Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

HUMANITARINIAI MOKSLAI. MENOTYRA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Dizaino
Daiktinės aplinkos sistemų optimizavimas: intuityvios sąveikos aspektu
doc. dr. Jonas Jakaitis
1
Architektūros pagrindų ir teorijos
Architektūros paveldo autentiškumo išsaugojimo socialiniai-kultūriniai veiksniai
doc. dr. Vytautas Petrušonis
1
1
Urbanistikos
Didmiesčio erdvinės plėtros modeliavimo metodologija (Vilniaus pavyzdžiu)
doc. dr. Dalia Dijokienė
1
1
Urbanistikos
Istorinių urbanistinių struktūrų fizinės kaitos galimybės
doc. dr. Dalia Dijokienė
1
1
Architektūros
Inovatyvios architektūros vertybės ir konceptualios formavimo prielaidos bei priemonės
prof. dr. Kęstutis Lupeikis
1
1
Architektūros pagrindų ir teorijos
Ugdymo įstaigų architektūra kaip erdvinė kultūrinė (kognityvinė) struktūra
doc. dr. Edita Riaubienė
1
1

SOCIALINIAI MOKSLAI. VADYBA

 
 
 
 
Institucija
 
 
 
 
Katedra
 
 
 
 
Tematika
 
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Tarptautinė vadyba kuriant, skleidžiant ir įgyvendinant aukštąsias technologijas
prof. habil. dr. Borisas Melnikas
1
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Žmogiškųjų išteklių sistemos modernizavimas: potencialo plėtra internacionalizavimo ir inovacinės veiklos iššūkių kontekste
prof. dr. Eugenijus Chlivickas
1
1
Logistikos ir transporto vadybos
Žmogiškųjų išteklių socialinė kompetencija ir perspektyvos logistikos įmonėse
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
1
1
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Daugiakultūrė tarptautinė vadyba plėtojant ekonominį bendradarbiavimą, inovacijas ir technologijų pažangą globalizacijos sąlygomis (sąveikos su partneriais Kinijoje atvejai ir ypatumai)
prof. habil. dr. Borisas Melnikas
 
1
1
Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto valdymo
Išmanioji infrastruktūra ir mobiliosios technologijos sveikatos priežiūroje
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
1
1
Verslo technologijų
Elektroninių medijų marketinge efektyvumas
doc. dr. Vida Davidavičienė
1
1
Verslo technologijų
Žinių vadybos procesų valdymo ir vertinimo aktualijų tyrimai globalizacijos kontekste
doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė
1
1
Verslo technologijų
Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sprendimų modeliavimas įgyvendinant tvarios plėtros koncepciją
doc. dr. Vida Davidavičienė
1
1
Aviacijos institutas
Žmogiškojo veiksnio įtaka skrydžių saugai
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
1
1

SOCIALINIAI MOKSLAI. EKONOMIKA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Įmonių ekonomikos ir vadybos
Klasterių vaidmuo žiedinėje ekonomikoje bei jų įtaka regioniniam vystymuisi
prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
1
Finansų inžinerijos
Vertės kūrimo grandinė žiedinėje ekonomikoje
prof. dr. Jelena Stankevičienė
1
Socialinės ekonomikos ir vadybos
Finansinių išteklių paskirstymo tyrimai gerovės ekonomikoje
prof. dr. Daiva Jurevičienė
1
1
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimo politikos įtaka žemės ūkio konkurencingumui
prof. dr. Dalia Štreimikienė
1
 
Žemės ūkio gamybos sistemų techninio ir aplinkos efektyvumo vertinimas
dr. Tomas Baležentis
1
1
Lietuvos socialinių tyrimų centras
 
Neoficialaus užimtumo vertinimo tyrimas
dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
Elektrotechnikos
Aukšto dažnio in vitro  elektroporacijos sistemos kūrimas ir tyrimas
doc. dr. Sonata Tolvaišienė
1
Elektroninių sistemų
Sprendimų paramos metodų objektams vaizde atpažinti kūrimas
doc. dr. Artūras Serackis
1
Automatikos
Kintamosios srovės elektros pavarų parametrų identifikavimas
doc. dr. Saulius Lisauskas
1
Elektroninių sistemų
Precizinių matavimo prietaisų, grįstų laiko mastelio transformacijos principu, tikslumo ir skiriamosios gebos didinimo būdų kūrimas ir tyrimas
prof. dr. Vytautas Urbanavičius
1
Elektroninių sistemų
Lauku programuojamų loginių matricų technologijos daiktų internetui
prof. dr. Dalius Navakauskas
1
Elektroninių sistemų
Vaizdo atpažinimo metodų kūrimas naujumui daugiaspektriniuose vaizduose aptikti
doc. dr. Artūras Serackis
1
Kompiuterių inžinerijos
Bevielio ryšio siųstuvų-imtuvų savitotestavimo ir autokalibravimo būdų sukūrimas ir tyrimas
prof. dr. Romualdas Navickas
1
Elektrotechnikos
Nanosekundinio fronto elektromagnetinių impulsų generavimo technologijų kūrimas ląstelių plazminės membranos pralaidumo valdymui
dr. Vitalij Novickij
1
Telekomunikacijų inžinerijos
Tinklo funkcijų virtualizavimo programiškai valdomuose tinkluose tyrimas
prof. dr. Šarūnas Paulikas
1
1
Automatikos
Vaikščiojančio roboto adaptyvių judesių tyrimas
doc. dr. Dainius Udris
1
1
VMTI FTMC
 
Puslaidininkių darinių laboratorija
Heterosandūrinių mikrobangų diodų fizikinių savybių tyrimai milimetriniame bangų ruože panaudojant zondinį manipuliatorių
prof. dr. Algirdas Sužiedėlis
1
 
Daiktų internetui skirtų radijo ryšio sistemų modeliavimas ir tyrimas
V. Jonkus
1
Mikrobangų laboratorija
Rezistorinių jutiklių su integruota ruporine antena tyrimas ir taikymas
doc. habil. dr. Žilvinas Kancleris
1
1
Elektroninių vyksmų laboratorija
Ilgašvyčių fosforų panaudojimo alternatyviojoje energetikoje tyrimas
doc. dr. Jonas Gradauskas
1
1
Elektroninių vyksmų laboratorija
Akytasis silicis ir kiti puslaidininkių nanodariniai mikrobangų elektronikai
doc. dr. Jonas Gradauskas
1
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. STATYBOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Statybos technologijos ir vadybos
Geležinkelio infrastruktūros duomenų analitika ir daugiatikslė selektonovacija
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
1
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų
Lenkiamųjų gelžbetoninių konstrukcijų, sustiprintų iš anksto įtemptu anglies pluošto kompozitu, elgsenos tyrimas
prof. dr. Juozas Valivonis
1
Kelių
Dangų degradacijos modelių įverčių reikšmingumo optimizavimo tyrimas
doc. dr. Audrius Vaitkus
1
Metalinių ir medinių konstrukcijų
Žiedinio skerspjūvio plieno-betono kompozitinės kolonos ir plieninės sijos mazgo elgsenos analizė
prof. dr. Antanas Šapalas
1
Geotechnikos
Gręžtinių pamatų pagrindų elgsenos eksperimentiniai tyrimai ir modeliavimas
prof. dr. Arnoldas Norkus
1
Kelių
Inžinerinių priemonių poveikio optimizavimo modelis eismo pralaidumui ir saugumui kelio darbų zonose
prof. dr. Donatas Čygas
1
Statybos technologijos ir vadybos
Statinio gyvavimo ciklo etapų modeliavimo tobulinimas integruotai taikant skaitmeninės statybos technologijas ir daugiatikslių sprendimų priėmimo metodus
doc. dr. Jurgita Antuchevičienė
1
Tiltų ir specialiųjų statinių
Komunalinių atliekų deginimo antrinių produktų panaudojimas armuoto betono konstrukcijoms
doc. dr. Darius Bačinskas
1
Statybos technologijos ir vadybos
Efektyvus išteklių ir energijos naudojimas pritaikant BIM (statinio informacinio modeliavimo) tvariam statinių gyvavimo ciklui užtikrinti
prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
1
Tiltų ir specialiųjų statinių
Praktinis armuoto betono elementų vidutinių atstumų tarp plyšių skaičiavimo metodas
prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
1
Tiltų ir specialiųjų statinių
Inovatyvių kombinuotųjų stipriojo plieno kabamųjų tiltų netiesinė elgsena ir stabilumas
prof. dr. Algirdas Juozapaitis
1
Miestų statybos
Urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių investicijų pagrįstumo algoritmas
prof. dr. Marija Burinskienė
1
1
Metalinių ir medinių konstrukcijų
Plieninių portalinių rėmų iš kintamojo skerspjūvio elementų racionalių skerspjūvių rodiklių analitiniai ir eksperimentiniai tyrimai
doc. dr. Gintas Šaučiuvėnas
1
1
Miestų statybos
Kietųjų ir minkštųjų mobilumo priemonių taikymas, jų efektyvumo ir įtakos miesto transporto sistemos plėtrai tyrimas
prof. dr. Marija Burinskienė
1
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. TRANSPORTO INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Transporto technologinių įrenginių
Transporto mašinų hidraulinių pavarų efektyvumo didinimas naudojant energiją kaupiančiąsias sistemas ir mažinant hidraulinius nuostolius
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
1
Automobilių transporto
Adaptyvios autonominio automobilio valdymo sistemos kūrimas ir modeliavimas
doc. dr. Edgar Sokolovskij
 
1
Transporto technologinių įrenginių katedra
Gaisrinio automobilio transmisijos dinaminių ir hidrodinaminių procesų tyrimas
doc. dr. Olegas Prentkovskis
1
Logistikos ir transporto vadybos katedra
Oro uostų veiklos efektyvumo didinimas optimizuojant objekto valdymą
doc. dr. Darius Bazaras
1
1
Geležinkelių transporto
Išmanusis prekinis vagonas
doc. dr. Gintautas Bureika
1
1
Geležinkelių transporto
Ilgųjų prekinių traukinių išilginės dinamikos ir valdymo tyrimas
doc. dr. Gintautas Bureika
1
1
Klaipėdos universitetas
Jūrų inžinerijos
SGD „mėlynųjų“ transporto technologijų plėtros Baltijos jūros regione kompleksiniai tyrimai
prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas
1
Informatikos ir statistikos
Įvairiarūšės krovos procesų sinchronizavimas autonominiame konteinerių terminale
prof. dr. Arūnas Andziulis
1
1
Aleksandro Stulginskio universitetas
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Degalų įpurškimo strategijos suslėgimu uždegamo dalinai homogeninio mišinio degimo procesui tyrimas
doc. dr. Stasys Slavinskas
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. APLINKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Aplinkos apsaugos
Fotobioreaktoriaus su mikrodumblių suspensija, skirto biodujoms valyti nuo CO2, NH3 ir H2S, efektyvumo tyrimai ir kūrimas
doc. dr. Alvydas Zagorskis
1
Aplinkos apsaugos
Fiziko-cheminės vandens ir lignoceliuliozinės bioanglies sąveikos teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai
doc. dr.  Edita Baltrėnaitė
1
Aplinkos apsaugos
Sunkiųjų metalų imobilizavimo naudojant geležies nanodaleles tyrimai ir technologijų vystymas
prof. dr. Saulius Vasarevičius
1
Aplinkos apsaugos
Poringo užpildo konstrukcijų, taikomų žemo dažnio garsui slopinti, kūrimas, tyrimai ir modeliavimas
doc. dr. Raimondas Grubliauskas
1
Aplinkos apsaugos
Mažų gabaritų bioreaktoriaus, su specifine įkrova priedais ir biodujų valymo įrenginio tyrimai ir kūrimas
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
1
Aplinkos apsaugos
Medinių geležinkelio pabėgių utilizavimo teoriniai, eksperimentiniai tyrimai ir technologijų kūrimas                            
doc. dr. Rasa Vaiškūnaitė
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. INFORMATIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Grafinių sistemų
Skaitmeninės signalų apdorojimo technologijos - atvaizdų segmentavimas taikant neurosofines aibes
prof. dr. Romualdas Baušys
1
Informacinių sistemų
Tikslu ir veiklos taisyklėmis grindžiamų dinaminių procesų su bendrai naudojamais ištekliais simuliacijos tyrimas                
prof. dr. Olegas Vasilecas
1
Informacinių sistemų
Debesų kompiuterijos programų sistemų adaptyvios architektūros kūrimas ir tyrimas
prof. dr. Dalius Mažeika
1
Informacinių technologijų
Intelektualios personalizuotos sistemos projektavimas inžinerijos mokymui
doc. dr. Jevgenij Kurilov
1
Informacinių sistemų
Kibernetinių atakų, nukreiptų prieš informacines sistemas, patikrinimas ir klasifikavimas, taikant mašininio apmokymo ir dirbtinio intelekto metodus                                            
doc. dr. Nikolaj Goranin
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. MEDŽIAGŲ INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Termoizoliacijos mokslo institutas
Lengvasvorės kompozicinės medžiagos su polistireninio putplasčio technologinėmis atliekomis kūrimas bei struktūros vertinimas
dr. Ina Pundienė
1
Medžiagotyros ir suvirinimo
Kompozicinių funkcinių dangų mikro-keramikos pagrindu tyrimai
dr. Jelena Škamat
1
Statybinių medžiagų
Apdailiniuose betono paviršiuose vykstančių korozinių reiškinių prevencija
doc. dr. Asta Kičaitė
1
Termoizoliacijos mokslo institutas
Ugniai atsparios apsauginės dangos ir betono, padidinančių šilumos įrenginių išklojos atsparumą šarminių junginių poveikiui, sukūrimas
dr. Valentin Antonovič
1
Statybinių medžiagų
Anglies nanovamzdelių poveikis plastifikuojančių įmaišų efektyvumui ir cementinių kompozicijų struktūrai ir savybėms
doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
1
Statybinių medžiagų
Sorbcinės-filtracinės technologinės schemos galimybės ir naudojamų medžiagų efektyvumas
doc. dr. Ramunė Žurauskienė
1
1

TECHNOLOGIJOS MOKSLAI. MECHANIKOS INŽINERIJA

 
 
 
Institucija
 
 
 
Katedra
 
 
 
Tematika
 
 
 
Numatomas vadovas
Doktorantūros vietų skaičius
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Mechanikos inžinerijos
Precizinės rastrų formavimo ir kontrolės sistemos tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai
doc. dr. Artūras Kilikevičius
1
Mechanikos inžinerijos
Žemu vibroakustiniu aktyvumu pasižyminčiu precizinių pavarų dinaminių charakteristikų tyrimas
doc. dr. Robertas Urbanavičius
1
Mechanikos inžinerijos
Kristalinio silicio modulių naudojamų dinaminėje aplinkoje tyrimai
prof. dr. Mindaugas Jurevičius
1
Mechanikos inžinerijos
Precizinės tiesiaeigės pozicionavimo sistemos tikslumo ir dinaminių reiškinių tyrimai
 dr. Darius Zabulionis
1
-
Mechanikos inžinerijos
Krovinių transportavimo platformų dinaminių charakteristikų tyrimas
dr. Raimondas Jasevičius
1
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
Aerozolio dalelių aglomeratų sąveikų akustiniame lauke tyrimai
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
1
Informacinių technologijų
Straublio tipo robotų trajektorijų planavimas ir valdymas
prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis
1
Pastatų energetikos
Mechaninės vėdinimo sistemos, naudojančios tik atsinaujinančią energiją kūrimas, jos integralumo ir sezoninio efektyvumo tyrimas
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis
1
Biomechanikos
Stuburo osteointegracinių sistemų tyrimas taikant skaitinius metodus
doc. dr. Julius Griškevičius
1
Biomechanikos
Aortos vožtuvo ir jo patologijų mechaninių savybių modeliavimas
dr. Algirdas Maknickas
1
Mechatronikos ir robotikos
Mechatroninė virpesių slopinimo – energijos kaupimo sistema
doc. dr. Vytautas Bučinskas
1
1
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė