Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Studijų kaina, patvirtinta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarybos nutarimu
 
1. Stojamoji trečiosios pakopos studijų įmoka Lietuvos Respublikos piliečiams – 14,00 EUR.
2. Metinė trečiosios pakopos studijų kaina Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos šalių piliečiams:
 
Mokslo sritis
Metinė studijų kaina, EUR
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
  8227 
5485
Socialiniai mokslai
8227
5485 
Humanitariniai mokslai
8227
5485
 
3. Stojamoji trečiosios pakopos studijų įmoka užsienio šalių piliečiams – 144,00 EUR.

Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.