Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
VGTU skelbia kvietimą teikti paraiškas tematikų konkursui (doktorantūros vadovams). Paraiškos teikiamos doktorantūros komitetų pirmininkams arba sekretoriams nuo 2015-04-15 iki 2015-05-04.  
Pranešame, kad siūlomos disertacijų tematikos 2015 metų disertacijų tematikų konkursui turi būti teikiamos užpildžius nustatytos formos paraiškas. Kiekvienai siūlomai disertacijos tematikai pildoma atskira paraiška.
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškoje reikėtų nurodyti kurią Vilniaus Gedimino technikos universiteto prioritetinę mokslinių tyrimų tematiką atitinka siūloma disertacijos tematika. Vilniaus Gedimino technikos universiteto prioritetinių mokslinių tyrimų tematikas galite rasti: http://www.vgtu.lt/mokslas-ir-inovacijos/prioritetines-moksliniu-tyrimu-kryptys-ir-tematikos/87580?lang=1
 
Kartu su paraiška reikia pateikti  kandidato studijuoti doktorantūroje motyvacinį laišką (iki 0,5 puslapio) ir CV, kuriame turi būti nurodyta magistrantūros studijų kryptis, magistrantūros studijų baigimo (arba numatomo baigimo) metai, magistrantūros studijų baigiamojo darbo tema, mokslinių straipsnių sąrašas, ankstesnė ir dabartinė darbovietės ir darbo jose trukmė, baigusiems magistrantūros studijas – studijų pažymių svertinis vidurkis ir magistrantūros studijų baigiamojo darbo įvertinimas. 
Doktorantūros komitetai, atsižvelgdami į paraiškose išdėstytą informaciją, įvertindami katedrose studijuojančių doktorantų skaičių, numatomo disertanto vadovo vadovavimo doktorantams rezultatyvumą ir parengtų disertacijų kokybę, apsvarsto, atrenka ir iki 2015-05-11 Doktorantūros skyriui pateikia komiteto siūlomų valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų disertacijų tematikų prioritetinį sąrašą ir kitomis lėšomis finansuotinų disertacijų tematikų sąrašą kartu su visomis gautomis paraiškomis. 
 
Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų disertacijų tematikų ir kitomis lėšomis finansuojamų disertacijų tematikų sąrašai bus paskelbti iki 2015-06-09 universiteto internetiniame puslapyje.  
Visą kitą informaciją apie numatomą priėmimą į doktorantūrą galėsite rasti Priėmimo į doktorantūrą 2015 metais taisyklėse. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė