius
1
Simona Zapolskytė
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto
Mažai energijos naudojančių, ekonomiškai naudingų, aplinką tausojančių statinių statybos ir modernizacijos skaitmeninio modelio kūrimo technologija ir žinių valdymo sistema paremta daugiakriterine analize
doc. dr. Tatjana Vilutienė
1
Arvydas Kiaulakis
Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos
Statinio informacinio modelio (BIM) sukūrimas ir analizė integruotoje projektavimo aplinkoje
doc. dr. Vladimir Popov
1
Alvyda Anciūtė
Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto
BIM (statinio informacinio modeliavimo) dirbtinio intelekto algoritmo parengimas
prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
1
Mantas Vaišnoras
Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos
Kompozitiniais polimeriniais strypais armuoto betono sijų pleišėjimo modelis
prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
1
Ashkan Shakeri
Metalinių ir kompozitinių konstrukcijų
Pluoštais armuotų polimerų taikymas efektyvioms statinių sistemoms
doc. dr. Viktor Gribniak
1
Oleh Vozhakin

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. TRANSPORTO INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Automobilių inžinerijos
Biodujomis veikiančio kibirkštinio uždegimo variklio ekologinių ir energetinių rodiklių gerinimo priemonių tyrimas
doc. dr. Saugirdas Pukalskas
1
Donatas Kriaučiūnas
Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto
Transporto priemonės judėjimo automobilių keliu su pažaidomis ir vandens sluoksniu judėjimo stabilumą  įtakojančių veiksnių tyrimai
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
1
Daiva Rožytė
Automobilių inžinerijos
Autobuso hibridinio kėbulo analizė
doc. dr. Edgar Sokolovskij
1
Tautvydas Pravilonis
Mobiliųjų mašinų ir geležinkelių transporto
Bituminės kelio dangos karštojo regeneravimo asfalto gamykloje technologijų tobulinimas ir tyrimas
prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius
1
Mindaugas Martišius
Klaipėdos universitetas
Jūrų inžinerijos
Jūrų uostų vilkikų ekologinių rodiklių gerinimas, panaudojant gamtines dujas
prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas
1
Lukas Norkevičius

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. APLINKOS INŽINERIJA


 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos
Fiziko-cheminės vandens ir lignoceliuliozinės bioanglies sąveikos teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai
prof. dr.  Edita Baltrėnaitė
1
Luiza Usevičiūtė
 
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos
Gumos granulių akustinių savybių perdangų konstrukcijose tyrimai, kūrimas ir modeliavimas
doc. dr. Raimondas Grubliauskas
1
   
Tomas Astrauskas
Geodezijos ir kadastro
Nuotolinių tyrimo duomenų ir geografinių informacinių sistemų taikymas teritorijų urbanizacijai stebėti ir aplinkosauginių vietovės reikalavimų atitikčiai vertinti
doc. dr. Jūratė Sužiedėlytė-Visockienė
1
Viktor Nareiko
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos
Katalitinio dujų valymo nuo azoto ir anglies oksidų įrenginio, taikant katalizatorius su aktyviu antriniu padegimu, tyrimai ir kūrimas
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
1
Davyd Urbanas

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. INFORMATIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Grafinių sistemų
Autonominė važiuojančio roboto navigacija taikant multikriterinius sprendimų priėmimo metodus
prof. habil. dr. Romualdas Baušys
1
Rokas Semėnas
Informacinių sistemų
Ekspertinių sistemų, skirtų informacijos saugos rizikos analizei, žinių bazės automatinio pildymo ir verifikavimo metodų tyrimas
doc. dr. Nikolaj Goranin
1
Donatas Vitkus
 
Informacinių technologijų
Informacinio turinio blokų išgavimas iš internetinių tinklalapių
dr. Simona Ramanauskaitė
1
Kiril Griazev
 
Informacinių technologijų
Gilaus apmokymo technologijų taikymas nuoseklių duomenų analizei natūralios kalbos apdorojimo procese
doc. dr. Dmitrij Šešok
1
Kolesau Aliaksei
Informacinių sistemų
Nukrypimų valdymas programų sistemų kūrimo procese
prof. dr. Dalius Mažeika
1
Aurimas Cholomskis

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. MEDŽIAGŲ INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Statybinių medžiagų institutas
Kompozitinio priešgaisrinio tinko struktūros ir savybių tyrimai
dr. Valentin Antonovič
1
Donatas Sikarskas
Statybinių medžiagų ir gaisrinės saugos
Ekologiniu požiūriu veiksmingas komunalinių deginimo atliekų (lakiųjų pelenų ir šlakų) antrinis panaudojimas: aliumosilikatinių sistemų kūrimas ir tyrimas
dr. Olga Kizinievič
1
Violeta Voišnienė
Mechanikos ir medžiagų inžinerijos
Lazerinės hibridinės dangų formavimo technologijos tyrimas
doc. dr. Olegas Černašėjus
1
Živilė Čepukė

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. MECHANIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2017 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Mechanikos ir medžiagų inžinerijos
Ilgio matavimo keitiklių tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai
doc. dr. Artūras Kilikevičius
1
Donatas Gurauskis
Biomechanikos inžinerijos
Biomechaninės sistemos judesio adaptacijos tyrimas taikant skaitinius metodus
doc. dr. Kristina Daunoravičienė
1
Jurgita Žižienė
Taikomosios mechanikos
Mikromechaninių sistemų taikymas biologinių objektų tyrimuose
doc. dr. Eugeniuš Stupak
1
Raimundas Vilkončius
Pastatų energetikos
Šilumos saugojimo sistemų, naudojančių fazę keičiančias medžiagas, efektyvumo tyrimas
doc. dr. Kęstutis Valančius
1
Saulius Pakalka
Mechanikos ir medžiagų inžinerijos
Nevienalyčių skysčių atskyrimo vibroakustiniais metodais tyrimai
dr. Ina Tetsman
1
Karina Pachtusova
Taikomosios mechanikos
Pluoštinės struktūros membranų dinaminio deformavimo skaitinis modelis
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
1
Oleksandr Hubanov
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė