Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Gamybos inžinerija ir valdymas

Gamybos inžinerija ir valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H77001, 6121EX047 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 26
Valstybė finansuoja: 26
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,02
STOJIMO TVARKA
Specializacijos – pramonės įmonių valdymas, pramonės technologija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Pagal šią programą rengiami gamybos inžinieriai organizatoriai. Absolventai geba taikyti informacines technologijas, aukštųjų technologijų naujoves; supranta esminius gamybos inžinerijos principus ir pramonėje vykstančius procesus; moka taikyti pagrindinius inžinerijos principus bei analitinius metodus identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant pramoninės gamybos bei valdymo problemas, projektuoti pramoninės gamybos technologinius procesus, prižiūrėti ir valdyti technologines mašinas ir kitą įrangą, įvertinti jų patikimumą bei gaminamos produkcijos kokybę. Be to, jie yra parengti savarankiškai priimti sprendimus, sistemiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius ir poreikius, turi aiškią vertybinę poziciją bei nuostatų sistemą, pasirengę profesinei veiklai pramoninės gamybos įmonėse. Tai kūrybinis darbas, orientuotas į naujo produkto kūrimą bei jo pateikimą Lietuvos ir užsienio rinkoms.
Pramonės įmonių valdymo specializacijos absolventai geba projektuoti technologinius procesus, juos ekonomiškai pagrįsti, numatyti ir realizuoti būtinąsias organizacines sąlygas; bendrauti su technikos bei verslo vadybos specialistais. Gali dirbti vadovais ir valstybinio, ir privačiojo kapitalo įmonėse, gaminių rinkodaros vadybos, jų kokybės nustatymo, pardavimo ir pan. srityse, diegti pažangias technologijas, steigti naujas įmones, nes turi reikiamų žinių šiai veiklai įgyvendinti ir plėtoti.
Pramonės technologijos specializacijos absolventai – tai šiuolaikinės gamybos procesus gerai išmanantys inžinieriai. Steigiant ar modernizuojant įmonę, jie parenka ir komplektuoja naują įrangą, užtikrina įvairiose šalyse pagamintų mašinų suderinamumą tarpusavyje, diegia naujas ruošinių apdirbimo technologijas ir būdus. Geba programuoti šiuolaikinius kompiuterinio valdymo apdirbimo centrus, kurie užtikrina kokybiškos produkcijos gamybos spartą, sumažina gamybai reikalingų žaliavų sąnaudas, taip pat mažiau teršia aplinką. Todėl šios srities specialistams būtina tiek išmanyti apdirbimo procesus, tiek įgyti informatikos priemonių bei kompiuterizuotų sistemų kūrimo ir priežiūros įgūdžių. Šių specialistų ypač laukiama šiuolaikinėse naujai steigiamose įmonėse.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite gaminti ir eksploatuoti įvairias technologines mašinas, metalo ir medžio apdirbimo įrenginius, tiksliosios mechanikos įrenginius.
Gebėsite naudotis šiuolaikiniais projektavimo programiniais paketais CAD/CAM/CAE. Išmanysite
technologinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus ir eksploatacijos reikalavimus. Susipažinsite su technologiniais matavimais, mechaninėmis lazerinėmis ir kitomis gamybos technologijomis.
Gebėsite projektuoti technologinius detalių mechaninio apdirbimo procesus, bendrauti su potencialiais Lietuvos ir užsienio užsakovais. Išmanysite naudojamos įrangos konstrukcijas ir veikimo principus. Įgysite praktinio darbo su naujausia technika įgūdžių, išmoksite dirbti komandoje ir vadovauti įmonei.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite dirbti įmonių direktoriais, technikos direktoriais, technologais, vadovauti gamybai, dirbti metalo apdirbimo, mašinų ir prietaisų įmonėse bei projektavimo organizacijose technologais, administratoriais
Dažniausiai VGTU studentai įsidarbina dar studijų metais po profesinės praktikos. Kadangi įmonės labai įvairios – vienos gamina vienus įrenginius ir sistemas, kitos – kitus, nesunku keisti darbo vietą, nekeičiant pasirinktos srities. Įgytos žinios teikia galimybę dirbti ne tik gamybos įmonėse, bet ir įvairių sričių organizacijose bei įstaigose, taip pat individualiąsias įmones.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
 
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17146 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB17001 Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKB17149 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
MEMKB17150 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB17002 Techninė braižyba 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17153 Technologinės mašinos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17004 CAD/CAM/CAE 3 30 - 15 4 31 E
MERSB17401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 30 4 81 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17159 Pramonės įmonių valdymas 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17160 Apskaita ir auditas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17161 Pjovimo teorija ir įrankiai 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17162 Energijos transformavimo mašinos (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17176 Gamybos planavimas ir organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17177 Gamybos inžinerinių pokyčių valdymas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17178 Pramonės rinkodara ir personalo vadyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17179 Civilinė ir įmonių teisė 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17180 Gamybos technologijos 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17624 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17180 Gamybos technologijos 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17181 Technologinės įrangos projektavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17182 Įmonių projektavimas ir integruota gamyba (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17183 Kompiuterizuotas technologijų valdymas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17388 Sujungimų technologijos 3 30 15 - 2 33 E
TIMGB17624 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17230 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17232 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17390 Korozija ir apsauga 3 30 - 10 2 38 E1
MEMKB17430 Kompleksinis projektas (kompleksinis gamybos paruosimas) 6 - - 60 4 96 KS
MEMKB17701 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17231 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17233 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17390 Korozija ir apsauga 3 30 - 10 2 38 E1
MEMKB17431 Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
MEMKB17701 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 10 2 38 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17245 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MEMKB17246 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17247 Pramoninė logistika 3 24 - 12 2 42 E1
MEMKB17248 Strateginis valdymas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17249 Kokybės valdymas ir optimizavimas 6 36 - 24 4 96 E
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17247 Pramoninė logistika 3 24 - 12 2 42 E1
MEMKB17249 Kokybės valdymas ir optimizavimas 6 36 - 24 4 96 E
MEMKB17250 Remonto technologijos 3 12 12 12 2 42 E
MEMKB17251 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MEMKB17252 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.