Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Pedagoginių vardų teikimo tvarka
Asmuo, pageidaujantis gauti profesoriaus ar docento pedagoginį vardą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sėkmingos atestacijos, likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki numatomo Senato posėdžio pateikia Doktorantūros skyriui dokumentus, kurių reikia pedagoginiam vardui suteikti:
1.1. prašymą suteikti pedagoginį vardą universiteto rektoriaus vardu, nurodydamas mokslo sritį bei išvardydamas visus pridedamus dokumentus;
1.2. patvirtintos formos katedros vedėjo ir dekano pasirašytą pažymą apie trukmę laikotarpio, per kurį eitos profesoriaus ar docento pareigos, ir per tą laikotarpį įvykdytą pedagoginį krūvį;
1.3. patvirtintos formos VGTU Personalo direkcijos parengtą pažymą apie asmens pedagoginio darbo stažą ir, jei reikia, pažymas apie pedagoginio darbo stažą kituose universitetuose;
1.4. patvirtintos formos atestavimo profesoriaus ar docento vardui gauti kortelę;
1.5. patvirtintos formos per atestuojamąjį laikotarpį paskelbtų mokslinių ir kitų darbų sąrašą;
1.6. turimų mokslo laipsnių diplomų ir pedagoginių vardų atestatų kopijas;
1.7. fakulteto tarybos teikimą;
1.8. gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą;
1.9. kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
 
 
Patvirtintos formos reikalingus dokumentus galite rasti intranete
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė