Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

HUMANITARINIAI MOKSLAI. MENOTYRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 
 
 
 
Katedra
 
 
 
 
 
Tematika
 
 
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Architektūros pagrindų ir teorijos
Ugdymo įstaigų architektūra kaip erdvinė kultūrinė (kognityvinė) struktūra
doc. dr. Edita Riaubienė
1
Urbanistikos
Istorinių urbanistinių struktūrų fizinės kaitos galimybės
doc. dr. Dalia Dijokienė
1
1
Urbanistikos
Didmiesčio erdvinės plėtros modeliavimo metodologija
doc. dr. Dalia Dijokienė
1
1
Architektūros pagrindų ir teorijos
Architektūros paveldo autentiškumo išsaugojimo socialiniai-kultūriniai veiksniai
doc. dr. Vytautas Petrušonis
1
1
Architektūros
Inovatyvios architektūros vertybės ir konceptualios jos formavimo prielaidos bei priemonės
prof. dr. Kęstutis Lupeikis
1
1
 

SOCIALINIAI MOKSLAI. VADYBA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Įmonių ekonomikos ir vadybos
 
Žmogiškojo kapitalo, tinklaveikos ir institucinės aplinkos poveikis mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijai
doc. dr. Renata Korsakienė
1
Socialinės ekonomikos ir vadybos
Paslaugų kūrimo proceso modeliavimas
doc. dr. Ilona Skačkauskienė
1
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Regioninių sistemų vadyba ekonomikos internacionalizavimo sąlygomis
prof. dr. Eugenijus Chlivickas
1
1
Įmonių ekonomikos ir vadybos
 
Smulkių ir vidutinių įmonių plėtros inovatyvios strategijos formavimas
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
1
1
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Proveržio inovacijų modeliavimas ekonomikos internacionalizacijos sąlygomis
doc. dr. Artūras Jakubavičius
1
1
Įmonių ekonomikos ir vadybos
 
Verslo derybų strategijų modeliavimas tarptautiniame kontekste
doc. dr. Kęstutis Peleckis
 
1
1
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Tarptautinė vadyba plėtojant kūrybines industrijas
prof. habil. dr. Borisas Melnikas
1
1
Įmonių ekonomikos ir vadybos
 
Tarptautinio verslo kontraktų dimensijų darna verslo derybose: teisinių, vadybinių, etinių, ekonominių principų įgyvendinimas
doc. dr. Kęstutis Peleckis
1
1
Verslo technologijų
Žinių vadybos procesų vertinimas globalizacijos kontekste
doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė
1
1
Verslo technologijų
Visuomenės elgsenos pokyčių, nulemtų informacinių technologijų ir komunikacijų plėtros, poveikio vadybos sprendimams tyrimai
doc. dr. Vida Davidavičienė
1
1
Verslo technologijų
E-logistikos sprendimų, siekiant padidinti organizacijos veiklos efektyvumą, modeliavimas
doc. dr. Vida Davidavičienė
1
1
 

SOCIALINIAI MOKSLAI. EKONOMIKA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Finansų inžinerijos
Verslo modelio pasirinkimo koncepcija "Pramonės 4.0" sąlygomis
prof. dr. Jelena Stankevičienė
1
Įmonių ekonomikos ir vadybos
Įmonių tinklaveikos efektyvumo vertinimas
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
1
1
Įmonių ekonomikos ir vadybos
Įmonių personalo kokybės vertinimas
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
1
1
Lietuvos socialinių tyrimų centras
 
Neoficialaus užimtumo vertinimo tyrimas
doc. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
1
1
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 
Žemės ūkio gamybos sistemų techninio ir aplinkos efektyvumo vertinimas
dr. Tomas Baležentis
 
1
 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
Elektrotechnikos
Didelės galios elektroporacijos sistemos, skirtos maisto apdirbimui, kūrimas ir tyrimas
 
dr. Audrius Grainys
 
1
Kompiuterių inžinerijos
Plačiajuosčių laiko srities optinių reflektometrinių sistemų pereinamosios varžos stiprintuvų tyrimas ir taikymas
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas
 
1
Automatikos
Vaikščiojančio roboto adaptyvių judesių tyrimas
doc. dr. Dainius Udris
 
1
Kompiuterių inžinerijos
Anomalijų aptikimo kompiuterių tinkluose metodų kūrimas ir tyrimas
 
doc. dr. Nerijus Paulauskas
1
Elektroninių sistemų
Plazmoninės terahercinės metamedžiaginės antenos tyrimas
dr. Tatjana Gric
1
Elektrotechnikos
Pratekenčios didelės galios elektroporacijos sistemos, skirtos skystos terpės pasterizacijai, kūrimas ir tyrimas
dr. Audrius Grainys
 
1
1
Elektroninių sistemų
Iškrypimais pasižyminčių metamedžiagų analizė
dr. Tatjana Gric
1
1
VMTI FTMC
 
Elektroninių sistemų laboratorija
Pjezoelektrinių virpesių pasyvaus ir aktyvaus slopinimo alektrooptiniuose elementuose tyrimas ir taikymas
prof. dr. Algirdas Baškys
1
Elektroninių sistemų laboratorija
Vektorinio valdymo metodų taikymas sinchroniniam varikliui su pastoviais magnetais
prof. dr. Algirdas Baškys
1
Elektroninių vyksmų laboratorija
Akytasis silicis ir kiti puslaidininkių nanodariniai fotoelektronikai
doc. dr. Jonas Gradauskas
1
1
Mikrobangų laboratorija
Rezistorinių jutiklių integruotų su ruporine antena tyrimas ir taikymas
prof. habil. dr. Žilvinas Kancleris
1
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. STATYBOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Statybos technologijos ir vadybos
Technologinių procesų statyboje daugiatikslis vertinimas
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
1
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos
Užstatytos aplinkos daugiakriterinės neuroanalizės metodo ir intelektinės sprendimų paramos sistemos kūrimas
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
1
Kelių
Kelių dangų eksploatacinių savybių gerinimo efektyvumo modeliavimas įrengiant papildomus (išlyginamuosius) sluoksnius
prof. dr. Alfredas Laurinavičius
1
Statybos technologijos ir vadybos
Žinioms grįsti ir inovacijoms atviri uždavinių sprendimo modeliai skatinti tvarią statybų verslo plėtrą
prof. dr. Zenonas Turskis
 
1
Miestų statybos
Inovatyvių technologijų taikymas darniam susisiekimo planavimui
dr. Vytautas Palevičius
1
Statybos technologijos ir vadybos
Mažai energijos naudojančių, ekonomiškai naudingų, aplinką tausojančių statinių statybos ir modernizacijos skaitmeninio modelio kūrimo technologija ir žinių valdymo sistema paremta daugiakriterine analize
doc. dr. Tatjana Vilutienė
 
1
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų
Statinio informacinio modelio (BIM) sukūrimas ir analizė integruotoje projektavimo aplinkoje
doc. dr. Vladimir Popov
 
1
Statybos technologijos ir vadybos
BIM (statinio informacinio modeliavimo) dirbtinio intelekto algoritmo parengimas
prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
1
Tiltų ir specialiųjų statinių
Kompozitiniais polimeriniais strypais armuoto betono sijų pleišėjimo modelis
prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
1
Tiltų ir specialiųjų statinių
Pluoštais armuotų polimerų taikymas efektyvioms statinių sistemoms
doc. dr. Viktor Gribniak
1
Kelių
Automobilių kelių asfalto sluoksnių tankio (sutankinimo) nustatymo neardančiais metodais (GPR) modelis
doc. dr. Audrius Vaitkus
1
1
Kelių
Valstybinės reikšmės automobilių kelių dangų valdymo modelis
doc. dr. Viktoras Vorobjovas
1
1
Statybos technologijos ir vadybos
Inovatyvūs hibridiniai modeliavimo ir simuliavimo metodai pažangiam darniam globaliam tiekimo grandinės valdymui statyboje WebBIM erdvėje
doc. dr. Jolanta Tamošaitienė
 
1
1
Pastatų energetikos
Vartotojų elgsenos informacijos integravimas į pastato informacinį modelį
doc. dr. Violeta Motuzienė
1
1
 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. TRANSPORTO INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Automobilių transporto
 
Biodujomis veikiančio kibirkštinio uždegimo variklio ekologinių ir energetinių rodiklių gerinimo priemonių tyrimas
doc. dr. Saugirdas Pukalskas
 
1
Transporto technologinių įrenginių
Transporto priemonės judėjimo automobilių keliu su pažaidomis ir vandens sluoksniu judėjimo stabilumą  įtakojančių veiksnių tyrimai
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
1
Automobilių transporto
 
Autobuso hibridinio kėbulo analizė
 
doc. dr. Edgar Sokolovskij
 
1
Transporto technologinių įrenginių
Bituminės kelio dangos karštojo regeneravimo asfalto gamykloje technologijų tobulinimas ir tyrimas
prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius
 
1
Automobilių transporto
 
Slėginio uždegimo variklių, veikiančių pirmos bei antros kartos biodyzelino ir dyzelino mišiniais, eksploatacinius rodiklius įtakojančių veiksnių optimizavimas
doc. dr. Alfredas Rimkus
 
1
1
Transporto technologinių įrenginių
"Rail Baltica" keliu važiuojančio greitaeigio traukinio dinaminių procesų tyrimas
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
1
1
Transporto technologinių įrenginių
Transporto infrastruktūroje naudojamos skaldos segregacijos gamybos ir transportavimo procese modeliavimas ir mažinimo būdai
prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius
 
1
1
Logistikos ir transporto vadybos
 
Logistikos technologinės infrastruktūros plėtros įtakos logistikos specialistų kompetencijoms tyrimas
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
 
1
1
Logistikos ir transporto vadybos
 
Klientų aptarnavimo efektyvumo tyrimas, optimizuojant krovinių vežimo geležinkelių transportu sąveikos su uostu procesus
doc. dr. Aldona Jarašūnienė
 
1
1
Klaipėdos universitetas
Jūrų inžinerijos
Jūrų uostų vilkikų ekologinių rodiklių gerinimas, panaudojant gamtines dujas
prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas
1
Jūrų inžinerijos
Autonominių laivų (laivai be įgulų) valdymo ypatybių tyrimai
prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas
1
1
Jūrų inžinerijos
SGD terminalų optimizavimo tyrimai
prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas
1
1
Jūrų inžinerijos
Galimų didžiausių laivų įplaukimo į uostus tyrimai
prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas
1
1
Aleksandro Stulginskio universitetas
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Traktorinio (transporto) junginio optimalių rodiklių kontrolės ir valdymo sistemos pagrįstos traukos koeficientu tyrimas
doc. dr. Algirdas Janulevičius
1
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. APLINKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
Aplinkos apsaugos
Fiziko-cheminės vandens ir lignoceliuliozinės bioanglies sąveikos teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai
prof. dr.  Edita Baltrėnaitė
1
Aplinkos apsaugos
Gumos granulių akustinių savybių perdangų konstrukcijose tyrimai, kūrimas ir modeliavimas
doc. dr. Raimondas Grubliauskas
1
 
 
Geodezijos ir kadastro
 
Nuotolinių tyrimo duomenų ir geografinių informacinių sistemų taikymas teritorijų urbanizacijai stebėti ir aplinkosauginių vietovės reikalavimų atitikčiai vertinti
doc. dr. Jūratė Sužiedėlytė-Visockienė
 
1
Aplinkos apsaugos
Katalitinio dujų valymo nuo azoto ir anglies oksidų įrenginio, taikant katalizatorius su aktyviu antriniu padegimu, tyrimai ir kūrimas 
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
1
Aplinkos apsaugos
Urbanizuotų teritorijų teršalų balanso eksperimentiniai tyrimai, teršalų pėdsako modeliavimas ir technologiniai sprendimai jam mažinti
prof. dr.  Edita Baltrėnaitė
1
1
Aplinkos apsaugos
Pertvarų su gumos granulatu akustinių savybių tyrimas ir panaudojimas triukšmui mažinti patalpose
dr. Tomas Januševičius
 
1
1
 
Geodezijos ir kadastro
 
Žemės plutos geodinaminių procesų tyrimai taikant aktyvių geodezinių tinklų duomenis
prof. dr. Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas
1
1
 
Geodezijos ir kadastro
Aktyvių geodezinių tinklų stočių padėčių stabilumo tyrimas
prof. dr. Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas
1
1
Aplinkos apsaugos
Fotobiofiltro su mikrodumblių suspensija, skirto biodujoms valyti nuo balastinių dujinių komponentų, efektyvumo tyrimai ir kūrimas
doc. dr. Alvydas Zagorskis
1
1
 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. INFORMATIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Grafinių sistemų
Autonominė važiuojančio roboto navigacija taikant multikriterinius sprendimų priėmimo metodus
prof. habil. dr. Romualdas Baušys
 
1
Informacinių sistemų
Ekspertinių sistemų, skirtų informacijos saugos rizikos analizei, žinių bazės automatinio pildymo ir verifikavimo metodų tyrimas
doc. dr. Nikolaj Goranin
 
1
Informacinių technologijų
Informacinio turinio blokų išgavimas iš internetinių tinklalapių
dr. Simona Ramanauskaitė
1
Informacinių technologijų
Gilaus apmokymo technologijų taikymas nuoseklių duomenų analizei natūralios kalbos apdorojimo procese
doc. dr. Dmitrij Šešok
 
1
Informacinių sistemų
Nukrypimų valdymas programų sistemų kūrimo procese
prof. dr. Dalius Mažeika
 
1
Grafinių sistemų
Paskirstytųjų skaičiavimo metodų, skirtų šiuolaikinių vienakrypčių funkcijų vaivorykštės lentelių generavimui, tyrimas
prof. dr. Arnas Kačeniauskas
1
1
Informacinių technologijų
Inžinerijos mokomųjų modulių adaptavimas pagal personalius studentų poreikius
doc. dr. Jengenij Kurilov
1
1
Informacinių technologijų
Automatizuotas programavimo įgūdžių kokybinis vertinimas
dr. Simona Ramanauskaitė
1
1
Informacinių sistemų
Debesų kompiuterijos programų sistemų, paremtų mikroservisų architektūra, našumo ir efektyvumo tyrimas
prof. dr. Dalius Mažeika
 
1
1
Informacinių sistemų
Tikslo siekiančių dinaminių verslo procesų modeliavimo ir simuliacijos tyrimas
prof. dr. Olegas Vaislecas
1
1
 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. MEDŽIAGŲ INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Termoizoliacijos mokslo institutas
Kompozitinio priešgaisrinio tinko struktūros ir savybių tyrimai
dr. Valentin Antonovič
1
Statybinių medžiagų
Ekologiniu požiūriu veiksmingas komunalinių deginimo atliekų (lakiųjų pelenų ir šlakų) antrinis panaudojimas: aliumosilikatinių sistemų kūrimas ir tyrimas
dr. Olga Kizinievič
 
1
Termoizoliacijos mokslo institutas
Statybinių sistemų su šiaudų termoizoliaciniu sluoksniu kūrimas ir tyrimai
doc. dr. Sigitas Vėjelis
 
1
Medžiagotyros ir suvirinimo
Lazerinės hibridinės dangų formavimo technologijos tyrimas
doc. dr. Olegas Černašėjus
1
Statybinių medžiagų
Vandeniui laidžių cementinių sistemų kūrimas, struktūros ir savybių vertinimas
doc. dr. Jurgita Malaiškienė
 
1
1
Statybinių medžiagų
Sorbcinės bei filtracinės nuosėdinių uolienų gebos efektyvumo ir pritaikomumo tyrimai
 
doc. dr. Ramunė Žurauskienė
 
1
1
Statybinių medžiagų
Trupinto stiklo sąveikos su cementine matrica tyrimai betone
doc. dr. Džigita Nagrockienė
1
1
Termoizoliacijos mokslo institutas
 
Mikroorganizmų poveikio statybinėms ir termoizoliacinėms medžiagoms tyrimas
dr. Jaunius Urbonavičius
 
1
1
Medžiagotyros ir suvirinimo
Cheminio garų nusodinimo technologija suformuotų tribologinių dangų tyrimas
 
doc. dr. Irmantas Gedzevičius
 
1
1
 

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. MECHANIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Mechanikos inžinerijos
Ilgio matavimo keitiklių tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai
doc. dr. Artūras Kilikevičius
1
Biomechanikos
Biomechaninės sistemos judesio adaptacijos tyrimas taikant skaitinius metodus
doc. dr. Kristina Daunoravičienė
 
1
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
Mikromechaninių sistemų taikymas biologinių objektų tyrimuose
 
doc. dr. Eugeniuš Stupak
1
Pastatų energetikos
Šilumos saugojimo sistemų, naudojančių fazę keičiančias medžiagas, efektyvumo tyrimas
doc. dr. Kęstutis Valančius
1
Mechanikos inžinerijos
Nevienalyčių skysčių atskyrimo vibroakustiniais metodais tyrimai
dr. Ina Tetsman
1
Biomechanikos
Pluoštinės struktūros membranų dinaminio deformavimo skaitinis modelis
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
1
Biomechanikos
Aortos vožtuvo ir jo patologinių mechaninių savybių modeliavimas
dr. Algirdas Maknickas
1
1
Mechanikos inžinerijos
Impulsinio garso šaltinio slopinimo sistemos dinaminių reiškinių tyrimai
dr. Kristina Kilikevičienė
1
1
Mechanikos inžinerijos
Mikro galios dujų turbinų dinaminių charakteristikų tyrimas
doc. dr. Robertas Urbanavičius
 
1
1
Mechanikos inžinerijos
Alternatyviuosius degalus naudojančių miesto automobilių dyzelinių variklių dinaminių parametrų tyrimai
doc. dr. Artūras Kilikevičius
 
1
1
Infomacinių technologijų
 
Pjezoelektrinių robotų su aktyviomis kinematinėmis poromis dinamika ir valdymas
prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis
 
1
1
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė