Svetainės struktūra Mano VGTU

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Kalba: Lietuvių
Programos kodas: 612E14003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 7638 Lt (2212,12 EUR)
2014 m. statistika
Įstojo: 125
Valstybė finansuoja: 102
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,84
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Rengti specialistus, gebančius analizuoti MM produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas, parinkti ir panaudoti tinkamas MM produktų kūrimo technologijas.
2. Rengti specialistus, turinčius teorinius ir praktinius teksto, garso, vaizdo ir filmuotos medžiagos skaitmeninio apdorojimo bei pateikimo pagrindus, gebančius kurti MM informacines sistemas, jų vartotojo sąsajos dizainą.
3. Rengti specialistus, išmanančius kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, mokančius programuoti bei savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas ir programų sistemas, kurti interaktyvias taikomąsias programas.
4. Rengti specialistus, gebančius spręsti multimedijos projektų analizės bei kūrimo iššūkius, sujungti techninius, kūrybinius bei vadovavimo įgūdžius.
5. Rengti specialistus, gebančius visapusiškai tobulėti ir prisitaikyti nuolat kintančioje kompleksinėje profesinėje, informacinėje, verslo ir etinėje aplinkoje bei veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Numatomi studijų rezultatai
Žinios, jų taikymas
Matematikos ir fizinių mokslų žinios.
Ekonomikos, vadybos, filosofijos, dalykinės komunikacijos.
Diskrečiųjų struktūrų, multimedijos įtaisų sudarymo ir veikimo principų.
Informacijos ir duomenų bazių valdymo, kompiuterių architektūros, kompiuterių tinklų.
Operacinių sistemų, programavimo kalbų ir algoritmų.
Kompiuterinės grafikos ir informacijos vizualizavimo.
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos.
Interneto technologijų.
Garsų, grafinių vaizdų, filmuotos medžiagos kūrimo, apdorojimo ir saugumo principų bei kompiuterinio dizaino pagrindų.
Multimedijos programinės įrangos inžinerijos pagrindų.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
Dalykines žinias taikyti sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo pobūdžio uždavinius, dažnai turint tik ribotą ir (arba) prieštaringą informaciją.
Atpažinti ir analizuoti naujų multimedijos produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas ir planuoti jų kūrimo strategijas.
Suvokti teorinius principus, kuriais pagrįstos naujos multimedijos technologijos.
Derinti teorijos ir praktikos elementus, kurti programų sistemų prototipus, jų kompiuterinį dizainą ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti.
Vertinti teksto, garso, vaizdo, filmuotos medžiagos ir kitų multimedijos duomenų apdorojimo sudėtingumą; interpretuoti duomenis, gautus dirbant su multimedijos programomis, vartojant dalykinės srities terminus.
Vertinti naujus multimedijos mokslinių tyrimų rezultatus ir plėtros problemas.
Holistinis požiūris darant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą, tinkamumą naudoti, įtaką aplinkai.
Specialieji gebėjimai
Įvertinti priimamus multimedijos technologijų sprendimus etiniu, meniniu, teisiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
Stebėti, konceptualizuoti ir analizuoti reiškinius, vykstančius srityse, kuriose taikomos multimedijos technologijos, modeliuoti tuos reiškinius, kokybiškai ir kiekybiškai aprašyti, vertinti.
Tyrimų, projektavimo ir kūrimo įgūdžiai, pradedant problemos formulavimu, tyrimų metodų ir multimedijos technologijų parinkimu, kompiuterinio dizaino principų taikymu, baigiant darbo rezultatų dokumentavimu ir vertinimu.
Dirbti su multimedijos programine ir technine įranga, taikyti standartinius analizės, projektavimo, kūrimo, testavimo metodus.
Išsiaiškinti taikomosios srities procesus ir sukurti informacinius jų modelius, naudojant bendrą sisteminę ir taikomąją programinę įrangą.
Pagal užsakovų pageidavimus specifikuoti ir diegti multimedijos sistemas, jų techninę ir programinę įrangą, nustatyti sistemų vertę bendrais kokybės parametrais.
Integruoti multimedijos sistemas ir komunikacijų technologijas.
Veiksmingai ir kūrybiškai naudotis multimedijos programinės įrangos automatizuoto konstravimo ir dokumentavimo įrankiais, kvalifikuotai ir veiksmingai naudoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą.
Saugaus darbo įgūdžiai.
Socialiniai gebėjimai
Aiškiai ir teisingai raštu ir žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms.
Analitiškai ir sistemiškai vertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, taikyti ją modeliavimui.
Pritaikyti kūrybines, vadybos ir technines žinias įvairių sričių sistemoms.
Išmanyti grupinio darbo techniką.
Planuoti laiką, įgyvendinti produktyvius bei efektyvius darbo organizavimo būdus.
Asmeniniai gebėjimai
Bendrauti taisyklinga rašytine ir žodine kalba.
Analizuoti standartus, kitus teisės dokumentus, vadovautis jais praktinėje veikloje.
Ieškoti, analizuoti ir atrinkti reikalingą informaciją.
Išmanyti individualaus darbo techniką.
Studijavimo įgūdžiai, reikalingi nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Privalomas dalykas Kodas Kreditai
Multimedijos įvadas FMGSB11105 5
Operacinės sistemos FMITB11101 6
Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas FMSAB11126 7
Filosofija KIHSB11142 3
Procedūrinis programavimas FMITB14160 6
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) Kodas Kreditai
Anglų kalba 1 KIKAB11110 3
Bazinė anglų kalba 1 KIKAB11113 3
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 22 sav.
Privalomas dalykas Kodas Kreditai
Fizika 1 FMFIB11242 5
Tiesinė algebra ir analizinė geometrija FMSAB11227 6
Pažintinė praktika FMGSB11202 3
Diskrečioji matematika FMMMB11206 5
Objektinis programavimas FMITB14261 5
Kino projektai KIKVB11330 3
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) Kodas Kreditai
Anglų kalba 2 KIKAB11254 3
Bazinė anglų kalba 2 KIKAB11253 3
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Privalomas dalykas Kodas Kreditai
Fizika 2 FMFIB11343 5
Tikimybių teorija ir matematinė statistika FMSAB11328 5
Multimedijos techninė įranga ELESB11306 3
Chemija FMCHB11304 3
Interneto puslapių programavimas FMGSB14307 6(2)
Žmogaus ir kompiuterio sąveika FMGSB14308 5(1)
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) Kodas Kreditai
Geometrinis modeliavimas FMGSB11306 3
Žmonių ir aplinkos sauga STDGB11046 3
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Privalomas dalykas Kodas Kreditai
Reklamos pagrindai KIKVB11333 6(2)
Skaitmeninis signalų apdorojimas ELESB11413 4
Kompiuterinė grafika FMGSB14409 5
Ekonomika VVSEB14452 3
Autorinė teisė VVTEB14401 3
Interneto puslapių dizainas FMGSB14408 5(1)
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) Kodas Kreditai
Elektronikos įtaisai ELESB11408 4
Multimedijos dizaino pagrindai FMGSB14410 4
Medžiagų ir technologijų raida MEMTB14404 4
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Privalomas dalykas Kodas Kreditai
Meninės raiškos ir kompozicijos pagrindai STIAB11515 4
Skaitiniai metodai FMMMB11503 5
Programų sistemų inžinerija FMGSB11302 5(2)
Duomenų bazių valdymas FMITB14536 5
E-paslaugų technologijos FMGSB14511 6(2)
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 4 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Privalomas dalykas Kodas Kreditai
Audio ir video technologijos FMGSB14611 5(1)
Vizualizavimo sistemos FMGSB14612 4
Skaitmeninės fotografijos technologijos FMGSB14610 5(1)
Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra FMISB14611 3
Interneto 3D grafika FMGSB14613 4
3D animacija FMGSB14614 5
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 23 sav.
Privalomas dalykas Kodas Kreditai
Bakalauro baigiamasis darbas 1 FMGSB11705 3
Geografinių informacinių sistemų pagrindai FMGSB14708 6(2)
Mobiliųjų prietaisų multimedija FMGSB14710 4
Kompleksinis projektas (Audiovizuali produkcija) FMGSB14709 5
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną) Kodas Kreditai
Gamybinė praktika FMGSB14711 12
Kūrybinė Demola praktika FMGSB14712 12
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 5 sav. (baigiamasis darbas) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Privalomas dalykas Kodas Kreditai
Multimedijos technologijos FMGSB11801 7(2)
Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai FMGSB11802 6(2)
Specialybės kalbos kultūra KILKB11006 3
Bakalauro baigiamasis darbas 2 FMGSB11803 7
Bakalauro baigiamasis darbas 3 FMGSB11804 7