Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą**;
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikti Studijų kokybės vertinimo centro arba Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių studijų centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 • mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
 • banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
 • anketą su nuotrauka;
 • paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
 • prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
 • kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
Nustatytos formos prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
 
** – Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
 
Stojamosios studijų įmokos kaina ES piliečiams - 50 Eur.
Stojamosios studijų įmokos kaina ne ES piliečiams - 100 Eur.
 
Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: 
įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka
mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas
įmokos kodas – 102918
 • gavėjas – VGTU
 • gavėjo bankas – AB „Swedbank“
 • sąskaitos Nr. – LT32 7300 0100 0245 9012
 • SWIFT kodas – HABALT22
 • gavėjas – VGTU
 • gavėjo bankas – AB SEB
 • sąskaitos Nr. – LT39 7044 0600 0031 7750
 • SWIFT kodas – CBVILT2X
 • gavėjas – VGTU
 • gavėjo bankas – AB DNB bankas
 • sąskaitos Nr. – LT79 4010 0495 0125 3332
 • SWIFT kodas – AGBLLT2X
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė