Svetainės struktūra Mano VGTU

Multimedija ir kompiuterinis dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Kalba: Lietuvių
Programos kodas: 612E14003
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2225 EUR (7682,48 Lt)
2015 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 142
Valstybė finansuoja: 121
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,86
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informacinių technologijų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Multimedija – tai techninių ir programinių priemonių visuma, įvairių rūšių informacijos pateikimo priemonėmis: tekstu, garsu, dvimačiu ir trimačiu vaizdu, animacija bei filmuota medžiaga, kuriamas interaktyvus kompiuterio ir vartotojo ryšys. Rega ir klausa yra du pagrindiniai jutikliai žmonėms bendraujant ir orientuojantis aplinkoje. Vaizdo ir garso sintezė, padedanti geriau įsisavinti informaciją, naudojama ir multimedijos technologijoms kurti. Galbūt todėl multimedijos technologijos sparčiai plinta verslo, mokymo, žiniasklaidos, medicinos, virtualaus bendravimo ir pramogų sektoriuose.
Studijų programos paskirtis – parengti informacinių technologijų specialistą, turintį pakankamą supratimą apie multimedijos technologijų projektavimą ir kūrimą, integruojant multimedijų, informacinių technologijų, kompiuterinio
dizaino ir skaitmeninės informacijos perdavimo technologijų žinias ir įgūdžius.

Ką gebėsiu?
Pagal šią studijų programą rengiami specialistai:
 • gebantys analizuoti multimedijos technologijų produktų poreikį, sukurti jų koncepcijas, parinkti ir panaudoti tinkamas multimedijos technologijų produktų kūrimo technologijas;
 • turintys teorinius ir praktinius teksto, garso, vaizdo ir filmuotos medžiagos skaitmeninio apdorojimo ir pateikimo pagrindus;
 • gebantys kurti multimedijos technologijų informacines sistemas, jų vartotojo sąsajos dizainą;
 • išmanantys kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, mokantys programuoti bei savarankiškai įsisavinti naujas programavimo kalbas, kurti interaktyvias, įvairioms platformoms skirtas taikomąsias programas;
 • gebantys spręsti multimedijos projektų analizės ir kūrimo iššūkius, sujungti techninius, kūrybinius bei vadovavimo įgūdžius;
 • gebantys visapusiškai tobulėti ir prisitaikyti nuolat kintančioje kompleksinėje profesinėje, informacinėje, verslo ir etinėje aplinkoje ir veiksmingai bendradarbiauti su gretutinių sričių specialistais.
Kur galėsiu atlikti praktiką?
Programoje numatytos dvi gamybinės praktikos. Jas galima atlikti įvairiose įmonėse – nuo televizijos kompanijų, dizaino firmų – iki įvairių IT kompanijų Lietuvoje ir užsienyje.

Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Multimedijos projektuotojų reikia informacinių technologijų sektoriui, interneto tinklalapiams kurti, įmonėms, užsiimančioms informacinių priemonių, interaktyviųjų medijų kūrimu ir priežiūra, grafikos dizaino kompanijoms, reklamos agentūroms, komercinėms įstaigoms, švietimo ir mokslo institucijoms, kultūros ir valstybiniam sektoriui. Jie kviečiami rengti ir realizuoti multimedijos projektus, analizuoti ir vizualizuoti skaitmeninius duomenis.
Absolventai galės dirbti multimedijos technologijų projektuotojo, programuotojo, konsultanto darbą, užimti interneto tinklalapių bei multimedijos technologijų turinio kūrėjo, tinklalapių ir interaktyviosios televizijos turinio redaktoriaus, garso ir vaizdo inžinieriaus, multimedijos technologijų duomenų bazės valdytojo, informacijos perdavimo kompiuterių tinklais specialisto, interneto rinkodaros vadybininko, elektroninės komercijos kūrėjo pareigas.
 
 
Studijuojami dalykai ir atliekami darbai (pateikta abėcėlės tvarka):
 • 3D animacija;
 • anglų kalba;
 • audio ir video technologijos;
 • autorių teisės;
 • baigiamasis darbas;
 • chemija;
 • diferencialinis ir integralinis skaičiavimas;
 • diskrečioji matematika;
 • duomenų bazių valdymas;
 • ekonomika;
 • elektronikos įtaisai;
 • el. paslaugų technologijos;
 • filosofija;
 • fizika;
 • gamybinė praktika;
 • geografinių informacinių sistemų pagrindai;
 • geometrinis modeliavimas;
 • interneto 3D grafika;
 • interneto puslapių dizainas;
 • interneto puslapių programavimas;
 • kino projektai;
 • kompiuterinė grafika;
 • kompiuterinių žaidimų kūrimo pagrindai;
 • kompiuterių ir kompiuterinių tinklų architektūra;
 • kompleksinis projektas (audiovizuali produkcija);
 • kūrybinė Demola praktika;
 • medžiagų ir technologijų raida;
 • meninės raiškos ir kompozicijos pagrindai;
 • mobiliųjų prietaisų multimedija;
 • multimedijos dizaino pagrindai;
 • multimedijos įvadas;
 • multimedijos techninė įranga;
 • multimedijos technologijos;
 • objektinis programavimas;
 • operacinės sistemos;
 • pažintinė praktika;
 • procedūrinis programavimas;
 • programų sistemų inžinerija;
 • reklamos pagrindai;
 • skaitiniai metodai;
 • skaitmeninės fotografijos technologijos;
 • skaitmeninis signalų apdorojimas;
 • specialybės kalbos kultūra;
 • tiesinė algebra ir analizinė geometrija;
 • tikimybių teorija ir matematinė statistika;
 • vizualizavimo sistemos;
 • žmogaus ir kompiuterio sąveika;
 • žmonių ir aplinkos sauga.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2015 m.
2016 m.
I
0,4
matematika
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
istorija / biologija / geografija / menai / fizika / chemija / informacinės technologijos / kvalifikacinis egzaminas / užsienio kalba
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 arba 2016 m., turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 arba 2016 m., turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m., turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu jie pretenduoja į bet kurios srities (išskyrus menų) studijų programas.