Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
VGTU organizuojamo priėmimo datos ir terminai
 
Priėmimo procedūrų etapai
Datos ir terminai
Disertacijų temų sąrašų skelbimas
2015-06-16, 13.00 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas
2015-06-16, 13.00 val.–2015-06-26, 14.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems*:
2015-06-29:
a) statybos inžinerija
8.15 val., SRC, 0301 auditorija
b) aplinkos inžinerija
9.00 val., SRK-II, 2305 auditorija
c) medžiagų inžinerija
9.30 val., SRL-I, 104 auditorija
d) vadyba
9.30 val., SRC, 0603 auditorija
e) elektros ir elektronikos inžinerija
10.00 val., SRC, 0306 auditorija
f) mechanikos inžinerija
10.00 val. SRL-I, 217 auditorija
g) ekonomika
11.00 val., SRC, 0618 auditorija
h) transporto inžinerija
11.30 val., SRC, 0305 auditorija
i) menotyra
12.00 val., SRC, 0307 auditorija
j) informatikos inžinerija*
Priėmimas vykdomas Priėmimo taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka*
Pakviestųjų  į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas*
2015-06-30, 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas*
Iki 2015-06-30, 15.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir  priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas*
2015-07-01, 10.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas*
2015-07-01 10.00 val. – 2015-07-02, 16.30 val.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimą reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) taisyklių 5 punkte nurodytas dokumentas (Doktorantų priėmimo į Kauno technologijos universitetą 2015 m. taisyklės).