Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
VGTU organizuoja doktorantūros studijas Mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje. Ši  mokslo kryptis yra priskiriama Fundamentinių mokslų ir Mechanikos fakultetams. Už doktorantūros studijų vykdymą yra atsakingos šios katedros: 

Grafinių sistemų katedra

Informacinių sistemų katedra

Mechatronikos ir robotikos katedra

Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos katedra

Poligrafinių mašinų katedra

Informacinių technologijų katedra

 
Pagrindinės tyrimų sritys:
 
1. Deformuojamų terpių ir struktūrų mechanika;
2. Skysčių mechanika, Hidraulika;
3. Struktūrų dinamika, Virpesiai, Akustika;
4. Skaičiuojamoji mechanika;
5. Eksperimentinė mechanika (Experimental Mechanics)
6. Mechatronika, Robotika, Mechaninių sistemų valdymas;
7. Mechaninės technologijos;
8. Pažaidų ir irimo mechanika;
9. Mikromechanika, Dalelių mechanika;
10. Biomechanika;
11. Pjezomechanika, Elektro-magnetomechanika;
12. Termodinamika, Šilumos mainai, Termomechanika;
13. Susietieji uždaviniai.