Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
VGTU taip pat turi teisę organizuoti doktorantūros studijas Ekonomikos mokslo kryptyje. 3 Verslo vadybos fakulteto katedros ruošia šios mokslo krypties doktorantus: 

Verslo technologijų ir verslininkystės katedra

 
Pagrindinės tyrimų sritys:
 
1. Šalies ir miesto konkurencingumo kompleksinis vertinimas;
2. Integruotas verslo vertės ir rizikos valdymas;
3. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis šalies ekonomikai;
4. Optimalaus investicijų portfelio sudarymo ir investicijų paskirstymo sprendimai;
5. Lietuvos komercinių bankų raidos tendencijos finansinių rizikų kontekste;
6. Finansinės sistemos plėtros sprendimų modeliavimas;
7. Efektyvios šalies investavimo strategijos formavimas;
8. Universaliai tvarios plėtros valdymo modeliavimas;
9. Įmonių veiklos diversifikacijos problemos ir galimybės;
10. Daugiakriterinio vertinimo metodų taikymas ekonomikos plėtros ir inovacijų skatinimo iššūkiams spręsti. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė