Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė

Profesinio tinkamumo testas

Kandidatai, norintys studijuoti orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo studijų programas, privalo turėti šioms profesijoms būdingų charakterio savybių ir gebėjimų. Tai yra vertinama profesinio tinkamumo testu, sudarytu remiantis Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) valdybos „Aviatorių medicininiai reikalavimai“ (Part-MED) ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos (EUROCONTROL) „Pradinės skrydžių vadovų atrankos gairės“ (Guidelines for Selection Procedures and Tests for Ab Initio Trainee Controllers) rekomendacijomis.

Testo tikslas – nustatyti tinkamiausius kandidatus studijuoti orlaivių pilotavimo ir skrydžių valdymo studijų programas.
Profesinio tinkamumo testą galima laikyti:
Testas laikomas tik vieną kartą.
Testas vyksta trimis etapais.
Pirmuoju etapu kandidatai testus atlieka pieštuku popieriuje grupėje, griežtai ribojant laiką. Tam tikrais testais tikrinami operaciniai, profesijai būtini gebėjimai:
 • „Kompasai“ ir „Laikrodžiai“ tiria erdvinę orientaciją – gebėjimą orientuotis plokštumoje ir trimatėje erdvėje;
 • „Skalės 1“ tiria trumpalaikę atmintį ir gebėjimą greitai skaičiuoti mintyse;
 • „Prietaisų suvokimas“, „Blokų skaičiavimas“ ir „Pasukti blokai“ tiria erdvinę orientaciją – vizualizaciją (gebėjimą iš turimos informacijos susikurti erdvinį situacijos modelį);
 • „Paslėptos figūros“ tiria dėmesio paskirstymą;
 • „Informacija lentelėje“ tiria informacijos suvokimą ir dėmesio paskirstymą.
Šios testo dalies trukmė – 1 val. 30 min.
Antruoju etapu kandidatai atlieka tris individualius testus:
 • MMPI metodika skirta asmenybės savybėms ir nukrypimams nuo normos diagnozuoti;
 • Holando metodika – profesijos pasirinkimo adekvatumui ir tinkamumui konkrečiai profesijai įvertinti;
 • Krepelino metodika – protiniam produktyvumui ir dėmesio svyravimui nustatyti.
Šios testo dalies trukmė – 2 val. 30 min.
Trečiuoju etapu kandidatai dalyvauja trijuose individualiuose pokalbiuose su kiekvienu iš tyrimo komisijos narių. Šių pokalbių metu vertinamos individualios asmenybės charakteristikos, elgesys bei motyvacija.
 
Šios testo dalies trukmė – 1 val.
Testo išvados:
 
Kandidatas laikomas netinkamu, tyrimų ir (ar) pokalbių metu nustačius, kad nepakanka profesijai būtinų gabumų (bloga dėmesio koncentracija ir apimtis, prasta erdvinė orientacija, menki gebėjimai efektyviai atmintinai skaičiuoti, nesugebama vienu metu atlikti kelių protinių operacijų), pastebimi pasirinktai profesijai nepriimtini emocinės ir socialinės adaptacijos ypatumai (bendravimo sunkumai, pernelyg didelis arba per mažas pasitikėjimas savimi, per daug stiprus emocijų slopinimas, vidinė įtampa ir nerimastingumas, bloga emocijų kontrolė, nestabilumas, menka frustracijos kontrolė, sprendimų priėmimo sunkumai, pasyvumas, nelankstumas, asmenybės ribotumas ir ryškus nebrandumas), intelekto stoka.
  • Puslapio administratoriai:
  • Dovilė Ulinskaitė
  • Olegas Prentkovskis
  • Valerija Bernotienė
  • Samanta Nomgaudė
  • Liucilė Vervečkaitė
  • Monika Bissekerskaja
  • Vaiva Norkevičiūtė
  • Vilma Purienė
  • Eglė Kirliauskaitė
  • Dovilė Juršytė
  • Justė Kareivaitė
  • Agnė Augustinaitė
  • Liucilė Vervečkaitė