Svetainės struktūra Mano VGTU

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Kalba:
Programos kodas: 612E14003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 7682,48 Lt (2225 EUR)
2014 m. statistika
Įstojo: 125
Valstybė finansuoja: 102
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,84
STOJIMO TVARKA
Informacija rengiama.
Informacija rengiama.
Dalykas
Svertinis koeficientas
2015 m.
2016 m.
I
0,4
matematika
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
istorija / biologija / geografija / menai / fizika / chemija / informacinės technologijos / kvalifikacinis egzaminas / užsienio kalba
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 arba 2016 m., turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 arba 2016 m., turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m., turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu jie pretenduoja į bet kurios srities (išskyrus menų) studijų programas.