Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
VGTU turi teisę organizuoti doktorantūros studijas Vadybos mokslo kryptyje.
Verslo vadybos fakultetas turi 4 katedras, kuriose yra organizuojamos doktorantūros studijios Vadybos mokslo kryptyje:
 
Statybos inžinerijos ir Transporto inžinerijos fakultetai taip pat turi dvi katedras, kuriuose ruošiami Vadybos mokslo krypties doktorantai:

Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos katedra

 
Pagrindinės tyrimų sritys:
 
1. Inovacijų plėtros tyrimai;
 
2. Aukštųjų technologijų plėtros tyrimai;
 
3. Darnios verslo plėtros tyrimai;
 
4. Investicijų skatinimo ir efektyvumo tyrimai;
 
5. Virtualių verslo organizavimo formų tyrimai;
 
6. Verslo aplinkos sąlygų tyrimai;
 
7. Darbo našumo didinimo tyrimai;
 
8. Žinių potencialo plėtros tyrimai;
 
9. Strateginio valdymo tyrimai;
 
10. Nekilnojamojo turto rinkos tyrimai;
 
11. Produktų ir veiklų kokybės gerinimo tyrimai;
 
12. Tarptautinio verslo plėtros tyrimai;
 
13. Marketingo tyrimai;
 
14. Viešojo valdymo efektyvumo tyrimai;
 
15. Konkurencingumo ir verslo aplinkos tyrimai.