Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Priimtųjų į doktorantūrą 2015 m. sąrašas

Humanitariniai mokslai. Menotyra

Menotyra (03H)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Miesto urbanistinės formos identifikavimas ir vertingų požymių nustatymas
doc. dr. Dalia Dijokienė
Urbanistikos
1
Agnė Ivanauskaitė
Tipinė (kartotinė) gyvenamųjų namų architektūra Lietuvoje XX a. pab. - XXI a. pr. Funkcinės ir estetinės kaitos aspektai
doc. dr. Tomas Grunskis
 
Architektūros pagrindų ir teorijos
1
Aistė Galaunytė

Socialiniai mokslai. Vadyba

Vadyba (03S)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Šalies regionų darnios plėtros vertinimas
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
Įmonių ekonomikos ir vadybos
1
Dainora Gedvilaitė
Logistikos įmonių klasterių veiklos efektyvumo tyrimas
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
Logistikos ir transporto vadybos
1
Mantgirdas Juozapaitis

Socialiniai mokslai. Ekonomika

Ekonomika (04S)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Aukštojo mokslo institucijų technologijų perdavimo proceso efektyvumo vertinimas tvarios plėtros kontekste
doc. dr. Jelena Stankevičienė
Finansų inžinerijos
1
Lidija Kraujalienė 
Universalaus modelio sukūrimas investiciniams fondams vertinti
dr. Viktorija Stasytytė
Finansų inžinerijos
1
Povilas Vyšniauskas

Technologijos mokslai. Elektros ir elektronikos inžinerija

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
4G bevielio ryšio aukštadažnių galios stiprintuvų architektūrų tyrimas, sintezavimas ir taikymas
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas
Kompiuterių inžinerijos
1
Aleksandr Vasjanov
Paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo ateinančios kartos mobiliojo ryšio tinkluose tyrimas
prof. dr. Šarūnas Paulikas
Telekomunikacijų inžinerijos
1
Liudas Duoba
Žmogaus regos sistemos modelių tyrimas ir taikymas
doc. dr. Dalius Matuzevičius
Elektroninių sistemų
1
Eldar Šabanovič
Aukšto dažnio keitikliai branduolinio magnetinio rezonanso įtaisams, skirtiems angliavandenilių paieškai
prof. habil. dr. Saulius Balevičius
Elektrotechnikos
1
Alexey A Tyshko
Membraninių skaičiavimų technologijos daiktų internetui
prof. dr. Dalius Navakauskas
Elektroninių sistemų
1
Aurimas Gedminas
Biosignalais grįstų metodų vizualizavimo parametrams derinti kūrimas ir tyrimas akių astenopijai sumažinti
doc. dr. Artūras Serackis
Elektroninių sistemų
1
Vytautas Abromavičius

Technologijos mokslai. Statybos inžinerija

Statybos inžinerija (02T)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos daugiatikslė selektonovacija
 prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
Statybos technologijos ir vadybos
1
Žydrūnė  Morkūnaitė
Mažai anglies dioksido išskiriančios ir tausiai energijos išteklius naudojančios užstatytos aplinkos mišraus metodo ir intelektinės sprendimų paramos sistemos kūrimas
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos
1
Darius Prialgauskas
 
 
Lenkiamųjų armuoto betono elementų diskretaus pleišėjimo modelis
prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
Tiltų ir specialiųjų statinių
1
Regimantas Ramanauskas
Visuomeninių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas taikant darnius projektavimo ir modernizacijos metodus
prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
Statybos technologijos ir vadybos
1
Jovita Čepurnaitė
Inovatyvių asfalto mišinių kūrimas panaudojant aukšto polimerizuotumo bitumus
prof. dr. Donatas Čygas
Kelių
1
Gediminas Gribulis
Temperatūrinių plyšių susidarymo ir vystymosi asfalto dangose modelis
doc. dr. Audrius Vaitkus
Kelių
1
Judita Gražulytė
Inovatyvių vantinių stipriojo plieno tiltų netiesinė elgsena ir stabilumas
prof. dr. Algirdas Juozapaitis
Tiltų ir specialiųjų statinių
1
Modestas Stragys
Kompozitine FRP armatūra armuotų gelžbetoninių konstrukcijų įstrižojo pjūvio laikomosios galios tyrimas
prof. dr. Juozas Valivonis
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų
1
Marius Budvytis
Šaltojo regeneravimo mišinių panaudojimo asfalto dangos konstrukcijose tyrimas
doc. dr. Audrius Vaitkus
Kelių
1
Vitalijus Andrejevas
Plieninių plonasienių sijų stabilumo tyrimai ir teoriniai sprendimai
prof. dr. Alfonsas Daniūnas
Metalinių ir medinių konstrukcijų
1
Tomas Strazdauskas
Žiedinio skerspjūvio centrifuguotų konstrukcijų, armuotų kompozitine armatūra, tyrimas
prof. dr. Romualdas Kliukas
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
1
Andrius Patapavičius
Aukštos kokybės dolomito  skaldos elgsenos (savybių kitimo) asfalto dangos sluoksniuose tyrimas
doc. dr. Daiva Žilionienė
Kelių katedra
1
Lina Šneideraitienė

Technologijos mokslai. Transporto inžinerija

Transporto inžinerija (03T)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Transporto srautų ir akustinės taršos dinamikos tyrimas
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
Transporto technologinių įrenginių
1
Algimantas Danilevičius
Automobilio judėjimo kreivalinijine trajektorija stabilumo ir saugumo gerinimas
doc. dr. Edgar Sokolovskij
Automobilių transporto
1
Vytenis Surblys
Įvairiarūšio transporto terminalų tarpusavio sąveikos tyrimai ir modeliavimas
doc. dr. Nijolė Batarlienė
Logistikos ir transporto vadybos
1
Raimondas Šakalys

Technologijos mokslai. Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerija (04T)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Atmosferos antropogeninio užterštumo įtakos globalinio klimato formavimui tyrimai ir prognozės
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
Aplinkos apsaugos
1
Aliaksandr Falitar
 
Atliekų deginimo pelenų savybių tyrimai ir tvarkymo technologijų vystymas
prof. dr. Saulius Vasarevičius
Aplinkos apsaugos
1
Jurgita Seniūnaitė
 
Daugialygio daugiakanalio cilindrinio su antriniais srautais ir kanalų konfigūruotais ketvirtžiedžiais ciklono oro valyti nuo smulkiadispersių kietųjų dalelių agresyviosiomis sąlygomis teoriniai, eksperimentiniai tyrimai ir kūrimas
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
Aplinkos apsaugos
1
 Aleksandras Chlebnikovas
Bioanglies modifikavimo neorganinių junginių adsorbcijai gerinti teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai bei technologijos kūrimas
doc. dr. Edita Baltrėnaitė
Aplinkos apsaugos
1
Valeriia Chemerys

Technologijos mokslai. Informatikos inžinerija

Informatikos inžinerija (07T)
 
 
Tematika
 
 
Vadovas
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Žiniomis grindžiamų, dinaminio verslo procesų modeliavimo ir simuliacijos tyrimas
doc. dr. Diana Kalibaitienė
Informacinių sistemų
1
Toma Rusinaitė
 
Nedeterministinio polynominio laiko sudėtingumo skaičiavimo uždavinių optimizavimas naudojant genetinius algoritmus ir didelio našumo kompiuterines sistemas
doc. dr. Dmitrij Šešok
Informacinių technologijų
1
Mikalojus Ramanauskas
Duomenų praradimo prevencijos metodų taikymas ir tobulinimas
prof. habil. dr. Antanas Čenys
Informacinių sistemų
1
Justinas Rastenis

Technologijos mokslai. Medžiagų inžinerija

Medžiagų inžinerija (08T)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Betono poringumo parametrų vertinimas, analizė ir atsparumo šalčiui prognozavimas
doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
Statybinių medžiagų
1
 Laurynas Zarauskas
Stiprių magnetinių laukų sistemų mikrokompozitinių Cu-Nb laidininkų suvirinamumo ir virintinių jungčių charakteristikų tyrimai
doc. dr. Nikolaj Višniakov
Medžiagotyros ir suvirinimo katedra
1
Gediminas Mikalauskas
 
Ugniai atsparios kompozicinės medžiagos su modifikuota struktūra kūrimas bei savybių vertinimas
dr. Rimvydas Stonys
Termoizoliacijos mokslo instituto Statybinių dirbinių technologijos laboratorija
1
Andrius Kudžma

Technologijos mokslai. Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija (09T)
 
 
 
Tematika
 
 
 
Vadovas
 
 
 
Katedra
Doktorantūros vietų skaičius
 
 
 
Priimtojo į doktorantūrą 2015 m. vardas, pavardė
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Žmogaus stuburo fragmento baigtinių elementų modeliai ir involiucinių pokyčių stuburo stabilumui tyrimas
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
1
Olga Chabarova
Mažųjų palydovų konstrukcijos optimizavimas
prof. habil dr. Rimantas Belevičius
Aviacinės mechanikos
1
Laurynas Mačiulis
Termohidrodinaminių oro paruošimo procesų metų ciklo optimalus derinys pagal ekserginio efektyvumo kriterijų
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis
Pastatų energetikos
1
Paulius Bareika
Optinių kristalinių medžiagų paviršiaus kokybės formavimas poliravimu
prof. dr. Mindaugas Jurevičius
Mechanikos inžinerijos
1
Ieva Švagždytė
Pjezorobotų trajektorijų valdymas nanopalydovų stabilizavimui
prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis
Informacinių technologijų
1
Jūratė Janutėnaitė
Dalelių aglomeracijos vibroakustiniais metodais tyrimai
prof. dr. Audrius Čereška
Mechanikos inžinerijos
1
Irina Kačinskaja
Mažagabaritų linijinių ir sukamųjų įtaisų tikslumo tyrimai
prof. dr. Mindaugas Jurevičius
Mechanikos inžinerijos
1
Dmitrij Komissarov
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė