Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pradžia Norintiems studijuoti Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos

VGTU teikia daktaro mokslo laipsnius numatytose mokslo kryptyse atskirai ar kartu su kita mokslo institucija.
Doktorantūros teisė VGTU suteikta 2011 m. birželio 8 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymų Nr. V-1019 „Dėl doktorantūros teisės suteikimo” (Žin., 2011, Nr. 74-3562; Žin., 2012, Nr. 57-2878; TAR., 2014, Nr. 2014-11390; TAR, 2017-07-17, Nr. 12297) šiose mokslo kryptyse:
 • menotyros – 03H  (kartu su Klaipėdos universitetu);
 • informatikos - 09P (kartu su Kauno technologijos universitetu ir Vytauto Didžiojo universitetu);
 • vadybos – 03S;
 • ekonomikos – 04S (kartu su Lietuvos socialinių tyrimų centru ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu);
 • elektros ir elektronikos inžinerijos – 01T (kartu su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru);
 • statybos inžinerijos – 02T;
 • transporto inžinerijos – 03T (kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu ir Kauno technologijos universitetu);
 • aplinkos inžinerijos  – 04T;
 • informatikos inžinerijos – 07T (kartu su Kauno technologijos universitetu);
 • medžiagų inžinerijos – 08T;
 • mechanikos inžinerijos – 09T.
Nuolatinės formos mokslo doktorantūros trukmė – iki 4 metų, ištęstinės formos – iki 6 metų.
Tiek nuolatinės, tiek ištęstinės doktorantūros studijos gali būti finansuojamos valstybės lėšomis, nuolatinės studijos dar finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų, o ištęstinės studijos - studijuojančiojo (ar jį remiančios institucijos) lėšomis. 
Doktoranto studijoms ir moksliniams tyrimams vadovauja doktoranto vadovas – aktyvus doktorantūros mokslo krypties (šakos) mokslininkas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė