Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Menotyra

Menotyros (03H)mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Parenkami studijų dalykai(2 dalykus parenka komitetas, dar 2 – parenka katedra  )
ARAPD01001
9
1. prof. dr. Rimantas Buivydas
2. prof. dr. Almantas Liudas Samalavičius
ARAPD01002
9
1. prof. dr. Rimantas Buivydas
2. doc. dr. Tomas Grunskis
ARAPD01003
9
1. prof. dr. Jūratė Jurevičienė
2. doc. dr. Vytautas Petrušonis
ARAPD01004
9
1. prof. dr. Almantas Liudas Samalavičius
2. prof. dr. Rimantas Buivydas
ARURD01001
9
1. prof. dr. Eugenijus Kęstutis Staniūnas
2. prof. habil.dr. Jurgis Vanagas
ARURD01002
9
1. prof. dr. Sigitas Čereškevičius
2. prof. dr. Eugenijus Kęstutis Staniūnas
ARURD01003
 
9
1. prof. dr. Sigitas Čereškevičius
2.doc. dr. Dalia Dijokienė
ARURD01004
9
1. prof. dr. Eugenijus Kęstutis Staniūnas
2. prof. dr. Sigitas Čereškevičius
ARURD01005
9
1. doc. dr. Dalia Dijokienė
2. prof. dr. Jūratė Jurevičienė
ARURD01107
9
1. doc. dr. Gintaras Stauskis
2. doc. dr. Edgaras Neniškis
KIFKD01001
 
6
1. dr. Ilona Valantinaitė
2. doc. dr. Dalia Eidukienė
H312D002
Kraštovaizdžio architektūros teorija
9
1. prof. dr. Petras Grecevičius
2. lekt. dr. Jonas Abromas
3. prof. dr. Gintaras Stauskis
 

Vadyba

Vadybos (03S) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
VVSED01001
9
1. doc.dr. Ilona Skačkauskienė
2. dokoranto vadovai/i
Doktorantūros komiteto nustatyti alternatyvūs dalykai (1 dalyką parenka komitetas)
VVIED02001
9
1. prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
2. doktoranto vadovai/i
VVSED02002
9
1. doc. dr. Ilona Skačkauskienė
2. doktoranto vadovas/i
Specialieji studijų dalykai (2 dalykus, ne mažiau kaip 15 kreditų, parenka katedra)
VVIED02002
10,5
1. prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
2. doktoranto vadovai/i
VVVTD02002
9
1. dr. Alma Mačiulytė-Šniukienė
2. doktoranto vadovas/i
STSED15002
9
1. prof. habil.dr. Artūras Kaklauskas
2. doktoranto vadovas/i
VVEVD02005
9
1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. doktoranto vadovas/i
VVEVD02006 Inovacijų vadyba 9
1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. doktoranto vadovas/i
VVEVD02008
9
1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. doktoranto vadovas/i
STSED15001
9
1. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
2. doktoranto vadovas/i

Ekonomika

Ekonomikos (04S) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
VVFRD01802
9
1. prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
2. doc. dr. Algita Miečinskienė
Doktorantūros komiteto nustatyti dalykai (1 dalyką parenka komitetas)
VVEVD01001 
9
1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. doc. dr. Rima Tamošiūnienė
VVFRD02803
9
1. dr. Viktorija Stasytytė
2. doc. dr. Raimonda Martinkutė-Kaulienė
VVFRD16101
Mokslinių tyrimų metodologija
9
1. prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
2. prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Specialieji studijų dalykai (du dalykus, ne mažiau kaip 15 kreditų, parenka katedra)
VVFRD11201 
9
1. doc. dr. Jelena Stankevičienė
2. dr. Nijolė Maknickienė
VVFRD02001
9
1. prof. dr. Valentinas Podvezko
2. doc. dr. Nomeda Bratčikovienė
VVIED02003
9
1. prof. dr. Valentinas Podvezko
2. prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
VVFRD01801
7,5
1. doc. dr. Jelena Stankevičienė
2. doc. dr. Algita Miečinskienė
VVFRD16201
Investicijų portfelio teorija ir jos taikymai
9
1. doc. dr. Rima Tamošiūnienė
2. dr. Viktorija Stasytytė
VVEVD02005
9
1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. prof. dr. Eugenijus Chlivickas
VVSED01002
9
1. prof. dr. Arūnas Augustinaitis
2. dr. Rasa Levickaitė
VVSED02003
9
1. doc. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
2. prof. dr. (HP) Romas Lazutka
VVFRD15201
9
1. doc. dr. Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
2. prof. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis
ŽŪPUPD1201 Bendrosios žemės ūkio politikos reformos: koncepcijos ir mokslinės diskusijos 9
1. doc. dr. Rasa Melnikienė
2. doc. dr. Dalia Vidickienė
Laisvai pasirenkamas dalykas
KIFKD11420
3
1. dr. Ilona Valantinaitė
2. doc. dr. Dalia Eidukienė
 

Elektros ir elektronikos inžinerija

Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties
doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
ELESD16101
9
1. Doc. Antanas Gurskas
2. Prof. Dalius Navakauskas
Doktorantūros komiteto parenkami dalykai (vieną dalyką parenka komitetas)
ELESD16202
9
1. Prof. Romanas Martavičius
2. Prof. Romualdas Navickas
ELAUD16203
9
1. Prof. Roma Rinkevičienė
2. Doc. Andrius Petrovas
Pasirenkami dalykai (du dalykus pasirenka doktorantas suderinęs su vadovu)
ELESD16304
6
1. Prof. Dalius Navakauskas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELESD16305
6
1. Prof. Romanas Martavičius
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELKID16306
6
1. Prof. Algirdas Baškys
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELKID16307
6
1. Prof. Romualdas Navickas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELETD16308
6
1. Doc. Voitech Stankevič
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELESD16309
6
1. Prof. Vytautas Urbanavičius
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELAUD16310
6
1. Dr. Dainius Udris
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELKID16311
6
1. Dr. Nerijus Paulauskas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELKID16312
6
1. Prof. Romualdas Navickas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELETD16313
6
1. Prof. Jurij Novickij
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELETD16314
6
1. Prof. Šarūnas Paulikas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELESD16315
6
1. Dr. Dalius Seliuta
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELESD16316
6
1. Dr Andrejus Geižutis
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELESD16317
6
1. Dr. Raimondas Simniškis
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELESD16318
6
1. Dr. Vytautas Karpus
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
Laisvai pasirenkamas dalykas (rekomenduojamas nuolatinės studijų formos doktorantams)
KIFKD11420
3
1. Dr. Ilona Valantinaitė
2. Doc. dr. Dalia Eidukienė
 
 

Statybos inžinerija

Statybos inžinerijos (02T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Bendrosios dalies dalykai (2 dalykus parenka komitetas)
STGKD01747
Statinių ir jų statybos statistinis tyrimas ir daugiatikslis vertinimas
9
1. prof. habil. dr. Edmundas K. Zavadskas
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
3. doc. dr. Remigijus Šalna
FMMTD15001
9
1. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
2. prof. habil. dr. Rimantas Belevičius
STSTD02001
9
1. prof. habil. dr. Edmundas K. Zavadskas
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
3. prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
STSMD01780
9
1. doc. dr. Džigita Nagrockienė
2. doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
STSMD02704
9
1. doc. dr. Olga Kizinevič
2. doc. dr. Ramunė Žurauskienė
STSMD02702
9
1. doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
2. doc. dr. Ritoldas Šukys
STSMD02703
9
1. doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
2. doc. dr. Ritoldas Šukys
APMSD02001
9
1. prof. dr. M.Burinskienė
2. doc.dr. V.Grigonis
APMSD02003
9
1. prof. dr. M.Burinskienė
2. doc.dr. V.Grigonis
Specialiosios dalies dalykai (pasirinkti 1 dalyką)
STSTD02701
12
1. prof. habil. dr. Edmundas K. Zavadskas
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
STDGD01001
12
1. prof. dr. Egidijus R. Vaidogas
2. doc. dr. Ritoldas Šukys
STTSD02112
 
12
1. prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
2. doc. dr. Darius Bačinskas
STKMD02059
12
1. prof. habil. dr. Juozas Atkočiūnas
2. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
STKMD02060
12
1. prof. habil. dr. Juozas Atkočiūnas
2. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
STMKD02073
12
1.prof. habil. dr. Audronis K. Kvedaras
2. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
STMKD02074
12
1. prof. habil. dr. Audronis K. Kvedaras
2. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
STSMD02705
12
1. dr. Saulius Vaitkus
2. dr. Sigitas Vėjelis
STSMD02781
12
1. doc. dr. Džigita Nagrockienė
2. doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
STSTD02700
12
1. prof. habil. dr. Edmundas K. Zavadskas
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
STMKD02705
12
1. prof. habil. dr. Audronis K. Kvedaras
2. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
STGKD02082
 
12
1. prof. habil. dr. Gediminas Marčiukaitis
2. prof. dr. Juozas Valivonis
STGTD09001
12
1. prof. dr. Arnoldas Norkus
2. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
APMSD01701
12
1. prof. dr. M.Burinskienė
2. doc.dr. V.Grigonis
APMSD02002
12
1. prof. dr. M.Burinskienė
2. doc.dr. V.Grigonis
STMKD02077 Plieninių konstrukcijų pusiau standūs mazgai 12
1. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
2. doc. dr. Gintas Šiaučiuvėnas
STMKD02080 Plieninių konstrukcijų optimizavimas 12
1. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
2. doc. dr. Gintas Šiaučiuvėnas
STMKD02079 Plieninių konstrukcijų stabilumas 12
1. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
2. doc. dr. Gintas Šiaučiuvėnas
STMKD02078 Vėjo jėgainių sausumoje ir jūroje konstrukcijos, jų elementai ir poveikiai 12
1. prof. dr. Alfonsas Daniūnas
2. doc. dr. Gintas Šiaučiuvėnas
Privalomas modulis (išskyrus eksternus)
KIFKD01001
6
1. dr. Ilona Valantinaitė
2. doc. dr. Dalia Eidukienė
 

Transporto inžinerija

Transporto inžinerijos (03T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomi moduliai
T000D003
9
1. prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas (KU)
2. prof. dr. Gvidonas Labeckas (ASU)
3. doc. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
TITID16102
9
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. doc. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
Pasirenkami moduliai (pasirinkti ne mažiau kaip du modulius)
TILTD16001
6
1. doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas (VGTU)
2. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
TITID16203
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. doc. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
3. dr. Raimundas Junevičius (VGTU)
TIATD16001
6
1. doc. dr. Saugirdas Pukalskas (VGTU)
2. prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas (KU)
3. doc. dr. Robertas Pečeliūnas (VGTU)
IFJTD002
Vidaus degimo variklių teorija
6
1. prof. dr. Gvidonas Labeckas (ASU)
2. doc. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
IFJTD004
6
1. doc. dr. Algirdas Janulevičius (ASU)
2. doc. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
IFJTD003
6
1. doc. dr. Algirdas Janulevičius (ASU)
2. doc. dr. Gediminas Pupinis (ASU)
IFJTD001
6
1. doc. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
2. prof. dr. Gvidonas Labeckas (ASU)
TITID16201
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. prof. habil. dr. Bronislovas Spruogis (VGTU)
3. doc. dr. Olegas Prentkovkis (VGTU)
T000D002
6
1. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
2. doc. dr. Valdas Lukauskas (KU)
T000D001
6
1. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
2. doc. dr. Valdas Lukauskas (KU)
TIGED16001
6
1. doc. dr. Gintautas Bureika (VGTU)
2. dr. Lionginas Liudvinavičius (VGTU)
TIGED16002
6
1. doc. dr. Gintautas Bureika (VGTU)
2. doc. dr. Gediminas Vaičiūnas (VGTU)
TITID16205
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. doc. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
3. dr. Viktor Skrickij (VGTU)
AISVD16101
6
1. prof. habil. dr. Jonas Stankūnas (VGTU)
2. doc. dr. Eduardas Lasauskas (VGTU)
3. doc. dr. Domantas Bručas (VGTU)
TITID16206
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. doc. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
3. dr. Viktor Skrickij (VGTU)
AISVD16102
6
1. prof. habil. dr. Jonas Stankūnas (VGTU)
2. doc. dr. Domantas Bručas (VGTU)
TITID16207
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. dr. Raimundas Junevičius (VGTU)
TITID16204
6
1. prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius (VGTU)
2. prof. habil. dr. Alfredas Laurinavičius (VGTU)
Rekomenduojamas papildomas modulis (nuolatinės studijų formos doktorantams)
KIFKD01002
4
1. dr. Ilona Valantinaitė (VGTU)
2. doc. dr. Dalia Eidukienė (VGTU)
 

Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerijos (04T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Bendrosios dalies dalykai (2 dalykus parenka komitetas)
APASD15001
9
Prof. dr. P. Vaitiekūnas
Prof. dr. J. Kleiza
Doc.dr. V. Vaišis
APASD15002
9
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
Prof. dr. A. Lietuvninkas
Doc. dr. A. Zagorskis
Pasirenkamieji (specialieji) moduliai
APASD15003
9
Prof. dr. R. Kerienė
Doc. dr. D. Paliulis
FMFID15001
9
Prof. dr. A. Girgždys
Doc. dr. A. Zagorskis
FMFID15004
9
Doc. dr. A. Zagorskis
Doc. dr. D. Jasaitis
FMFID15006
9
Doc. dr. A. Zagorskis
Dr. J. Damauskaitė
APVID15001
9
Prof. dr. V. Šaulys
Doc. dr. L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
APASD15004
9
Prof. dr. S. Vasarevičius
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
APVID15005
9
Doc. dr. M. Rimeika
Dr. A. Kirjanova
Doc. dr. R. Dauknys
APVID15006
Biologinis vandens valymas
9
Doc. dr. R. Vaiškūnaitė
Doc. dr. M. Rimeika
APASD15005
9
Prof. dr. A. Lietuvninkas
Doc. dr. E. Baltrėnaitė
APASD15006
Dirvožemio technogeninė geochemija
9
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
Prof. dr. A. Lietuvninkas
APVID15002
9
Prof. dr. V. Šaulys
Doc. dr. L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė
APASD15007
9
Prof. dr. D. Butkus
Doc. dr. R. Grubliauskas
FMFID15003
9
Doc. dr. R. Girgždienė
Doc. dr. M. Rimeika
APASD15008
9
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
Doc. dr. R. Grubliauskas
APASD15009
9
Doc. dr. E. Baltrėnaitė
Doc. dr. E. Marčiulaitienė
APASD15010
9
Prof. dr. S. Vasarevičius
Doc. dr. A. Zigmontienė
FMFID15002
9
Prof. dr. A. Girgždys
Doc. dr. E. Baltrėnaitė
APASD15011
9
Prof. dr. D. Butkus
Doc.dr.R. Grubliaukas
FMFID15005
9
Prof. dr. D. Butkus
Doc. dr. R. Girgždienė
APVID15003
9
Doc. dr. M. Rimeika
Doc.dr. A. Kirjanova
Doc. dr. R. Dauknys
APASD15012
9
Prof. habil. dr. P. Baltrėnas
Prof. dr. S. Vasarevičius
APASD15013
Triukšmo teoriniai pagrindai ir praktinis įvertinimas
9
Prof. dr. D. Butkus
Dr. T. Januševičius
APVID15004
Vandens ruošimo technologijos
9
Doc. dr. M. Rimeika
Doc. dr. M. Valentukevičienė
Papildomas modulis
KIFKD01001
6
Dr. Ilona Valantinaitė
Doc. dr. Dalia Eidukienė
 

Informatikos inžinerija

Informatikos inžinerijos (07T) doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Pagrindiniai doktorantūros mokslo krypties dalykai
Kodas
Studijų modulio pavadinimas
Apimtis kreditais
Paskaitos
Seminarai
Savaran-kiškas darbas
Koordinuojantysis dėstytojas, institucija
Nacionaliniais
ECTS
FMISD13101
6
9
64
64
112
prof. O.   Vasilecas, prof. A. Čenys, VGTU
FMISD13003
6
9
64
64
112
prof. A. Kačeniauskas, prof. R. Baušys, prof. A. Čenys, prof. O.   Vasilecas,  VGTU
 
Alternatyvūs doktorantūros mokslo krypties šakų dalykai
Kodas
Studijų modulio pavadinimas
Apimtis kreditais
Paskaitos
Seminarai
Savarankiškas darbas
Koordinuojantysis dėstytojas, institucija
Nacionaliniais
ECTS
FMISD13203
6
9
64
64
112
prof. O.   Vasilecas,
doc. D. Kalibatienė,  VGTU
FMISD13204
6
9
0
0
240
prof. A. Čenys,
prof. O.   Vasilecas, VGTU
FMISD13205
6
9
64
64
112
prof. O.   Vasilecas,
dr. D.   Kalibatienė, VGTU
FMISD13206
6
9
64
64
112
prof. O.   Vasilecas,dr. A. Laukaitis,   VGTU
FMISD13207
6
9
0
0
240
prof. A. Čenys,
prof. O. Vasilecas, VGTU
FMGSD13001
6
9
64
64
112
prof. A. Kačeniauskas,
prof. R. Baušys,
VGTU
FMGSD13002
6
9
64
64
112
prof. R. Baušys,
prof. A. Kačeniauskas,
VGTU
FMMMD11001
6
9
64
64
112
Prof. R. Čiegis, 
doc. V. Starikovičius,   VGTU
FMITD02001
6
9
0
0
240
prof. G. Kulvietis,
prof. D. Mažeika,
doc. D. Šešok VGTU
FMITD01007
6
9
0
0
240
prof. G. Kulvietis,
prof. D. Mažeika,
doc. D. Šešok VGTU
 

Medžiagų inžinerija

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties (08 T) doktorantūros studijų dalykų/modulių sąrašas
                                               
 
Eil. Nr.
Modulio   pavadinimas
Kodas
Kred.
(ECTS)
skaič.
Valandos
Pask/Prat   /Lab
Dėstytojai
Mokslo krypties doktorantūros komisijos nustatyti   dalykai /moduliai
1.
STSMD01001
6
240
R.   Mačiulaitis
+doktoranto   vadovas
2.
FMCHD02049
6
240
J. R.   Kerienė
+doktoranto   vadovas
Specialybės dalykai / moduliai
1.
STSMD02725
6
240
R.   Mačiulaitis
R.   Žurauskienė
2.
STSMD02726
6
240
R.   Mačiulaitis
R.   Žurauskienė
3.
STSMD02723
6
240
A. Gailius
G.   Skripkiūnas
4.
STSMD02722
6
240
A. Gailius
G.   Skripkiūnas
5.
STSMD02720
6
240
S.Vėjelis
S. Vaitkus
6.
STSMD02721
6
240
M.Sinica
M. Kligys
7.
STSMD02727
6
240
S.Vaitkus
S.Vėjelis
8.
STSMD02017
6
240
V.   Antonovič
G.   Skripkiūnas
9.
STSMD02019
6
240
R.   Mačiulaitis
D.   Lipinskas
10.
MEMTD02703
6
240
A. V.   Valiulis
O.   Černašėjus
11.
STSMD02724
6
240
R.   Mačiulaitis
R.   Žurauskienė
12.
MEMTD02907
6
240
A.V.   Valiulis
O.   Černašėjus
13.
STSMD11082
6
 240
G.   Skripkiūnas
V.   Antonovič
14.
MEPMD11001
6
 240
D.J.Sidaravičius
V.Turla
Papildomas   modulis
1.
KIFKD11420
3
120
I. Valantinaitė
D.   Eidukienė
 

Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerijos 09T mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomieji dalykai (privalomi abu)
FMMTD15002
4
R. Kačianauskas
R. Belevičius
A. Kačeniauskas
MEPMD01201
4
G. Kulvietis
V. Turla
R. Stonkus
Pasirenkamieji dalykai (pasirenkami 2 dalykai)
FMMTD15007
5
R. Kačianauskas
R. Belevičius
S. Stupak
MEMID15004
5
V. Vekteris
M. Jurevičius
A. Kilikevičius
MEMID15006
5
A. Kilikevičius
A. Krenevičius
D. Zabulionis
FMTMD15003
 
5
R. Kačianauskas
R. Belevičius
D. Šešok
Specializacijos dalykai (pasirenkamas 1 dalykas)
MEMID13101
12
A. Kilikevičius
M. Jurevičius
V. Mokšin
MEMID13102
12
A. Kilikevičius
V. Mokšin
V. Vekteris
FMMTD15008
 
 
12
R. Kačianauskas
R. Belevičius
V. Alekna
APPED12001
12
V. Martinaitis
A. Kačeniauskas
MEBMD16001
12
P. Griškevičius
A. Maknickas
R. Kačianauskas
FMISD15014
12
D. Mažeika
G. Kulvietis
FMMTD15004
Optimizavimo metodai
12
R. Kačianauskas
R. Belevičius
D. Šešok
FMGSD15001 Mokslinių duomenų vizualizavimo metodai 12
R. Baušys
A. Kačeniauskas
MEMID15002 Kietųjų kristalų mechaninio apdirbimo technologijų pagrindai 12
M. Jurevičius
V. Mokšin
A. Kilikevičius
MEMRD14001 Mechatroninių sistemų dinamika 12
V. Bučinskas
R. Kačianauskas
N. Šešok
FMMTD15005 Diskrečiųjų elementų metodas 12
A. Maknickas
R. Kačianauskas
D. Zabulionis
R. Belevičius
FMMTD15009 Magnetomechaninės sistemos 12
R. Kačianauskas
S. Balevičius
E. Stupak
MEMID15003 Dalelių aglomeracijos fizikiniai procesai 12
A. Čereška
A. Kilikevičius
A. Maknickas
R. Kačianauskas
 
Laisvai pasirenkamas dalykas
 
KIFKD11420
3
I. Valantinaitė 
D. Eidukienė
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė