Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Priėmimas 2016 m. Papildomas priėmimas į doktorantūros studijas 2016 m. Papildomai stojančiųjų į doktorantūrą 2016 metais prioritetinė eilė (išskyrus Informatikos inžinerija)

 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Konkursinė eilė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Ekonomika (04S)
 
Lietuvos socialinių tyrimų centras
 
Nuo socialinės įmonės prie socialinės transformacijos: inovatyvus valdymo modelis ir taikymas bendruomeninių paslaugų sistemoje
doc. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
1
1. Irena Pranskevičiūtė
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Elektrotechnikos
Nanosekundinio fronto elektromagnetinių impulsų generavimo technologijų kūrimas ląstelių plazminės membranos pralaidumo valdymui
dr. Vitalij Novickij
1
1. Gediminas Staigvila
Statybos inžinerija (02T)
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Statybos technologijos ir vadybos
Lietuvos statybos ir nekilnojamojo turto duomenų analitika
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
1
1. Andrej Naumčik
Miestų statybos
Miestų infrastruktūros ir judumo priemonių modelio kūrimas darnos požiūriu
prof. dr. Marija Burinskienė
1
1. Jonas Damidavičius
Aplinkos inžinerija (04T)
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Aplinkos apsaugos
Fiziko-cheminės vandens ir lignoceliuliozinės bioanglies sąveikos teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai
prof. dr.  Edita Baltrėnaitė
1
1. Aleksandra Minajeva
Geodezijos ir kadastro
Nepilotuojamų orlaivių ir geoinformacinių sistemų taikymas aplinkos parametrams stebėti ir modeliuoti
prof. dr. Vladislovas Česlovas Aksamitauskas
1
1. Ignas Daugėla
Mechanikos inžinerija (09T)
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Informacinių technologijų
Straublio tipo robotų trajektorijų planavimas ir valdymas
prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis
1
1. Aistis Augustaitis