Svetainės struktūra Mano VGTU

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612E14003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2248 EUR (7761,89 Lt)
2015 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 142
Valstybė finansuoja: 121
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,86
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informacinių technologijų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Multimedija – tai techninių ir programinių priemonių visuma, įvairių rūšių informacijos pateikimo priemonėmis: tekstu, garsu, dvimačiu ir trimačiu vaizdu, animacija bei filmuota medžiaga, kuriamas interaktyvus kompiuterio ir vartotojo ryšys. Rega ir klausa yra du pagrindiniai jutikliai žmonėms bendraujant ir orientuojantis aplinkoje. Vaizdo ir garso sintezė, padedanti geriau įsisavinti informaciją, naudojama ir multimedijos technologijoms kurti. Galbūt todėl multimedijos technologijos sparčiai plinta verslo, mokymo, žiniasklaidos, medicinos, virtualaus bendravimo ir pramogų sektoriuose.
Studijų programos paskirtis – parengti informacinių technologijų specialistą, turintį pakankamą supratimą apie multimedijos technologijų projektavimą ir kūrimą, integruojant multimedijų, informacinių technologijų, kompiuterinio
dizaino ir skaitmeninės informacijos perdavimo technologijų žinias ir įgūdžius.

Ką gebėsiu?
Pagal šią studijų programą rengiami specialistai:
  • gebantys analizuoti multimedijos technologijų produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas, parinkti ir panaudoti tinkamas multimedijos technologijų produktų kūrimo technologijas;
  • turintys teorinius ir praktinius teksto, garso, vaizdo ir filmuotos medžiagos skaitmeninio apdorojimo ir pateikimo pagrindus;
  • gebantys kurti multimedijos technologijų informacines sistemas, jų vartotojo sąsajos dizainą;
  • išmanantys kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, mokantys programuoti bei savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas, kurti interaktyvias, įvairioms platformoms skirtas taikomąsias programas;
  • gebantys spręsti multimedijos projektų analizės ir kūrimo iššūkius, sujungti techninius, kūrybinius bei vadovavimo įgūdžius;
  • gebantys visapusiškai tobulėti ir prisitaikyti nuolat kintančioje kompleksinėje profesinėje, informacinėje, verslo ir etinėje aplinkoje ir veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Kur galėsiu atlikti praktiką?
Programoje numatytos dvi gamybinės praktikos. Jas galima atlikti įvairiose įmonėse – nuo televizijos kompanijų, dizaino firmų – iki įvairių IT kompanijų Lietuvoje ir užsienyje.

Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Multimedijos projektuotojų reikia informacinių technologijų sektoriui, interneto tinklalapiams kurti, įmonėms, užsiimančioms informacinių priemonių, interaktyviųjų medijų kūrimu ir priežiūra, grafikos dizaino kompanijoms, reklamos agentūroms, komercinėms įstaigoms, švietimo ir mokslo institucijoms, kultūros ir valstybiniam sektoriui. Jie kviečiami rengti ir realizuoti multimedijos projektus, analizuoti ir vizualizuoti skaitmeninius duomenis.
Absolventai galės dirbti multimedijos technologijų projektuotojo, programuotojo, konsultanto darbą, užimti interneto tinklalapių bei multimedijos technologijų turinio kūrėjo, tinklalapių ir interaktyviosios televizijos turinio redaktoriaus, garso ir vaizdo inžinieriaus, multimedijos technologijų duomenų bazės valdytojo, informacijos perdavimo kompiuterių tinklais specialisto, interneto rinkodaros vadybininko, elektroninės komercijos kūrėjo pareigas.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2016 m. ir 2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir 2017 m., turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą, jeigu jie pretenduoja į bet kurios srities (išskyrus menų) studijų programas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB11105 Multimedijos įvadas 5 30 15 15 9 64 E
FMITB11101 Operacinės sistemos 6 30 30 - - 100 E
FMITB14160 Procedūrinis programavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB15126 Matematika 1 7 60 - 45 16 65 E
KIFKB15142 Filosofija 3 30 - - 3 47 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB11110 Anglų kalba 1 3 - - 45 3 32 E1
KIKAB11113 Bazinė anglų kalba 1 3 - - 45 3 32 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 22 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB11242 Fizika 1 5 30 30 - 4 69 E
FMGSB11202 Pažintinė praktika 3 - - - - 80 A
FMITB14261 Objektinis programavimas 5 30 15 15 4 69 E
FMMMB11206 Diskrečioji matematika 5 45 - 15 - 73 E
FMSAB15227 Matematika 2 6 45 - 45 8 62 E
KIKVB11330 Kino projektai 3 15 - 15 3 47 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB11253 Bazinė anglų kalba 2 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB11254 Anglų kalba 2 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB11306 Multimedijos techninė įranga 3 30 - - 2 48 E
FMFIB11343 Fizika 2 5 30 15 15 4 69 E
FMGSB14307 Interneto puslapių programavimas 6(2) 30 15 15 6 94 E
FMGSB14308 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 5(1) 30 15 15 6 67 E
FMSAB11328 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5 30 - 30 8 65 E
STIAB15301 Meninės raiškos ir kompozicijos pagrindai 3 15 - 30 4 31 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSB11306 Geometrinis modeliavimas 3 15 15 15 5 30 E1
STDGB11046 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 3 32 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB11413 Skaitmeninis signalų apdorojimas 4 45 15 - 2 44 E
FMGSB14408 Interneto puslapių dizainas 5(1) 15 15 15 6 82 E
FMGSB14409 Kompiuterinė grafika 5 30 15 15 4 69 E
KIKVB11333 Reklamos pagrindai 6(2) 30 - 30 6 94 E
VVSEB14452 Ekonomika 3 30 - 15 4 31 E1
VVTEB14401 Autorinė teisė 3 30 - 15 3 32 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB11408 Elektronikos įtaisai 4 15 15 15 2 59 E
FMGSB14410 Multimedijos dizaino pagrindai 4 15 15 15 5 56 E
MEMTB14404 Medžiagų ir technologijų raida 4 30 - 15 2 59 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 5 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB11302 Programų sistemų inžinerija 5(2) 30 15 15 5 68 E
FMGSB14511 E-paslaugų technologijos 6(2) 30 15 15 5 95 E
FMGSB15501 Kompiuterinių žaidimų dizainas 4 30 15 15 5 41 E
FMITB14536 Duomenų bazių valdymas 5 30 30 - - 73 E
FMMMB15501 Algoritmų teorija 5 30 15 15 2 71 E
Laisvas pasirinkimas 5 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 4 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB14610 Skaitmeninės fotografijos technologijos 5(1) 30 15 15 5 68 E
FMGSB14612 Vizualizavimo sistemos 4 30 15 15 4 42 E
FMGSB14613 Interneto 3D grafika 4 30 15 15 3 43 E1
FMGSB15601 Animacijos pagrindai 5 45 15 15 5 53 E
FMGSB15602 Video technologijos 5(1) 30 15 15 5 68 E
FMISB14611 Kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra 3 30 - 15 3 32 E
Laisvas pasirinkimas 4 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 23 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB11705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
FMGSB14708 Geografinių informacinių sistemų pagrindai 6(2) 24 12 24 6 94 E
FMGSB14710 Mobiliųjų prietaisų multimedija 4 24 12 24 4 42 E
FMGSB15702 Kompleksinis projektas (Audiovizuali produkcija) 5 - - 30 5 98 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMGSB14711 Gamybinė praktika 12 - - - - 320 A
FMGSB14712 Kūrybinė Demola praktika 12 - - - - 320 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 5 sav. (baigiamasis darbas) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB11802 Kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai 6(2) 48 24 24 6 58 E
FMGSB11803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 7 - - - - 186 Į
FMGSB11804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 7 - - - 7 179 BD
FMGSB15801 Audio technologijos 7(2) 48 24 24 7 83 E
KILKB11006 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.