Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Biomechanika

Biomechanika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H15002, 6121EX034 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 26
Valstybė finansuoja: 25
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,26
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: biomechanikos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Sparčiai tobulėjančios technologijos kasdien keičia žmogaus gyvenimą. Medicinos ir reabilitacinė technika plačiai naudojama gydymo, terapijos ir reabilitacijos centruose. Be šiuolaikinės medicinos ir reabilitacinės technikos būtų neįmanoma bet kokia žmogaus organizmo funkcijų atkūrimo veikla, taip pat neįgaliųjų integravimas į visuomenę, todėl šios technikos vaidmuo atkuriant bendrą fizinę žmogaus būklę ir darbingumą tampa labai svarbus. O tokią techniką kuria ir projektuoja biomechanikos inžinieriai, kuriems rengti ir skirta ši studijų programa. Biomechanikos inžinierių tikslas – sukurti ir suprojektuoti tokias technines priemones, kurios padėtų gydytojams darbą atlikti saugiai ir kokybiškai, tiksliai diagnozuoti ligą ar nustatyti žmogaus organizmo sutrikimus, parinkti tinkamas funkcijų atkūrimo priemones. Naujausi mokslo pasiekimai, medžiagos ir technologijos leidžia kurti bei gaminti kokybišką ir funkcionalią reabilitacinę, medicininę techniką, medicininę aparatūrą ir dirbtinius žmogaus organus. Biomechanikos inžinieriai taiko tradicines inžinerines techninės kūrybos žinias įvairioms techninėms problemoms spręsti medicinoje ir reabilitacijoje. Jie dirba kartu su kitais sveikatos apsaugos srities profesionalais – gydytojais, protezuotojais, slaugėmis, technikais, reabilitologais ir kt. specialistais.
 
Ką gebėsiu?
Studentai mokomi analizuoti, kurti ir projektuoti medicinos, reabilitacijos techniką, ortopedines ir technines pagalbos priemones neįgaliesiems taikant CAD/CAM/CAE ir 3D spaudos technologijas, atlikti biomechaninių sistemų modeliavimo ir inžinerinius skaičiavimus, analizuoti medicinos technikos gamybos procesą, parinkti tinkamas medžiagas medicinos, reabilitacijos ir neįgaliųjų technikai, ortopedinėms priemonėms ir implantams. Būsimieji specialistai, studijuodami bendruosius universitetinius ir specialiuosius biomechanikos inžinerijos studijų dalykus, įgis savarankiškam inžinieriaus darbui būtinų žinių, gerai išmanys medicinos ir reabilitacijos technikos konstrukcijų bei jų sistemų sandarą ir veikimą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą jaunieji specialistai labai reikalingi gydymo, sportinės ir reabilitacinės medicinos įstaigose, įmonėse, gaminančiose medicinos ir reabilitacijos įrangą, taip pat techninės pagalbos priemones neįgaliesiems, ir užsienio firmoms atstovaujančiose įmonėse, ortopedijos įmonėse, kuriose gaminami ortopediniai įtvarai ir protezai. Biomechanikos inžinieriai dirba įmonėse, projektuojančiose, diegiančiose ir eksploatuojančiose įvairios paskirties medicinos ir reabilitacijos inžinerines sistemas, įmonėse, eksploatuojančiose medicinos techniką, taip pat valstybės įstaigose, tokiose kaip Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įvairios laboratorinės, ortopedinės ir techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems projektavimo, gamybos ir kitose įmonėse. Jų darbas – prižiūrėti ir diegti sudėtingą medicinos įrangą, mokyti darbuotojus ja naudotis, šalinti gedimus. Absolventai vadovauja medicinos ir reabilitacijos technikos bei priemonių gamybos procesui, o turintys organizacinių gebėjimų galės siekti vadovo pareigų.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEBIB17024 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB17001 Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEBIB17025 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 Į
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB17002 Techninė braižyba 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIB17401 Žmogaus anatomija 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 30 4 81 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17028 Automatinis valdymas 6 30 15 15 4 96 E
MEBIB17029 Biomechanika 6 30 15 15 4 96 E
MEBIB17503 Biotechninių sistemų mechaninės, lazerinės ir kt. gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E1
MEBIB17504 Žmogaus fiziologija 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIB17030 Medžiagos medicinoje 3 30 - 15 2 33 E
MEBIB17032 Biomechaninių sistemų projektavimas taikant CAD/CAM/CAE 6 30 30 - 4 96 E
MEBIB17033 Medicinos technika 6 45 15 - 4 96 E
MEBIB17034 Medicinos technika (kursinis projektas) 3 - - 30 2 48 E1
MEBIB17035 Ortopedinių priemonių projektavimas ir gamyba 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17036 Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEBIB17037 Profesinė praktika 12 - - - - 320 Į
MEBIB17038 Reabilitacijos technika 3 20 - 10 2 48 E
MEBIB17039 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos pagrindai 6 20 10 10 4 116 E
MEBIB17040 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
MEBIB17041 Medicinos robotai 3 20 - 10 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIB17042 Dirbtinių organų projektavimas 3 24 - 24 2 30 E
MEBIB17043 Medicinos ir reabilitacinių inžinerinių sistemų projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 48 4 108 E
MEBIB17044 MATLAB taikymas biomechanikos inžinerijoje 3 12 - 24 2 42 E
MEBIB17045 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
MEBIB17046 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEBIB17047 Medicininė sauga 3 24 - 12 2 42 E1
MEBIB17048 Medicinos psichologija 3 24 - 12 2 42 E1
MEBIB17049 Nanotechnologijų pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.