Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Transporto saugaus eismo inžinerija

Transporto saugaus eismo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Transporto inžinerija
Fakultetas: Transporto inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612E24001, 6121EX052 (nuo 2017 m.)
STOJIMO TVARKA
Specializacijos – automobilių transporto eismo sauga, bėginio transporto eismo sauga ir
valdymas


Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
 
Kam skirta studijų programa?
Saugus eismas yra būtinas darnios transporto sistemos veiksnys, siekiant mažinti transporto keliamą pavojų ir užtikrinti tvarų pėsčiųjų, keleivių ir krovinių judrumą. Transporto eismo saugos sistema užtikrina saugų
susisiekimą, kai joje patikimai funkcionuoja šiuolaikiškos priemonės, diegiamos, valdomos ir prižiūrimos kvalifikuotų specialistų.
Eismo dalyvių kultūra daro didelę įtaką avaringumo lygiui. Vairuotojų, mašinistų, pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų eismo dalyvių atsakingumas – vienas iš mažą avaringumą Vakarų Europos valstybėse užtikrinančių veiksnių. Visų eismo dalyvių atsakingumas, solidarumas ir paslaugumas kartu su saugaus eismo specialistų darbu padėtų dar labiau sumažinti aukų keliuose skaičių.
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius taikyti išmaniąsias technologijas organizuojant ir valdant sausumos transporto eismą, diegti pažangias eismo įvykių prevencijos priemones ir nuolatos sekti (kontroliuoti) jų veiksmingumą.
Automobilių etransporto eismo saugos specializacijos studijose susipažįstama su sausumos transporto priemonių konstrukcijomis, transporto priemonių saugiu eksploatavimu, kelių infrastruktūros projektavimu, saugaus eismo organizavimu, eismo dalyvių psichofiziologija, eismo įvykių analize, tyrimais ir modeliavimu bei saugaus eismo teisiniu reglamentavimu.
Bėginio transporto eismo saugos ir valdymo specializacijos studijose numatoma supažindinti su bėginio transporto saugos problematika, o tai yra bendrieji saugos tikslai, metodai ir kriterijai, geležinkelių techninė sąveika; saugos sertifikavimas; krovinių tvirtinimas, geležinkelio riedmenų, infrastruktūros statinių ir krovos matmenys; žmogiškųjų klaidų eliminavimas; sauga pervažose.
 
Ką gebėsiu?
Būdami saugaus eismo inžinerijos bakalaurais turėsite žinių apie eismo dalyvių (vairuotojų, mašinistų, kitų transporto darbuotojų, keleivių ir pėsčiųjų) psichofiziologiją, gebėsite įvertinti žmogaus faktoriaus įtaką eismo saugumui ir išmanysite pagrindinius sausumos transporto saugaus eismo organizavimo principus.
Gebėsite taikyti programinę įrangą inžinerinėms saugaus eismo problemoms spręsti ir integruoti technologijos mokslų pasiekimus užtikrinant darnią šalies transporto sektoriaus veiklą.
Turėdami specifinių tarpdalykinių žinių ir gebėjimų, užimsite nišą tarp transporto, civilinės ir elektronikos inžinerijos specialistų.
 
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite sėkmingai dirbti Lietuvos automobilių kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, Valstybinėje geležinkelių inspekcijoje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos kelių policijos tarnyboje, viešojo transporto įmonėse, draudimo bendrovių („Lietuvos draudimas“, „Ergo“, „Seesam“, „Compensa“ ir t. t.) transporto žalų sureguliavimo padaliniuose, keleivių ir krovinių vežimo įmonėse bei įvairiose kitose sausumos transporto priemones eksploatuojančiose įmonėse, tokiose kaip „Girteka Logistics“, „Transekspedicija“, „Axis Transport“. Darbas – ne vien transporto, bet ir kitose ūkio srityse.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16106 Chemija 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16122 Fizika 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16101 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17107 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
STGSB17038 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APKLB16003 Darni kelio aplinka 3 30 - 15 2 33 E
TIMGB17027 Bendrasis geležinkelių kursas 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16223 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E
FMIGB16202 Bendroji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMSAB16202 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
TIAIB17038 Sausumos transporto priemonių inžinerija 6 60 - - 4 96 E
TIAIB17039 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17152 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17154 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17156 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16301 Taikomoji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMSAB16303 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17259 Matavimų teorija ir praktika 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17046 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
VVVKB17164 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17167 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17168 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17169 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16001 Kelių inžinerijos pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
TIAIB17049 Transporto aplinkosauga 3 30 - 15 2 33 E
TILTB16739 Specifinių krovinių vežimo technologija 6 30 - 30 4 96 E
TIMGB17119 Transporto įrenginių projektavimas 3 15 15 15 2 33 E
TIMGB17121 Transporto priemonių mechanika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17197 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVTEB16405 Teisė 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB16002 Geležinkelių inžinerijos pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
APKLB17960 Judumo valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
ELEIB16503 Elektrotechnika ir elektronika 3 30 15 - 2 33 E
TIAIB17052 Eismo dalyvių psichologija 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17125 Transporto mašinų kompiuterizuota inžinerija 3 15 - 30 2 33 E
TIMGB17126 Transporto priemonių dinamika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Automobilių transporto eismo sauga
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB17960 Judumo valdymo pagrindai 3 30 - - 2 48 E1
ELEIB16503 Elektrotechnika ir elektronika 3 30 15 - 2 33 E
KIFSB17150 Andragogika 6 30 - 30 4 96 E
TIAIB17052 Eismo dalyvių psichologija 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17125 Transporto mašinų kompiuterizuota inžinerija 3 15 - 30 2 33 E
TIMGB17126 Transporto priemonių dinamika 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto eismo sauga
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APKLB17965 Eismo organizavimo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17053 Automobilių teorija 6 45 15 - 4 96 E
TIAIB17054 Automobilių teorija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIAIB17055 Automobilių elektroninės valdymo sistemos 3 30 - - 2 48 E1
TIAIB17061 Intelektinės eismo valdymo sistemos 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17113 Visuomenės darni plėtra 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
Specializacija — Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17039 Geležinkelio stočių ir terminalų veiklos technologijos 6 30 - 30 4 96 E
TIMGB17040 Bėginio transporto riedmenų inžinerija 6 45 15 - 4 96 E
TIMGB17041 Geležinkelio stočių projektavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIMGB17042 Traukinių eismo organizavimo principai (kursinis projektas) 3(3) - - 30 2 48 KP
TIMGB17043 Traukinių eismo organizavimo principai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17113 Visuomenės darni plėtra 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto eismo sauga
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIAIB17070 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIAIB17071 Vairuotojų elgsena ir jos formavimas 3 20 - 10 2 48 E
TIAIB17072 Automobilių aktyvioji ir pasyvioji sauga 3 20 10 - 2 48 E
TIAIB17073 Automobilių saugos sistemų projektavimas ir techninė priežiūra (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17069 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17135 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16434 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16744 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGB17049 Profesinės veiklos praktika 12 - - - 8 312 A
TIMGB17050 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
TIMGB17051 Keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais technologijos (kompleksinis projektas) 6 - - 30 4 126 KS
TIMGB17052 Bėginio transporto automatikos įrenginiai ir sistemos 3 20 - 10 2 48 E
TIMGB17053 Tarptautiniai vežimai geležinkeliais 3 20 - 10 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TILTB16434 Transporto veiklos teisinis reguliavimas 3 30 - 10 2 38 E1
TILTB16744 Logistika 3 30 - 10 2 38 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Automobilių transporto eismo sauga
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17080 Kelių eismo įvykių analizė 6 24 - 24 4 108 E
TIAIB17081 Transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas 3 24 - 12 2 42 E1
TIAIB17084 Eismo reglamentavimas 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17140 Transporto srautų teorija 3 24 - 24 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17082 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17143 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
TIAIB17083 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIMGB17144 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
Specializacija — Bėginio transporto eismo sauga ir valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17032 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
TIMGB17055 Geležinkelių transporto eismo sauga 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17056 Riedmenų traukos teorija (su kursiniu projektu) 6 36 - 24 4 96 E
TIMGB17059 Bėginio transporto komercinė veikla ir valdymo technologijos 3 24 - 12 2 42 E
TIMGB17060 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
TIMGB17061 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
TIMGB17142 Krovos įrenginiai ir technologijos 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.