Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
 Bendrieji studijų dalykai:
 
Studijų dalyko pavadinimas
ECTS kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Akademinė komunikacija
6
1. doc. dr. Ilona Valantinaitė
2. dr. Vida Navickienė
Mokslinių tyrimų metodų pagrindai
9
1. prof. habil. dr. Antanas Čenys
2. prof. dr. Jelena Stankevičienė
Pasirenkamieji studijų dalykai pagal mokslo kryptis: 

Menotyra (Atnaujinta 2018-01-25)

Menotyros (03H) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
ARAPD01001
Architektūros istorijos ir teorijos tyrimai
9
1. doc. dr. Edita Riaubienė
2. doc. dr. Dalia Dijokienė
3. doc. dr. Eglė Navickienė
Specialieji studijų dalykai (1 studijų dalykas privalomas)
ARAPD01004
Meno ir architektūros filosofija
6
1. prof. dr. Almantas Liudas Samalavičius
2. doc. dr. Edita Riaubienė
ARURD01002
Šiuolaikinė urbanistikos mokslo ir praktikos problematika
6
1. prof. dr. Gintaras Stauskis
2. doc. dr. Dalia Dijokienė
3.  prof. dr. Marija Burinskienė
ARDID17001
Socialinio intereso vaidmens tyrimai daiktinės aplinkos harmonizavimo procese
6
1. doc. dr. Jonas Jakaitis
2. prof. dr. Gintaras Stauskis
H312D002
Kraštovaizdžio architektūros teorija
9
1. prof. dr. Petras Grecevičius
2. doc. dr. Jonas Abromas
3. prof. dr. Gintaras Stauskis
 

Informatika (Atnaujinta 2017-12-14)

Pagrindiniai dalykai
Kodas Dalyko pavadinimas ECTS kreditai
P170D101 Informatikos matematiniai modeliai 9
P176D162 Neuroniniai tinklai ir neuroniniai skaičiavimai 6
P170D100 Euristiniai algoritmai 3
P130D101 Chaosas netiesinėse sistemose 6
VDU Sistemų analizė ir modeliavimas 9
Alternatyvieji dalykai
  Bet kuris KTU doktorantūros modulis iš Fizinių mokslų arba Technologijos mokslų  
  Studijų dalykas išklausomas užsienio institucijoje  
Laisvai pasirenkami dalykai
  Bet kuris KTU doktorantūros modulis iš Fizinių mokslų arba Technologijos mokslų  
S180D000 Kitos šalies institucijoje studijuojamas modulis 9

Vadyba (Atnaujinta 2017-12-14)

Vadybos (03S) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas Modulio pavadinimas Kreditai Egzaminų komisija

Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas

  Vadybos teorija 9 1. doc. dr. Ilona Skačkauskienė
2. dokoranto vadovas/i

Specialieji studijų dalykai

  Viešojo valdymo teorija 6 1. doc. dr. Živilė Tunčikienė
2. doktoranto vadovas/i
  Strateginio valdymo sprendimai 6 1. doc. dr. Renata Korsakienė Ginevičius
2. doktoranto vadovas/i
  Tarptautinės vadybos koncepcijos 6 1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. doktoranto vadovas/i
  Inovacijų vadybos koncepcijos ir praktika 6 1. doc. dr. Artūras Jakubavičius
2. doktoranto vadovas/i
  Paslaugų valdymo teorijos ir modeliai 6 1.doc. dr. Rolandas Drejeris
2. doktoranto vadovas/i
  Sprendimų paramos sistemos ir technologijos 6 1. prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
2. doktoranto vadovas/i
  Strateginis tiekimo grandinės valdymas 6 1. prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
2. doktoranto vadovas/i
  Išmaniojo miesto valdymo spendimai 6 1.prof. habil.dr. Artūras Kaklauskas
2. doktoranto vadovas/i
  Žinių potencialo valdymas 6 1. doc. dr. Jurgita Raudeliūnienė
2. doktoranto vadovas/i
  Globalios skaitmenizacijos valdymas 6 1. prof. dr. Vida Davidavičienė
2. doktoranto vadovas/i
 

Ekonomika (Atnaujinta 2018-02-20)

Ekonomikos (04S) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
 
Šiuolaikinės rinkos ekonomika
9
1. doc. dr. Algita Miečinskienė
2. prof. dr. Daiva Jurevičienė
Specialieji studijų dalykai (dalyką parenka komitetas)
 
Ekonominės teorijos
6
1. prof. dr. Daiva Jurevičienė
2. doc. dr. Eglė Kazlauskienė
 
Investavimo sprendimai
6
1. doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
2. doc. dr. Rima Tamošiūnienė
 
Ekonomikos inžinerija
6
1. doc. dr. Asta Vasiliauskaitė
2. dr. Nijolė Maknickienė
 
Sprendimų paramos ssitemos ir technologijos
6
1. prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
2. dr. Mindaugas Butkus
 
Globali ekonomika
6
1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. doc. dr. Eglė Kazlauskienė
 
Finansų prognozavimas ir valdymas
6
1. prof. dr. Jelena Stankevičienė
2. doc. dr. Algita Miečinskienė
 
Investicijų portfelio teorija ir jos taikymas
6
1. doc. dr. Rima Tamošiūnienė
2. doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
 
6
1. doc. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
2. doc. dr. Daiva Andriušaitienė
 
6
1. doc. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
2. prof. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis
  Bendrosios žemės ūkio politikos reformos: koncepcijos ir mokslinės diskusijos 6
1. doc. dr. Rasa Melnikienė
2. doc. dr. Dalia Vidickienė
 
 
 

Elektros ir elektronikos inžinerija (Atnaujinta 2018-01-29)

Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas Studijų modulio pavadinimas Kreditų skaičius Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
  Signalų apdorojimas elektroninėmis grandinėmis           9 1. Prof. Romanas Martavičius
2. Prof. Romualdas Navickas
Individualūs specializuoti studijų dalykai (vieną dalyką pasirenka doktorantas suderinęs su vadovu)
  Dirbtinių neuronų tinklų teorija           6 1. Prof. Dalius Navakauskas
2. Profilinės katedros vedėjas
  Skaitmeninių signalų apdorojimo technologijos           6 1. Prof. Romanas Martavičius
2. Profilinės katedros vedėjas
  Įterptinių sistemų projektavimas           6 1. Prof. Algirdas Baškys
2. Profilinės katedros vedėjas
  Nanoelektronika           6 1. Prof. Romualdas Navickas
2. Profilinės katedros vedėjas
  Elektroniniai skaitmeniniai matavimo metodai ir įtaisai          6 1. Doc. Voitech Stankevič
2. Profilinės katedros vedėjas
  Skaitmeniniai elektromagnetizmo metodai          6 1. Prof. Vytautas Urbanavičius
2. Profilinės katedros vedėjas
  Mikroprocesorinės sistemos          6 1. Dr. Dainius Udris
2. Profilinės katedros vedėjas
  Kompiuterių sistemos ir jų apsauga          6 1. Dr. Nerijus Paulauskas
2. Profilinės katedros vedėjas
  Vienlusčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimas          6 1. Doc. Vaidotas Barzdėnas
2. Profilinės katedros vedėjas
  Didelės galios impulsų generavimo ir matavimo technologijos          6 1. Dr. Audrius Grainys
2. Profilinės katedros vedėjas
  Telekomunikacijų sistemų kokybės valdymas          6 1. Prof. Šarūnas Paulikas
2. Profilinės katedros vedėjas
  Aktualūs optoelektronikos klausimai          6 1. Dr. Dalius Seliuta
2. Profilinės katedros vedėjas
  Mikrobangų technologijos ir matavimai          6 1. Dr. Rimantas Simniškis
2. Skyriaus ar laboratorijos vedėjas
  Metamedžiagų technologijos ir taikymai          6 1. Doc. Tatjana Gric
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas

Statybos inžinerija (atnaujinta 2017-12-07)

Statybos inžinerijos (02T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas Studijų modulio pavadinimas Kreditų skaičius Egzaminų komisija
Bendrosios dalies dalykai (1 dalyką parenka komitetas)
STGGD17101 Statybinių konstrukcijų mechanika ir patikimumo vertinimas 9 1. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
2. prof. dr. Algirdas Juozapaitis
3. prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
4. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
5. doc. dr. Remigijus Šalna
STVND17001 Daugiakriterė optimizacija ir sprendimų paramos sistemos 9 1. prof. dr. Jurgita Antuchevičienė
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
3. prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
4. prof. dr. Zenonas Turskis
5. prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
Specialiosios dalies dalykai (pasirinkti 1 dalyką)
STVND17002 Užstatytos aplinkos gyvavimo ciklas 6 1. doc. dr. Audrius Banaitis
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
3. prof. dr. Saulius Raslanas
4. prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
STVND17003 Duomenų analitika ir sprendimų priėmimas 6 1. prof. dr. Jurgita Antuchevičienė
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
3. prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
4. prof. dr. Zenonas Turskis
5. prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
STVND17004 Skaitmeninė statyba 6 1. prof. dr. Jurgita Antuchevičienė
2. doc. dr. Darius Migilinskas
3. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
4. prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
5. prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas
STGSD17009 Rizikos valdymas ir prognozavimas 6 1. doc. dr. Ritoldas Šukys
2. prof. dr. Egidijus Rytas Vaidogas
STGSD17010 Gaisro faktoriai ir parametrai 6 1. doc. dr. Ritoldas Šukys
2. prof. dr. Egidijus Rytas Vaidogas
APKLD17001 Automatizuotas dangų konstravimas 6 1. prof. dr. Donatas Čygas
2. prof. dr. Audrius Vaitkus
APKLD17002 Darni miestų plėtra 6 1. prof. dr. Marija Burinskienė
2. doc. dr. Vytautas Grigonis
APKLD17003 Imitacinis modeliavimas miestų statyboje 6 1. prof. dr. Marija Burinskienė
2. doc. dr. Vytautas Grigonis
STGGD17202 Netiesinė gelžbetoninių statinių analizė 6 1. doc. dr. Darius Bačinskas
2. prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
STGGD17203 Sluoksniuotųjų konstrukcijų skaičiavimas 6 1. doc. dr. Bronius Jonaitis
2. prof. dr. Juozas Valivonis
STGGD17204 Eksperimentinė gruntų mechanika 6 1. prof. dr. Arnoldas Norkus
2. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
STTMD17060 Prisitaikančių konstrukcijų optimizavimo teorija ir metodai 6 1. prof. habil. dr. Juozas Atkočiūnas
2. doc. dr. Gediminas Blaževičius
STMED17080 Kompozitinių medžiagų ir konstrukcijų mechanika 6 1. dr. Viktor Gribniak
2. prof. dr. Algirdas Juozapaitis
STMED17081 Sudėtingų plieninių konstrukcinių sistemų analizė 6 1. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
2. prof. dr. Algirdas Juozapaitis
STMED17082 Pažangios medinių konstrukcijų sistemos 6 1. doc. dr. Tomas Gečys
2. doc. dr. Arūnas Komka
 

Transporto inžinerija (Atnaujinta 2018-01-23)

Transporto inžinerijos (03T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Doktorantūros komiteto parenkamas studijų dalykas (vieną dalyką parenka komitetas)
T000D003
9
1. prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas (KU)
2. prof. dr. Gvidonas Labeckas (ASU)
3. prof. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
TITID16102
9
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. doc. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
Individualūs specializuoti studijų dalykai (vieną dalyką pasirenka doktorantas su vadovu)
TILTD16001
6
1. doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas (VGTU)
2. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
TITID16203
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. prof. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
3. doc. dr. Raimundas Junevičius (VGTU)
TIATD16001
6
1. prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas (KU)
2. prof. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
3. doc. dr. Alfredas Rimkus (VGTU)
IFJTD004
6
1. doc. dr. Algirdas Janulevičius (ASU)
2. prof. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
IFJTD003
6
1. doc. dr. Algirdas Janulevičius (ASU)
2. doc. dr. Gediminas Pupinis (ASU)
IFJTD001
6
1. prof. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
2. prof. dr. Gvidonas Labeckas (ASU)
TITID16201
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. prof. dr. Olegas Prentkovkis (VGTU)
T000D002
6
1. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
2. dr. Valdas Lukauskas (KU)
T000D001
6
1. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
2. dr. Valdas Lukauskas (KU)
TIGED16001
6
1. prof. dr. Gintautas Bureika (VGTU)
2. doc. dr. Lionginas Liudvinavičius (VGTU)
TIGED16002
6
1. prof. dr. Gintautas Bureika (VGTU)
2. doc. dr. Gediminas Vaičiūnas (VGTU)
TITID16205
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. prof. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
3. dr. Viktor Skrickij (VGTU)
AISVD16101
6
1. prof. habil. dr. Jonas Stankūnas (VGTU)
2. doc. dr. Eduardas Lasauskas (VGTU)
3. doc. dr. Domantas Bručas (VGTU)
TITID16206
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. prof. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
3. dr. Viktor Skrickij (VGTU)
AISVD16102
6
1. prof. habil. dr. Jonas Stankūnas (VGTU)
2. doc. dr. Domantas Bručas (VGTU)
TITID16207
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. doc. dr. Raimundas Junevičius (VGTU)
TITID16204
6
1. prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius (VGTU)
2. prof. dr. Alfredas Laurinavičius (VGTU)
 

Aplinkos inžinerija (atnaujinta 2018-01-25)

Aplinkos inžinerijos (04T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Dėstytojas
Doktorantūros komiteto parenkamas studijų dalykas
APASD15001
Aplinkos procesų matematinis modeliavimas
9
Doc. dr. R. Grubliauskas
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
Individualūs specializuoti studijų dalykai
APAVD17001 Technogenezė ir oro valymo technologijos          6 Doc. dr. A. Zagorskis
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
APAVD17002
Aplinkos chemija
6
Prof. dr. R. Kerienė
Doc. dr. D. Paliulis
APAVD17003
Aplinkos fizika
6
Doc. dr. A. Zagorskis
Doc. dr. D. Jasaitis
APAVD17004
Nuotekų valymo technologijos
6
Doc. dr. M. Rimeika
Doc. dr. A. Mažeikienė
APAVD17005
Biogeochemijos pagrindai
6
Prof. dr. E. Baltrėnaitė
Prof. dr. A. Lietuvninkas
APAVD17006 Hidrologija
6
Prof. dr. V. Šaulys
Doc. dr. M. Rimeika
APAVD17007 Jonizuojančioji spinduliuotė aplinkoje
6
Doc. dr. R. Grubliauskas
Dr. T. Januševičius
APAVD17008
Natūralių ir antropogeninių priemaišų susidarymas, sklaida ir pernaša aplinkoje
6
Doc. dr. D. Jasaitis
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
APAVD17009 Nejonizuojančioji elektromagnetinė spinduliuotė aplinkoje
6
Doc. dr. R. Grubliauskas
Doc. dr. A. Zagorskis
APAVD17010
Atliekų tvarkymo technologijos
6
Prof. dr. S. Vasarevičius
Doc. dr. A. Zigmontienė
APAVD17011 Triukšmo teoriniai pagrindai ir praktinis įvertinimas
6
Doc. dr. R. Grubliauskas
Dr. T. Januševičius
APAVD17012
Vandens ruošimo technologijos
6
Doc. dr. M. Valentukevičienė
Doc. dr. M. Rimeika

Informatikos inžinerija (Atnaujinta 2018-01-18)

Informatikos inžinerijos (07T) doktorantūros studijų modulių sąrašas
 

Modulio kodas
Modulio pavadinimas Kreditų
skaičius ECTS
Semestras Kalba Vedimo forma Koordinuojantysis
dėstytojas
Egzaminų komisijos nariai
Rudens Pavasario Lietuvių Anglų Pagrindinė Intensyvi
Pagrindiniai doktorantūros mokslo krypties dalykai
FMGSD13003 Informacinių technologijų metodai
(privalomas modulis)
9 ü ü ü ü ü - Prof. dr. A. Kačeniauskas
Prof. dr. O. Vasilecas
Prof. A. Čenys
Alternatyvūs doktorantūros mokslo krypties šakų dalykai
FMISD13101 Teoriniai informatikos inžinerijos metodai 9 ü ü ü ü ü - Prof. dr. O. Vasilecas Prof. A. Kačeniauskas
Prof. A. Čenys
FMISD13203 Žiniomis grindžiamų automatizuojamų verslo procesų modeliavimas ir simuliacija 9 ü ü ü ü ü - Prof. dr. O. Vasilecas Prof. A. Kačeniauskas
Prof. A. Čenys
FMISD13204 Šiuolaikiniai kenksmingo kodo aptikimo metodai 9 ü ü ü ü ü - Prof. habil. dr. A. Čenys Prof. A. Kačeniauskas
Prof. O. Vasilecas
FMISD13205 Koncepcinio modeliavimo ir žinių vaizdavimo metodai 9 ü ü ü ü ü - Prof. dr. O. Vasilecas Prof. A. Kačeniauskas
Prof. A. Čenys
FMISD13206 Dirbtinio intelekto metodai informacinėse sistemose 9 ü   ü ü ü - Prof. dr. O. Vasilecas Prof. A. Kačeniauskas
Prof. A. Čenys
FMISD13207 Informacijos saugos technologijos 9 ü ü ü ü ü - Prof. habil. dr. A. Čenys Prof. A. Kačeniauskas
Prof. O. Vasilecas
FMGSD13001 Informacijos vizualizavimo metodai 9 ü ü ü ü ü - Prof. dr. A. Kačeniauskas Prof. A. Čenys
Prof. R. Baušys
FMGSD13002 Multimedijos sistemų metodai 9 ü ü ü ü ü   Prof. habil. dr. R. Baušys Prof. A. Kačeniauskas
Prof. A. Čenys
FMMMD11001 Specialieji lygiagrečiųjų algoritmų ir technologijų skyriai 9 ü ü ü ü ü   Prof. habil. dr. R. Čiegis Prof. A. Kačeniauskas
Prof. O. Vasilecas
FMITD02001 Kompiuterinių sistemų organizavimas 9 ü ü ü ü ü   Prof. dr. D. Mažeika Prof. A. Kačeniauskas
Prof. O. Vasilecas
FMITD01006 Komunikacinių tinklų teorija 9 ü ü ü ü ü - Prof. habil. dr. G. Kulvietis Prof. A. Kačeniauskas
Prof. O. Vasilecas

Medžiagų inžinerija (atnaujinta 2018-01-25)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties (08T) doktorantūros studijų dalykų/modulių sąrašas
                                               
 
Modulio pavadinimas Kodas Kred.
(ECTS)
skaič.
Valandos
Pask/Prat   /Lab
Dėstytojai
                                                        Mokslo krypties doktorantūros komiteto nustatyti studijų dalykai
Teorinė ir eksperimentinė medžiagotyra STGSD17001 9 240 G. Skripkiūnas
+doktoranto vadovas
                                                                               Specialieji studijų dalykai (1 pasirenka doktorantas) 
Keramikinės šukės struktūros formavimosi ypatumai, modifikavimo galimybės bei ilgaamžiškumas STGSD17002 6 160 R. Žurauskienė
O. Kizinievič
Ugniai atsparių medžiagų struktūra ir savybės STGSD17003 6 160 V. Antonovič
R. Stonys
Termoizoliacinių medžiagų gamybos technologija, panaudojimas ir savybės STGSD17004 6 160 S. Vėjelis
S. Vaitkus
Porinių medžiagų gamybos technologijos, struktūros formavimas ir savybių tyrimai STGSD17005 6 160 M. Kligys
I. Pundienė
Statybiniai konglomeratai su mineralinėmis rišamosiomis medžiagomis STGSD17006 6 160 G. Skripkiūnas
V. Antonovič
Statybinių medžiagų atsparumas šalčiui ir ilgaamžiškumas STGSD17007 6 160 Dž. Nagrockienė
G. Skripkiūnas
Kompozicinių medžiagų technologinių procesų teorija STGSD17008 6 160 Dž. Nagrockienė
G. Skripkiūnas
Biologinis poveikis statybinėms medžiagoms FMCHD17001 6 160 J. Urbonavičius
Metalų kompozitų suvirinimo procesų teoriniai pagrindai MEMKD17001 6 160 N. Višniakov
O. Černašėjus
Kompozitinės ir miltelinės medžiagos MEMKD17003 6 160 J. Škamat
O. Černašėjus
Paviršinių dangų fizika ir technologijos MEMKD17002 6 160 A.V. Valiulis
O. Černašėjus
Plieno ir suvirintų jungčių aukštatemperatūris senėjimas MEMKD17004 6 160 A.V. Valiulis
O. Černašėjus
 

Mechanikos inžinerija (Atnaujinta 2018-01-18)

  Mechanikos inžinerijos 09T mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
 
Eil.      Nr. Modulio pavadinimas Kodas Kreditai Valandos Dėstytojai
Doktorantūros komiteto parenkamas studijų dalykas
1. Modernioji mechanika
 
  9   1. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
2. prof. habil. dr.
Genadijus Kulvietis
3. prof. habil. dr.
Rimantas Belevičius
4. doc. dr. Artūras Kilikevičius
5. doc. dr. Sergejus Borodinas
Individualus specializuotas studijų dalykas (pasirenkamas 1 dalykas)
1. Biomechaninės sistemos
 
  6   1. prof. habil. dr.
Rimantas Kačianauskas
2. doc. dr. Artūras Kilikevičius
3. doc. dr.
Kristina Daunoravičienė
4. doc. dr. Julius Griškevičius
2. Biologinių struktūrų skaičiavimo metodai   6   1. prof. habil. dr.
Rimantas Kačianauskas
2. doc. dr. Eugeniuš Stupak
3. doc. dr. Sergejus Borodinas
4. doc. dr. Julius Griškevičius
3. Mechatroninės sistemos ir valdymas   6   1. prof. habil. dr.
Rimantas Kačianauskas
2. prof. habil. dr.
Genadijus Kulvietis
3. doc. dr. Artūras Kilikevičius
4. prof. dr. Mindaugas Jurevičius
4. Techninių sistemų termodinaminė analizė   6   1. prof. habil. dr.
Rimantas Kačianauskas
2. prof. dr.
Arnas Kačeniauskas
3. doc. dr. Kęstutis Valančius
4. prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis
5. Mechaniniai atskyrimo procesai nevienalyčiuose skysčiuose   6   1. prof. habil. dr.
Rimantas Kačianauskas
2. doc. dr. Artūras Kilikevičius
3. dr. Ina Tetsman
4. prof. dr. Mindaugas Jurevičius
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė