Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Transporto saugaus eismo inžinerija

Transporto saugaus eismo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Sausumos transporto inžinerija
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612E24001
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Saugus eismas yra būtinas darnios transporto sistemos veiksnys, siekiant mažinti transporto keliamą pavojų ir užtikrinti tvarų pėsčiųjų, keleivių ir krovinių judrumą. Transporto eismo saugos sistema užtikrina saugų susisiekimą, kai joje patikimai funkcionuoja šiuolaikiškos priemonės, diegiamos, valdomos ir prižiūrimos kvalifikuotų specialistų.
Eismo dalyvių kultūra daro didelę įtaką avaringumo lygiui. Vairuotojų, mašinistų, pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų eismo dalyvių atsakingumas – vienas iš mažą avaringumą Vakarų Europos valstybėse užtikrinančių veiksnių. Visų eismo dalyvių atsakingumas, solidarumas ir paslaugumas kartu su saugaus eismo specialistų darbu padėtų dar labiau sumažinti aukų keliuose skaičių.
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius taikyti išmaniąsias technologijas organizuojant ir valdant sausumos transporto eismą, diegti pažangias eismo įvykių prevencijos priemones ir nuolatos sekti (kontroliuoti) jų veiksmingumą.
Automobilių transporto eismo saugos specializacijos studijose susipažįstama su sausumos transporto priemonių konstrukcijomis, transporto priemonių saugiu eksploatavimu, kelių infrastruktūros projektavimu, saugaus eismo organizavimu, eismo dalyvių psichofiziologija, eismo įvykių analize, tyrimais ir modeliavimu bei saugaus eismo teisiniu reglamentavimu.
Bėginio transporto eismo saugos ir valdymo specializacijos studijose numatoma supažindinti su bėginio transporto saugos problematika, o tai yra bendrieji saugos tikslai, metodai ir kriterijai, geležinkelių techninė sąveika; saugos sertifikavimas; krovinių tvirtinimas, geležinkelio riedmenų, infrastruktūros statinių ir krovos matmenys; žmogiškųjų klaidų eliminavimas; sauga pervažose.
 
Ką gebėsiu?
Saugaus eismo inžinerijos bakalaurai turės žinių apie eismo dalyvių (vairuotojų, mašinistų, kitų transporto darbuotojų, keleivių ir pėsčiųjų) psichofiziologiją, gebės įvertinti žmogiškojo faktoriaus įtaką eismo saugumui ir išmanys pagrindinius sausumos transporto saugaus eismo organizavimo principus.
Absolventai gebės taikyti programinę įrangą inžinerinėms saugaus eismo problemoms spręsti ir integruoti technologijos mokslų pasiekimus užtikrinant darnią šalies transporto sektoriaus veiklą.
Būsimieji specialistai, turėdami specifinių tarpdalykinių žinių ir gebėjimų, užims nišą tarp transporto, civilinės ir elektronikos inžinerijos specialistų.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Specialistai galės sėkmingai dirbti Lietuvos automobilių kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, Valstybinėje geležinkelių inspekcijoje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos kelių policijos tarnyboje, viešojo transporto įmonėse, draudimo bendrovių („Lietuvos draudimas“, „Ergo“, „Seesam“, „Compensa“ ir t. t.) transporto žalų sureguliavimo padaliniuose, keleivių ir krovinių vežimo įmonėse ir įvairiose kitose sausumos transporto priemones eksploatuojančiose įmonėse, tokiose kaip: „Girteka Logistics“, „Transekspedicija“, „Axis Transport“. Darbas – ne vien transporto, bet ir kitose ūkio srityse.
 
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16106 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16122 Fizika 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFKB16102 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
STDGB16039 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16003 Darni kelio aplinka 3 30 - 15 2 33 E
TIGEB16119 Bendrasis geležinkelių kursas 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16223 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E
FMIGB16202 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMTB16251 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16202 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
TIATB16205 Sausumos transporto priemonių inžinerija 6 60 - - 4 96 E
TIATB16206 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16280 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16282 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16284 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16301 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMTB16302 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16303 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
MEMIB17301 Matavimų teorija ir praktika 3 30 15 - 2 33 E
VVSEB16355 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16314 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16315 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16316 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16001 Kelių inžinerijos pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
TIATB16407 Transporto aplinkosauga 3 30 - 15 2 33 E
TILTB16739 Specifinių krovinių vežimo technologija 6 30 - 30 4 96 E
TITIB16401 Transporto įrenginių projektavimas 3 15 15 15 2 33 E
TITIB16408 Transporto priemonių mechanika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
VVSEB16459 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVTEB16405 Teisė 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16002 Geležinkelių inžinerijos pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
APMSB16531 Judumo valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
ELETB16502 Elektrotechnika ir elektronika 3 30 15 - 2 33 E
TIATB16503 Eismo dalyvių psichologija 6 45 15 - 4 96 E
TITIB16503 Transporto mašinų kompiuterizuota inžinerija 3 15 - 30 2 33 E
TITIB16509 Transporto priemonių dinamika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Automobilių transporto eismo sauga
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16531 Judumo valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
ELETB16502 Elektrotechnika ir elektronika 3 30 15 - 2 33 E
KIFKB16511 Andragogika 6 30 - 30 4 96 E
TIATB16503 Eismo dalyvių psichologija 6 45 15 - 4 96 E
TITIB16503 Transporto mašinų kompiuterizuota inžinerija 3 15 - 30 2 33 E
TITIB16509 Transporto priemonių dinamika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto eismo sauga
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16632 Eismo organizavimo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
ELAUB16611 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIATB16601 Automobilių teorija 6 45 15 - 4 96 E
TIATB16602 Automobilių teorija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIATB16603 Automobilių elektroninės valdymo sistemos 3 30 - - 2 48 E1
TIATB16609 Intelektinės eismo valdymo sistemos 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16110 Visuomenės darni plėtra 3 15 - 15 2 48 E1
KIFKB16304 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16001 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
Specializacija — Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELAUB16611 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIGEB16620 Geležinkelio stočių ir terminalų veiklos technologijos 6 30 - 30 4 96 E
TIGEB16621 Bėginio transporto riedmenų inžinerija 6 45 15 - 4 96 E
TIGEB16622 Geležinkelio stočių projektavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIGEB16623 Traukinių eismo organizavimo principai (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIGEB16624 Traukinių eismo organizavimo principai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16110 Visuomenės darni plėtra 3 15 - 15 2 48 E1
KIFKB16304 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKVB16001 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto eismo sauga
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIATB16709 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIATB16710 Vairuotojų elgsena ir jos formavimas 3 20 - 10 2 48 E
TIATB16711 Automobilių aktyvioji ir pasyvioji sauga 3 20 10 - 2 48 E
TIATB16712 Automobilių saugos sistemų projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIATB16708 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TITIB16717 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16434 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16744 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIGEB16725 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIGEB16726 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIGEB16727 Keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais technologijos (kompleksinis projektas) 6() - - 30 4 126 KS
TIGEB16728 Bėginio transporto automatikos įrenginiai ir sistemos 3 20 - 10 2 48 E
TIGEB16729 Tarptautiniai vežimai geležinkeliais 3 20 - 10 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16434 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16744 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto eismo sauga
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILKB16017 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIATB16807 Kelių eismo įvykių analizė 6 24 - 24 4 108 E
TIATB16808 Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 3 24 - 12 2 42 E1
TIATB16811 Eismo reglamentavimas 3 24 - 12 2 42 E
TITIB16814 Transporto srautų teorija 3 24 - 24 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIATB16809 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TITIB16818 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIATB16810 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TITIB16819 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
Specializacija — Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILKB16017 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIGEB16814 Geležinkelių transporto eismo sauga 3 24 - 12 2 42 E
TIGEB16815 Riedmenų traukos teorija (su kursiniu projektu) 6 36 - 24 4 96 E
TIGEB16830 Bėginio transporto komercinė veikla ir valdymo technologijos 3 24 - 12 2 42 E
TIGEB16831 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIGEB16832 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TITIB16816 Krovos įrenginiai ir technologijos 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.