Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
VGTU gavo teisę organizuoti doktorantūros studijas Aplinkos inžinerijos mokslo kryptyje 2014 m. Ši doktorantūros studijų programa yra priskiriama Aplinkos inžinerijos ir Fundamentinių mokslų fakultetams. Už doktorantūros studijų vykdymą yra atsakingos šios katedros: 
 
Aplinkos inžinerijos fakultete: 
 
Fundamentinių mokslų fakultete:
 
Pagrindinės tyrimų sritys:
 
1. Bioreaktorių su įvairia kombinuota bioįkrova tyrimai ir realizavimas;
2. Biofiltrų ( plokštelinių arba vamzdelinių ) su  introdukuotais mikroorganizmais ir kapiliarine įkrova tyrimai ir kūrimas;
3. Katalitinis dujų nuo NOx valymas taikant plazmines technologijas;
4. Daugiakanaliai, daugialygiai ciklonai orui valyti nuo smulkiadispersinių kietųjų dalelių, esant sudėtingom meteorologinem sąlygom: tyrimai ir kūrimas;
5. Dirvožemio valymas nuo naftos produktų taikant aukštas;
6. Atliekų panaudojimas bioanglies gamyboje;
7. Teršalų transformacija bioanglies gamybos procese;
8. Ekosistemų technogeninės apkrovos analizė;
9. Bioanglies savybių inžinerija/projektavimas;
10. Triukšmą mažinančių konstrukcijų su mažu aerodinaminiu pasipriešinimu kūrimas ir tyrimas;
11. Infragarsą ir žemo dažnio garsus slopinančių konstrukcijų tyrimai ir taikymas;
12. Organinių atliekų biodegradavimo kinetikos tyrimai ;
13. Organinių medžiagų transformacijų ir cheminės sudėties pokyčių kompostavimo metu analizė;
14. Atliekų deginimo pelenų elementinę sudėtį įtakojančių faktorių daugiakriterinė analizė ir pavojingų junginių imobilizavimo tyrimai. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė