Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos Papildomai priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2014 m.
 
Mokslų sritis
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
 
 
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos   valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos   struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų įmonės arba doktoranto arba   įmonės ir doktoranto lėšomis
Pavadinimas
Kodas
Pavadinimas
Kodas
Studijų forma
Studijų forma
Studijų forma
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
nuolatinė
ištęstinė
Humanitariniai   mokslai
H000
Menotyra
03H
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
  
 –
 neribojamas
 neribojamas
 –
 –
Socialiniai   mokslai
S000
 
Vadyba
 
03S
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
 
neribojamas
 
neribojamas
Viešųjų   paslaugų masinio individualizavimo sprendimai taikant išmaniąsias   technologijas
doc.   dr. Ilona Skačkauskienė
 
neribojamas
 
neribojamas
Darnaus   vadovavimo įmonėje veiksniai ir modeliai inovatyvios tinklaveikos sąlygomis
doc.   dr. Kęstutis Peleckis
 
neribojamas
 
neribojamas
Reklaminių   kampanijų strategijos tinklaveikos visuomenėje modeliavimas
doc.   dr. Vida Davidavičienė
 
neribojamas
 
neribojamas
Žinių   vadybos procesų vertinimas
doc.   dr. Jurgita Raudeliūnienė
 
neribojamas
 
neribojamas
Logistikos   įmonių klasterių veiklos efektyvumo tyrimas (vertinimas)
prof.   habil. dr. Ramūnas Palšaitis
Ekonomika
04S
 
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Tvarios   investicinės grąžos projektavimas finansų rinkose
doc.   dr. Jelena Stankevičienė
neribojamas
neribojamas
Institucijos   informacinėje visuomenėje ir tvarioji plėtra
prof.   dr. Manuela Tvaronavičienė
Technologijos   mokslai
 
T000
Elektros   ir elektronikos inžinerija
01T
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Virtualiosios   elektros jėgainės valdymas
prof.   dr. Vytautas Urbanavičius
Statybos   inžinerija
 
02T
 
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Automobilių   kelių tvarumo užtikrinimas vystant statino informacinio modelio (SIM)   koncepciją
doc.   dr. Daiva Žilionienė
neribojamas
neribojamas
Kompozicinių   konstrukcijų atsparumo ugniai didinimas
doc.   dr. Ritoldas Šukys
neribojamas
neribojamas
Kelio   dangos konstrukcijos atsparumo šalčiui laidavimo modelis
prof.   dr. Donatas Čygas
 
 
Transporto   inžinerija
 
 
03T
 
 
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
1
Miestų aplinkkelių įtakos transporto srautų pasiskirstymui gatvių tinkle vertinimas ir modeliavimas
prof. dr. Marija Burinskienė
neribojamas
neribojamas
Lietuvos   geležinkelių infrastruktūros ir riedmenų naudojimo saugos vertinimo modelis
doc.   dr. Gintautas Bureika
neribojamas
neribojamas
Skirtingo   pločio vėžių geležinkelio traukinių eismo valdymo proceso modeliavimas ir   sistemos kūrimas
prof.   habil. dr. Henrikas Sivilevičius
neribojamas
neribojamas
Logistinės   tiekimo grandinės procesų optimizavimas taikant IT (intelektines   technologijas) multimodaliniuose vežimuose
doc.   dr. Aldona Jarašūnienė
neribojamas
neribojamas
Keleivių   vežimo viešuoju kelių transportu kokybės vertinimas ir modeliavimas
doc.   dr. Nijolė Batarlienė
Klaipėdos   universitetas
neribojamas
neribojamas
Negabaritinių   krovinių krovos technologijų tyrimai
dr.   Valdas Lukauskas
Aplinkos   inžinerija
04T
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Informatikos   inžinerija
07T
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Žiniomis   grindžiamų verslo procesų modeliavimas ir simuliacija
prof.   dr. Olegas Vasilecas
Medžiagų   inžinerija
 
08T
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Mechanikos   inžinerija
09T
Vilniaus   Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Aerodinaminio   oro srauto dispergatoriaus tyrimai
doc.   dr. Artūras Kilikevičius
neribojamas
neribojamas
Dispersinių   (koloidinių) struktūrų modeliavimas diskrečiųjų dalelių metodu
prof.   habil. dr. Rimantas Kačianauskas
neribojamas
neribojamas
Nanopalydovų   pjezorobotų  dinamika ir valdymas
prof.   habil. dr. Genadijus Kulvietis
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė