Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
VGTU skelbia kvietimą teikti paraiškas tematikų konkursui (doktorantūros vadovams). Šiais metais būsimų doktorantų vadovų prašytume paraiškas (su originaliais parašais) teikti Doktorantūros skyriui (Saulėtekio pirmieji rūmai, 310 kab.)  iki 2016-04-06 13 val.
Paraiškos teikiamos užpildžius užpildžius šią formą. Paraišką pildo mokslininkas, atitinkantis mokslo doktorantūros reglamentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir norintis priimti doktorantą 2016 metais. Kiekvienai siūlomai disertacijos tematikai pildoma atskira paraiška.
Paraiškoje prašytume nurodyti kurią Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) prioritetinę mokslinių tyrimų tematiką atitinka siūloma disertacijos tematika. VGTU prioritetinių mokslinių tyrimų tematikas galite rasti: http://www.vgtu.lt/mokslas-ir-inovacijos/prioritetines-moksliniu-tyrimu-kryptys-ir-tematikos/87580?lang=1
Kartu su paraiška reikia pateikti bent vieno kandidato studijuoti doktorantūroje motyvacinį laišką (iki 0,5 puslapio) ir pretendento CV, kuriame turi būti nurodyta magistrantūros studijų kryptis, magistrantūros studijų baigimo (arba numatomo baigimo) metai, magistrantūros studijų baigiamojo darbo tema ir vadovas, mokslinių straipsnių sąrašas, ankstesnė ir dabartinė darbovietės bei darbo jose trukmė, baigusiems magistrantūros studijas – studijų pažymių svertinis vidurkis ir magistrantūros studijų baigiamojo darbo įvertinimas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė