Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Priėmimas 2016 m. Priimtųjų į doktorantūrą 2016 m. sąrašas

Humanitariniai mokslai. Menotyra

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Dizaino
Daiktinės aplinkos sistemų optimizavimas: intuityvios sąveikos aspektu
doc. dr. Jonas Jakaitis
1
Jonas Žukas

Socialiniai mokslai. Vadyba

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
 
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Tarptautinė vadyba kuriant, skleidžiant ir įgyvendinant aukštąsias technologijas
prof. habil. dr. Borisas Melnikas
1
 
Audronė Kvedarienė
Verslo technologijų
Elektroninių medijų marketinge efektyvumas
doc. dr. Vida Davidavičienė
1
Fadwa El Chalfoun
Verslo technologijų
Žinių vadybos procesų valdymo ir vertinimo aktualijų tyrimai globalizacijos kontekste
doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė
1
Ibrahim Matar
Verslo technologijų
Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sprendimų modeliavimas įgyvendinant tvarios plėtros koncepciją
doc. dr. Vida Davidavičienė
1
Youssef Tabsh
Aviacijos technologijų
Žmogiškojo veiksnio įtaka skrydžių saugai
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
1
Nerijus Šėža

Socialiniai mokslai. Ekonomika

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
 
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Įmonių ekonomikos ir vadybos
Klasterių vaidmuo žiedinėje ekonomikoje bei jų įtaka regioniniam vystymuisi
prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
1
 
Kristina Razminienė
Finansų inžinerijos
Vertės kūrimo grandinė žiedinėje ekonomikoje
prof. dr. Jelena Stankevičienė
1
Marta Nikanorova
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo politikos įtaka žemės ūkio konkurencingumui
prof. dr. Dalia Štreimikienė
1
Evelina Kavaliauskaitė

Technologijos mokslai. Elektros ir elektronikos inžinerija

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
Elektrotechnikos
Aukšto dažnio in vitro elektroporacijos sistemos kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Sonata Tolvaišienė
1
Paulius Butkus
Elektroninių sistemų
Sprendimų paramos metodų objektams vaizde atpažinti kūrimas
doc. dr. Artūras Serackis
1
Vita Jasevičiūtė
Automatikos
Kintamosios srovės elektros pavarų parametrų identifikavimas
doc. dr. Saulius Lisauskas
1
Dominykas Beištaras
Elektroninių sistemų
Precizinių matavimo prietaisų, grįstų laiko mastelio transformacijos principu, tikslumo ir skiriamosios gebos didinimo būdų kūrimas ir tyrimas
prof. dr. Vytautas Urbanavičius
1
Tomaš
Tankeliun
Elektroninių sistemų
Lauku programuojamų loginių matricų technologijos daiktų internetui
prof. dr. Dalius Navakauskas
1
Julius Skirelis
Elektroninių sistemų
Vaizdo atpažinimo metodų kūrimas naujumui daugiaspektriniuose vaizduose aptikti
doc. dr. Artūras Serackis
1
Paulius Tumas
Kompiuterių inžinerijos
Bevielio ryšio siųstuvų-imtuvų savitotestavimo ir autokalibravimo būdų sukūrimas ir tyrimas
prof. dr. Romualdas Navickas
1
Leonid Kladovščikov
VMTI FTMC
 
Elektronikos skyrius
Heterosandūrinių mikrobangų diodų fizikinių savybių tyrimai milimetriniame bangų ruože panaudojant zondinį manipuliatorių
prof. dr. Algirdas Sužiedėlis
1
Maksimas Anbinderis
Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyrius
Daiktų internetui skirtų radijo ryšio sistemų modeliavimas ir tyrimas
dr. Vytautas Jonkus
1
Gediminas Žukauskas

Technologijos mokslai. Statybos inžinerija

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų
Lenkiamųjų gelžbetoninių konstrukcijų, sustiprintų iš anksto įtemptu anglies pluošto kompozitu, elgsenos tyrimas
prof. dr. Juozas Valivonis
1
Justas Šlaitas
Kelių
Dangų degradacijos modelių įverčių reikšmingumo optimizavimo tyrimas
doc. dr. Audrius Vaitkus
1
Igoris Kravcovas
Metalinių ir medinių konstrukcijų
Žiedinio skerspjūvio plieno-betono kompozitinės kolonos ir plieninės sijos mazgo elgsenos analizė
prof. dr. Antanas Šapalas
1
Andrej Mudrov
Kelių
Inžinerinių priemonių poveikio optimizavimo modelis eismo pralaidumui ir saugumui kelio darbų zonose
prof. dr. Donatas Čygas
1
Dovydas Skrodenis
Statybos technologijos ir vadybos
Statinio gyvavimo ciklo etapų modeliavimo tobulinimas ir integruotai taikant skaitmeninės statybos technologijas ir daugiatikslių sprendimų priėmimo metodus
doc. dr. Jurgita Antuchevičienė
1
Miroslavas Pavlovskis
Tiltų ir specialiųjų statinių
Komunalinių atliekų deginimo antrinių produktų panaudojimas armuoto betono konstrukcijoms
doc. dr. Darius Bačinskas
1
Milda Pundinaitė-Barsteigienė
Statybos technologijos ir vadybos
Efektyvus išteklių ir energijos naudojimas pritaikant BIM (statinio informacinio modeliavimo) tvariam statinių gyvavimo ciklui užtikrinti
prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
1
Arūnas Puzinas
Tiltų ir specialiųjų statinių
Praktinis armuoto betono elementų vidutinių atstumų tarp plyšių skaičiavimo metodas
prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
1
Mattia Francesco Bado
Tiltų ir specialiųjų statinių
Inovatyvių kombinuotųjų stipriojo plieno kabamųjų tiltų netiesinė elgsena ir stabilumas
prof. dr. Algirdas Juozapaitis
1
Vilius Karieta

Technologijos mokslai. Transporto inžinerija

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Transporto technologinių įrenginių
Transporto mašinų hidraulinių pavarų efektyvumo didinimas naudojant energiją kaupiančiąsias sistemas ir mažinant hidraulinius nuostolius
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
1
Mykola Karpenko
Automobilių transporto
Adaptyvios autonominio automobilio valdymo sistemos kūrimas ir modeliavimas
doc. dr. Edgar Sokolovskij
 
1
Paulius Skačkauskas
Transporto technologinių įrenginių katedra
Gaisrinio automobilio transmisijos dinaminių ir hidrodinaminių procesų tyrimas
doc. dr. Olegas Prentkovskis
1
Paulius Bogdevičius
Logistikos ir transporto vadybos katedra
Oro uostų veiklos efektyvumo didinimas optimizuojant objekto valdymą
doc. dr. Darius Bazaras
1
Jonas Vytautas Jusionis
Klaipėdos universitetas
Jūrų inžinerijos
SGD „mėlynųjų“ transporto technologijų plėtros Baltijos jūros regione kompleksiniai tyrimai
prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas
1
Ieva Ronkaitytė
Aleksandro Stulginskio universitetas
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Degalų įpurškimo strategijos suslėgimu uždegamo dalinai homogeninio mišinio degimo procesui tyrimas
doc. dr. Stasys Slavinskas
1
Ričardas Uzelka

Technologijos mokslai. Aplinkos inžinerija

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Aplinkos apsaugos
Fotobioreaktoriaus su mikrodumblių suspensija, skirto biodujoms valyti nuo CO, NHir H2S, efektyvumo tyrimai ir kūrimas
doc. dr. Alvydas Zagorskis
1
Nerijus Vinikas
 
Aplinkos apsaugos
Sunkiųjų metalų imobilizavimo naudojant geležies nanodaleles tyrimai ir technologijų vystymas
prof. dr. Saulius Vasarevičius
1
Vaidotas Danila
Aplinkos apsaugos
Poringo užpildo konstrukcijų, taikomų žemo dažnio garsui slopinti, kūrimas, tyrimai ir modeliavimas
doc. dr. Raimondas Grubliauskas
1
Olga Khrystoslavenko
Aplinkos apsaugos
Mažų gabaritų bioreaktoriaus, su specifine įkrova priedais ir biodujų valymo įrenginio tyrimai ir kūrimas
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
1
Vitalij Kolodynskij
Aplinkos apsaugos
Medinių geležinkelio pabėgių utilizavimo teoriniai, eksperimentiniai tyrimai ir technologijų kūrimas     
doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
1
Rokas Vilniškis

Technologijos mokslai. Informatikos inžinerija

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Informacinių sistemų
Tikslu ir veiklos taisyklėmis grindžiamų dinaminių procesų su bendrai naudojamais ištekliais simuliacijos tyrimas                
prof. dr. Olegas Vasilecas
1
Tadas Vysockis
Informacinių sistemų
Debesų kompiuterijos programų sistemų adaptyvios architektūros kūrimas ir tyrimas
prof. dr. Dalius Mažeika
1
Olesia Pozdniakova
Informacinių technologijų
Intelektualios personalizuotos sistemos projektavimas inžinerijos mokymui
doc. dr. Jevgenij Kurilov
1
Jaroslav Meleško
Informacinių sistemų
Kibernetinių atakų, nukreiptų prieš informacines sistemas, patikrinimas ir klasifikavimas, taikant mašininio apmokymo ir dirbtinio intelekto metodus
doc. dr. Nikolaj Goranin
1
Dainius Čeponis
 

Technologijos mokslai. Medžiagų inžinerija

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Termoizoliacijos mokslo instituto Statybinių dirbinių technologijos laboratorija
Lengvasvorės kompozicinės medžiagos su polistireninio putplasčio technologinėmis atliekomis kūrimas bei struktūros vertinimas
dr. Ina Pundienė
1
 
 
Dainius Leonavičius
Medžiagotyros ir suvirinimo
Kompozicinių funkcinių dangų mikro-keramikos pagrindu tyrimai
dr. Jelena Škamat
1
Aleksandr Lebedev
Statybinių medžiagų
Apdailiniuose betono paviršiuose vykstančių korozinių reiškinių prevencija
doc. dr. Asta Kičaitė
1
Rimvydas Moceikis
Termoizoliacijos mokslo instituto Statybinių dirbinių technologijos laboratorija
Ugniai atsparios apsauginės dangos ir betono, padidinančių šilumos įrenginių išklojos atsparumą šarminių junginių poveikiui, sukūrimas
dr. Valentin Antonovič
1
Povilas Zdanevičius
Statybinių medžiagų
Anglies nanovamzdelių poveikis plastifikuojančių įmaišų efektyvumui ir cementinių kompozicijų struktūrai ir savybėms
doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
1
Ekaterina Karpova

Technologijos mokslai. Mechanikos inžinerija

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2016 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Mechanikos inžinerijos
Precizinės rastrų formavimo ir kontrolės sistemos tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai
doc. dr. Artūras Kilikevičius
1
Antanas Fursenko
Mechanikos inžinerijos
Žemu vibroakustiniu aktyvumu pasižyminčiu precizinių pavarų dinaminių charakteristikų tyrimas
doc. dr. Robertas Urbanavičius
1
Mindaugas Rimidis
Mechanikos inžinerijos
Kristalinio silicio modulių naudojamų dinaminėje aplinkoje tyrimai
prof. dr. Mindaugas Jurevičius
1
Vytautas Makarskas
Mechanikos inžinerijos
Precizinės tiesiaeigės pozicionavimo sistemos tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai
 dr. Darius Zabulionis
1
-
Artur Piščalov
Mechanikos inžinerijos
Krovinių transportavimo platformų dinaminių charakteristikų tyrimas
dr. Raimondas Jasevičius
1
Vladas Kukėnas
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
Aerozolio dalelių aglomeratų sąveikų akustiniame lauke tyrimai
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
1
Darius Vainorius
Pastatų energetikos
Mechaninės vėdinimo sistemos, naudojančios tik atsinaujinančią energiją kūrimas, jos integralumo ir sezoninio efektyvumo tyrimas
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis
1
Dovydas Rimdžius
Biomechanikos
Stuburo osteointegracinių sistemų tyrimas taikant skaitinius metodus
doc. dr. Julius Griškevičius
1
Kęstutis Liegus
Biomechanikos
Aortos vožtuvo ir jo patologinių mechaninių savybių modeliavimas
dr. Algirdas Maknickas
1
Dainius Taraškevičius
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė