Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Humanitariniai mokslai. Menotyra

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Menotyra
03H
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Miesto urbanistinės formos identifikavimas ir vertingų požymių nustatymas
doc. dr. Dalia Dijokienė
1
Tipinė (kartotinė) gyvenamųjų namų architektūra Lietuvoje XX a. pab. - XXI a. pr. Funkcinės ir estetinės kaitos aspektai
doc. dr. Tomas Grunskis
 
Klaipėdos universitetas
1
Pietryčių Baltijos regiono pajūrio kurortų rekreacinio kraštovaizdžio raidos 1990-2015 laikotarpiu tyrimai
prof. dr. Petras Grecevičius

Socialiniai mokslai. Vadyba

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Vadyba
03S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Šalies regionų darnios plėtros vertinimas.
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
 
1
Logistikos įmonių klasterių veiklos efektyvumo tyrimas.
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
 
neribojamas
neribojamas
Viešųjų paslaugų masinio individualizavimo sprendimai taikant išmaniąsias technologijas.
doc. dr. Ilona Skačkauskienė
neribojamas
neribojamas
Inovatyvi vadyba plėtojant bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Kinijos įvairiose ekonomikos, kultūros, mokslo ir technologijų pažangos srityse.
prof. habil. dr. Borisas Melnikas
neribojamas
neribojamas
Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sprendimų modeliavimas įgyvendinant tvarios plėtros koncepciją.
doc. dr. Vida Davidavičienė
neribojamas
neribojamas
Žinių vadybos procesų valdymo ir vertinimo aktualijų tyrimai globalizacijos kontekste.
doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė

Socialiniai mokslai. Ekonomika

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Ekonomika
04S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Aukštojo mokslo institucijų technologijų perdavimo proceso efektyvumo vertinimas tvarios plėtros kontekste
doc. dr. Jelena Stankevičienė
1
Universalaus modelio sukūrimas investiciniams fondams vertinti
dr. Viktorija Stasytytė
neribojamas
neribojamas
Institucijų poveikis sumanios gerovės visuomenės kūrimui
prof. dr. Manuela Tvaronavičienė
neribojamas
neribojamas
Investicinio portfelio paremto kapitalo judėjimu globalioje finansų rinkoje sudarymas ir valdymas
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
1
Bendrosios žemės ūkio politikos modeliavimas
prof. dr. Vlada Vitunskienė
 

Technologijos mokslai. Elektros ir elektronikos inžinerija

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Elektros ir elektronikos inžinerija
01T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
4G bevielio ryšio aukštadažnių galios stiprintuvų architektūrų tyrimas, sintezavimas ir taikymas
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas
1
Paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo kitos kartos mobiliojo ryšio tinkluose tyrimas
prof. dr. Šarūnas Paulikas
1
Žmogaus regos sistemos modelių tyrimas ir taikymas
doc. dr. Dalius Matuzevičius
1
Membraninių skaičiavimų technologijos daiktų internetui
prof. dr. Dalius Navakauskas
1
Biosignalais grįstų metodų vizualizavimo parametrams derinti kūrimas ir tyrimas akių astenopijai sumažinti
doc. dr. Artūras Serackis
 
neribojamas
neribojamas
Aukšto dažnio keitikliai branduolinio magnetinio rezonanso įtaisams, skirtiems angliavandenilių paieškai
prof. habil. dr. Saulius Balevičius
 
neribojamas
neribojamas
Dispersinių lėtinimo įtaisų analoginiam signalų apdorojimui sintezės metodikos
prof. dr. Vytautas Urbanavičius
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
1
Multistandartinių siųstuvų-imtuvų elementų bevielio ryšio sistemoms sukūrimas ir tyrimas
prof. habil. dr. Romualdas Navickas
1
Savaiminio formavimosi procesų išmaniesiems nanograndynams kūrimas ir tyrimas
prof. habil. dr. Romualdas Navickas
neribojamas
neribojamas
Akytasis silicis mikrobangų elektronikoje
 
dr. Jonas Gradauskas
neribojamas
neribojamas
Integruotų su ruporine antena rezistorinių jutiklių tyrimas ir taikymas
habil. dr. Žilvinas Kancleris
neribojamas
neribojamas
Heterosanddūrinių mikrobangų diodų fizikinių savybių tyrimai milimetriniame bangų ruože, panaudojant zondinį manipuliatorių.
prof. dr. Algirdas Sužiedėlis
 

Technologijos mokslai. Statybos inžinerija

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Statybos inžinerija
02T
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos daugiatikslė selektonovacija.
 
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
1
Inovatyvių asfalto mišinių kūrimas panaudojant aukšto polimerizuotumo bitumus.
prof. dr. Donatas Čygas
1
Temperatūrinių plyšių susidarymo ir vystymosi asfalto dangose modelis.
doc. dr. Audrius Vaitkus
1
Inovatyvių vantinių stipriojo plieno tiltų netiesinė elgsena ir stabilumas.
prof. dr. Algirdas Juozapaitis
1
Kompozitine FRP armatūra armuotų gelžbetoninių konstrukcijų įstrižojo pjūvio laikomosios galios tyrimas.
prof. dr. Juozas Valivonis
1
Plieninių plonasienių sijų stabilumo tyrimai ir teoriniai sprendimai.
prof. dr. Alfonsas Daniūnas
1
Mažai anglies dioksido išskiriančios ir tausiai energijos išteklius naudojančios užstatytos aplinkos mišraus metodo ir intelektinės sprendimų paramos sistemos kūrimas.
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
1
Lenkiamųjų armuoto betono elementų diskretaus pleišėjimo modelis.
prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
1
Visuomeninių pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimas taikant darnius projektavimo ir modernizacijos metodus.
prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
1
Žiedinio skerspjūvio centrifuguotų konstrukcijų, armuotų kompozitine armatūra, tyrimas.
prof. dr. Romualdas Kliukas
neribojamas
neribojamas
Šaltojo regeneravimo mišinių panaudojimo asfalto dangos konstrukcijose tyrimas.
doc. dr. Audrius Vaitkus
neribojamas
neribojamas
BIM (statinio informacinio modelio) dirbtinio intekto modelio algoritmo parengimas.
 
prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
neribojamas
neribojamas
Lietuvos statybos ir nekilnojamo turto duomenų analitika.
 
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas

Technologijos mokslai. Transporto inžinerija

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
 
Transporto inžinerija
 
03T
Vilniaus
Gedimino technikos universitetas
1
Transporto srautų ir akustinės taršos dinamikos tyrimas
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
1
Automobilio judėjimo kreivalinijine trajektorija stabilumo ir saugumo gerinimas
doc. dr. Edgar Sokolovskij
1
Įvairiarūšio transporto terminalų tarpusavio sąveikos tyrimai ir modeliavimas
doc. dr. Nijolė Batarlienė
neribojamas
neribojamas
Multirežiminio laivo korpuso kūrimas ir tyrimas
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
neribojamas
neribojamas
Keleivių aptarnavimo miesto viešajam transporte kokybės vertinimas ir modeliavimas
prof. dr. Marija Burinskienė
neribojamas
neribojamas
Geležinkelių infrastruktūros ir riedmenų saugos vertinimo modelis
doc. dr. Gintautas Bureika
neribojamas
neribojamas
Atsinaujinančiais energijos šaltiniais varomų bepiločių orlaivių, naudojamų logistiniais tikslais, energijos resursų valdymo tyrimas
doc. dr. Domantas Bručas
Klaipėdos universitetas
1
SGD efektyvaus panaudojimo laivų dyzelinių jėgainių kogeneraciniame cikle energetiniai bei aplinkosauginiai tyrimai
prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas
1
SGD transportavimo tyrimai
 
prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas
neribojamas
neribojamas
Transporto priemonės su pneumatine sistema kūrimas ir tyrimas
prof. dr. Jolanta Janutėnienė
neribojamas
neribojamas
Sumanios jūrinės navigacinės sistemos tyrimas
prof. dr. Arūnas Andziulis
Aleksandro Stulginskio universitetas
1
Traktoriaus 4x4 kinematinio nesutapimo tarp varančiųjų ratų įtakos stabdymo dinamikai tyrimas
doc. dr. Algirdas Janulevičius

Technologijos mokslai. Aplinkos inžinerija

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Aplinkos inžinerija
04T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Atmosferos antropogeninio užterštumo įtakos globalinio klimato formavimui tyrimai ir prognozės.
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas
1
Atliekų deginimo pelenų savybių tyrimai ir tvarkymo technologijų vystymas.
 
prof. dr. Saulius Vasarevičius
1
Bioanglies modifikavimo neorganinių junginių adsorbcijai gerinti teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai bei technologijų kūrimas.
doc. dr. Edita Baltrėnaitė
1
Daugialygio daugiakanalio cilindrinio su antriniais ir kanalų konfigūruotais ketvirtžiedžiais ciklono oro valyti nuo smulkiadispersių kietųjų dalelių agresyviomis sąlygomis teoriniai, eksperimentiniai tyrimai ir kūrimas.
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas

Technologijos mokslai. Informatikos inžinerija

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Informatikos inžinerija
07T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Žiniomis grindžiamų, dinaminių verslo procesų modeliavimo ir simuliacijos tyrimas.
doc. dr. Diana Kalibaitienė
1
Nedeterministinio polynominio laiko sudėtingumo skaičiavimo uždavinių optimizavimas naudojant genetinius algoritmus ir didelio našumo kompiuterines sistemas.
doc. dr. Dmitrij Šešok
1
Duomenų praradimo prevencijos metodų taikymas ir tobulinimas.
prof. habil. dr. Antanas Čenys

Technologijos mokslai. Medžiagų inžinerija

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Medžiagų inžinerija
08T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Betono poringumo parametrų vertinimas, analizė ir atsparumo šalčiui prognozavimas.
doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
1
Stiprių magnetinių laukų sistemų mikrokompozitinių Cu-Nb laidininkų suvirinamumo ir virintinių jungčių charakteristikų tyrimai.
doc. dr. Nikolaj Višniakov
1
Ugniai atsparios kompozicinės medžiagos su modifikuota struktūra kūrimas bei savybių vertinimas.
dr. Rimvydas Stonys
neribojamas
neribojamas
Užpildų iš lakštinio stiklo atliekų įtaka betono savybėms.
doc. dr. Džigita Nagrockienė

Technologijos mokslai. Mechanikos inžinerija

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2015 m.
 
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Mechanikos inžinerija
09T
 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Termohidrodinaminių oro paruošimo procesų metų ciklo optimalus derinys pagal ekserginio efektyvumo kriterijų
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis
1
Optinių kristalinių medžiagų paviršiaus kokybės formavimas poliravimu
prof. dr. Mindaugas Jurevičius
1
Dalelių aglomeracijos vibroakustiniais metodais tyrimai
prof. dr. Audrius Čereška
1
Žmogaus stuburo fragmento baigtinių elementų modeliai ir involiucinių pokyčių stuburo stabilumui tyrimas
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
1
Mažųjų palydovų konstrukcijos optimizavimas
prof. habil dr. Rimantas Belevičius
1
Pjezorobotų trajektorijų valdymas nanopalydovų stabilizavimui
prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis
neribojamas
neribojamas
Naujai kuriamos pozicionavimo sistemos dinaminių reiškinių tyrimai
doc. dr. Artūras Kilkevičius
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė