Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Komitetai

Svarbiausios doktorantūros komiteto funkcijos:
 • vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką;
 • vykdo priėmimą į doktorantūrą;
 • tvirtina mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas;
 • vykdo doktorantų atestaciją;
 • įvertina parengtas daktaro disertacijas;
 • sudaro disertacijos gynimo tarybas;
 • užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu.

Menotyra

Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
doc. dr. Gintaras Stauskis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Eglė Navickienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
prof. dr. Marija Burinskienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Dalia Dijokienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Petras Grecevičius, Klaipėdos universitetas,
doc. dr. Jonas Jakaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Jūratė Jurevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Edita Riaubienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
prof. dr. Almantas Liudas Samalavičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 

Informatika

habil. dr. Rimantas Barauskas, Kauno technologijos universitetas – pirmininkas,
habil. dr. Antanas Čenys, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
habil. dr. Raimondas Čiegis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
dr. Vacius Jusas, Kauno technologijos universitetas,
habil. dr. Vytautas Kaminskas, Vytauto Didžiojo universitetas,
dr. Kristina Lukoševičiūtė, Kauno technologijos universitetas,
dr. Alfonsas Misevičius, Kauno technologijos universitetas,
dr. Gintaras Palubeckis, Kauno technologijos universitetas,
habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis, Kauno technologijos universitetas,
dr. Miguel Angel Fernandez Sanjuan, Kauno technologijos universitetas,
dr. Minija Tamošiūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas,
habil. dr. Antanas Verikas, Kauno technologijos universitetas. 

Vadyba

Vadybos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
doc. dr. Ilona Skačkauskienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Živilė Tunčikienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
doc. dr. Vida Davidavičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Renata Korsakienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Borisas Melnikas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 

Ekonomika

Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
prof. dr. Jelena Stankevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Rima Tamošiūnienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centras,
prof. habil. dr. Vidmantas Jankauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Daiva Jurevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
dr. Eglė Kazlauskienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Borisas Melnikas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 
dr. Arūnas Pocius, Lietuvos socialinių tyrimų centras,
prof. dr. Manuela Tvaronavičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Dalia Vidickienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Elektros ir elektronikos inžinerija

Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
prof. dr. Dalius Navakauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Artūras Serackis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
prof. dr. Algirdas Baškys, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
doc. dr. Gytis Mykolaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Jurij Novickij, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Šarūnas Paulikas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
doc. dr. Voitech Stankevič, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras,
prof. dr. Vytautas Urbanavičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Nerija Žurauskienė, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras. 

Statybos inžinerija

Statybos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
prof. dr. Juozas Valivonis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Darius Bačinskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
prof. dr. Jurgita Antuchevičienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
prof. dr. Donatas Čygas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Alfonsas Daniūnas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Algirdas Juozapaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Arnoldas Norkus, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Zenonas Turskis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Transporto inžinerija

Transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Edgar Sokolovskij, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
prof. dr. Gintautas Bureika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Marija Burinskienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Algirdas Janulevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas,
doc. dr. Artūras Keršys, Kauno technologijos universitetas,
prof. dr. Alfredas Laurinavičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas, Klaipėdos universitetas,
prof. dr. Olegas Prentkovskis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
doc. dr. Saugirdas Pukalskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
dr. Laurencas Raslavičius, Kauno technologijos universitetas,
prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Stasys Slavinskas, Aleksandro Stulginskio universitetas.

Aplinkos inžinerija

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
prof. dr. Saulius Vasarevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Alvydas Zagorskis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
prof. dr. Edita Baltrėnaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Raimondas Grubliauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Jadvyga Regina Kerienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Dainius Paliulis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
doc. dr. Mindaugas Rimeika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Informatikos inžinerija

Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
dr. Robertas Damaševičius, Kauno technologijos universitetas  – pirmininkas,
habil. dr. Rimvydas Simutis, Kauno technologijos universitetas,
habil. dr. Rimantas Šeinauskas, Kauno technologijos universitetas,
habil. dr. Antanas Verikas, Kauno technologijos universitetas,
dr. Eduardas Bareiša, Kauno technologijos universitetas,
dr. Zenonas Navickas, Kauno technologijos universitetas,
dr. Adas Gelžinis, Kauno technologijos universitetas,
dr. Olegas Vasilecas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
dr. Arnas Kačeniauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Medžiagų inžinerija

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:
 
dr. Valentin Antonovič, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – pirmininkas,
doc. dr. Sigitas Vėjelis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sekretorius,
doc. dr. Olegas Černašėjus, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
dr. Viktor Gribniak, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Artūras Jukna, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
dr. Ina Pundienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Gintautas Skripkiūnas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
dr. Rimvydas Stonys, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
doc. dr. Nikolaj Višniakov, Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėtis:

prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
– pirmininkas,
doc. dr. Artūras Kilikevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
sekretorius,
doc. dr. Robertas Balevčius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Rimantas Belevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
prof. dr. Mindaugas Jurevičius, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Arnas Kačeniauskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Dalius Mažeika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
prof. dr. Vytautas Turla, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Alina Kvietkauskienė
  • Vida Sviackevičienė
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė