Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Priimtųjų į doktorantūrą 2014 metais sąrašas
Priimtųjų į doktorantūrą 2014 metais sąrašas
 
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Katedra
(padalinys)
Studijų forma
Finansavimo forma
Tematika
Mokslo kryptis: menotyra
1.
Violeta Lakštauskienė
Architektūros
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Moterys architektūroje:   raida, tendencijos, perspektyvos
2.
Gintautas Tiškus
Architektūros   pagrindų ir teorijos
Ištęstinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Lietuvos miestų   reprezentacinės aikštės
3.
Vaiva Deveikienė
Urbanistikos
Nuolatinė
ES   struktūrinių fondų lėšomis
Miesto kraštovaizdžio   architektūros objektų ir urbanistinio konteksto kokybinės sąveikos   metodologija
Mokslo kryptis: vadyba
4.
Tomas Mitkus
Tarptautinės   ekonomikos ir vadybos
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Inovacijos ir   internacionalizavimo procesai plėtojant kūrybines industrijas
5.
Eglė Girdzijauskaitė
Tarptautinės   ekonomikos ir vadybos
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Internacionalizavimo   procesai ir inovacijos plėtojant aukštojo mokslo institucijų veiklą
6.
Arūnė Binkytė
Statybos   ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos
Nuolatinė
ES   struktūrinių fondų lėšomis
Saugaus ir sveiko būsto   didelių duomenų analitinio-rekomendacinio metodo ir sistemos kūrimas
Mokslo kryptis: ekonomika
7.
Alina Kvietkauskienė
Finansų   inžinerijos
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Įžvalgi   investavimo strategija finansų rinkose puoselėjant šalies plėtros tvarumą
8.
Agnė Vaiciukevičiūtė
Finansų   inžinerijos
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Tvarios vertės kūrimas   aukštojo mokslo valdyme
Mokslo kryptis: elektros   ir elektronikos inžinerija
9.
Marijan Jurgo
Kompiuterių inžinerijos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Nanometrinių matmenų   integrinių grandynų išmaniesiems dažnio sintezatoriams sukūrimas ir tyrimas
10.
Andrius Gudiškis
Elektroninių sistemų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Medicinoje naudojamų   įrenginių signalų analizės metodų kūrimas ir tyrimas
11.
Mindaugas Luneckas
Automatikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Šešiakojo roboto energijos   sąnaudų minimizavimas
12.
Darius Kulakovskis
Elektroninių sistemų
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Metabolinės P sistemos   įgyvendinimo lauku programuojamomis loginėmis matricomis tyrimas
Mokslo kryptis: statybos   inžinerija
13.
Tadas Andriejauskas
Kelių
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Automobilių kelių dangų paviršiaus tekstūros   optimizavimo ir kitimo modelis
14.
Sigutė Žilėnaitė
Tiltų ir specialiųjų statinių
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Inovatyvių stipriojo plieno tinklinių arkinių   tiltų įtempių deformacijų būsena ir stabilumas
15.
Gintaras Šakalys
Metalinių ir medinių konstrukcijų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Plonasienių kintamo skerspjūvio sijų tyrimai ir   teoriniai sprendimai
16.
Egidijus Vanagas
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Gelžbetoninių elementų, armuotų kompozitine   armatūra, tyrimas
17.
Vytautas Bielinskas
Miestų statybos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Teritorijų konversijos tyrimas, taikant   prevencijos metodus planavime
18.
Guoda Ropaitė
Statybos technologijos ir vadybos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Integruotasis tipinių daugiabučių gyvenamųjų namų   atnaujinimo šiuolaikiniams gyventojų poreikiams tenkinti vertinimo   intuityvusis modelis
19.
Natalija Košeleva
Statybos technologijos ir vadybos
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Nuotolinė energijos taupymo   ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo analitika būstams
20
Vytautas Tamulėnas
Tiltų ir specialiųjų statinių
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Išoriniais kompozito   lakštais sustiprintų armuoto betono elementų pleišėjimo ir   įtempių-deformacijų analizės metodų sukūrimas
21.
Tautvydas Statkus
Geotechnikos
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Veikiamo kintamos apkrovos   polinio pamato smėlinio pagrindo ilgalaikio stiprio ir nuosėdžių  nustatymo metodo kūrimas
22.
Deividas Rumšys
Tiltų ir specialiųjų statinių
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Skaitinis modelis armuoto   lengvojo betono tiltų perdangų įtempių    ir deformacijų analizei
23.
Rūta Jakštaitė
Tiltų ir specialiųjų statinių
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Ilgalaike apkrova veikiamų   kompozitais armuotų betoninių elementų deformacijų augimą ribojančių   alternatyvių armavimo būdų efektyvumo analizė
24.
Aurimas Šiukščius
Kelių
Ištęstinė
Įmonės, finansuojančios   doktoranto studijas, lėšomis
Kelio konstrukcijos   funkcionavimo užtikrinimas laiduojant sankasos pylimo stabilumą panaudojant   geoarmatūrą
Mokslo kryptis: transporto   inžinerija
25.
Vytautas Dumbliauskas
Miestų statybos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
„Statyk ir važiuok“ sistemos sąveikos modeliavimas   ir analizė
26.
Vadim Nikitin
Transporto technologinių įrenginių
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Transporto priemonės technologinio įrenginio   kūrimas ir hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimas
27.
Anrieta Dudoit
Aviacijos prietaisų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Oro transporto laisvųjų maršrutų formavimo   metodikos tyrimai
28.
Mantas Felneris
Automobilių transporto
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Iš dumblių biomasės gautų   biodegalų taikymo vidaus degimo variklyje tyrimas
29.
Romualdas Juknelevičius
Automobilių transporto
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Biodyzelino ir vandenilio   panaudojimo slėginio uždegimo variklyje galimybių tyrimas
Mokslo kryptis: medžiagų   inžinerija
30.
Mindaugas Macijauskas
Statybinių medžiagų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Cementinių sistemų, modifikuotų cheminiais ir mineraliniais priedais,   reologinių savybių tyrimai
31.
Deividas Mizeras
Medžiagotyros ir suvirinimo
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Metalo ir apdailinių   keramikų sąsajų savybių tyrimai
32.
Arūnas Kremensas
Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Daugiafunkcinių statybinių biokompozitų iš vietinių atsinaujinančių   išteklių kūrimas ir tyrimai
33.
Aurimas Rutkauskas
Statybinių medžiagų
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Mineralinių priedų poveikis   betono atsparumui šarminei korozijai
34.
Daiva Misiovič
Termoizoliacijos mokslo institutas Termoizoliacinių medžiagų laboratorija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Agresyvių veiksnių poveikio   polimerinių termoizoliacinių medžiagų ilgalaikiškumui ir pastato energiniam   naudingumui tyrimai
Mokslo kryptis: mechanikos   inžinerija
35.
Gediminas Gaidulis
Biomechanikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Širdies kraujotakos   sistemos audinių struktūrų skaitinis modeliavimas
36.
Miglė Staškūnienė
Grafinių sistemų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Neniutoninio skysčio tėkmės   modeliavimas aortoje
37.
Giedrė Giraitytė
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Dvimačių ir trimačių   struktūrų formavimas dalelėmis
38.
Andrius Dzedzickis
Mechatronikos ir robotikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Atominių jėgų mikroskopo   jutiklio mechaninės struktūros modeliavimas ir dinaminių savybių tyrimas
39.
Andrius Čeponis
Informacinių sistemų
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Energijos surinkimo iš   aplinkos, naudojant pjezoelektrines sistemas, tyrimas
40.
Donatas Lukšys
Biomechanikos
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Žmogaus biomechanikos   motorinių sutrikimų diagnostikos sistemos kūrimas ir tyrimas taikant   skaitinius metodus
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė