Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Daiktų interneto inžinerija

Daiktų interneto inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatika
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 612I10001, 6121BX019 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 16
Valstybė finansuoja: 12
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,48
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Daiktų internetas – tai elektronikos prietaisų ir žmonių tarpusavio bendravimas per interneto tinklą. Tikėtina, kad netolimoje ateityje visi įrenginiai bus sujungti tarpusavyje – nuo transporto priemonių ar buities įrenginių iki išmanių laikrodžių ir kitos dėvimos elektronikos. Ir visa tai atsiranda jau dabar. Internetas apvertė žmonijos požiūrį į bendravimą ir verslą, daiktų internetas keičia žmonių sąveiką su juos supančiu pasauliu.
Daiktų interneto inžinerija yra tarpdalykinė studijų programa, jungianti informatikos, elektronikos ir telekomunikacijų aukštąsias technologijas. Elektronikos žinios leidžia kurti įvairaus sudėtingumo įterptines ir kompiuterizuotas sistemas. Telekomunikacijų žinios padės perprasti sudėtingus šiuolaikinius duomenų perdavimo tinklus ir debesų kompiuterijos technologijas. Plačios informatikos žinios ir gebėjimai leis programuoti įterptines sistemas (šiuolaikinę elektroninę įrangą), kurti ir įgyvendinti telekomunikacinius protokolus, programuoti vartotojo sąsajas, debesų kompiuterijos sprendimus, išmaniuosius įrenginius, interneto puslapius. Visos šios žinios jums leis kurti, eksploatuoti, vystyti šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio technologijomis pagrįstą elektroninę ir programinę įrangą, tai suformuos visuotinį daiktų interneto tinklą.
 
Ką gebėsiu?
Baigę daiktų interneto inžinerijos studijų programą įgysite puikių informatikos žinių ir gebėjimų. Išskirtinis studijų bruožas – papildomos žinios apie elektroniką, kompiuterizuotas sistemas ir šiuolaikines duomenų perdavimo technologijas. Tai leidžia jauniesiems specialistams įsitraukti į veiklas, kuriose vykdomi tyrimai ir kuriami nauji produktai (R&D). Taip pat turėsite įgūdžių eksploatuojant, valdant ir projektuojant informacinių ir telekomunikacinių technologijų sprendimus. Įgysite įgūdžių programuoti informacines sistemas, valdyti duomenų perdavimo tinklus, taikyti interneto, duomenų gavybos (angl. data mining) ir debesų kompiuterijos technologijas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Didžiausios tarptautinės elektros ir elektronikos inžinerijos specialistų asociacijos (IEEE) analitikų nuomone, taikant daiktų interneto technologiją iki 2020 m. pasaulyje atsiras daugiau kaip milijonas naujų darbo vietų. Daiktų interneto inžinerijos studijų programa – tai į ateitį akcentuotos studijos. Jas baigę būsite plataus profilio informatikos specialistais, turėsite išsamių, nuo šiuolaikinio technologijų pasaulio neatsiejamų elektronikos ir telekomunikacijų inžinerijos žinių bei gebėjimų. Būdami daiktų interneto inžinerijos absolventais išmanysite ir derinsite programavimo, įterptinių sistemų, ryšio sistemų, duomenų tinklų, debesų kompiuterijos ir kitas žinias bei gebėjimus. Šios žinios ir gebėjimai yra vertinami naujos kartos išmaniąsias elektronines ir informacines sistemas kuriančių, diegiančių ir eksploatuojančių įmonių. Studijuojant daiktų interneto inžinerijos programą įgytos žinios yra vertinamos ir klasikines veiklas vykdančiose įmonėse, pavyzdžiui: didelėse ir mažose telekomunikacines paslaugas teikiančiose įmonėse (AB „Telia Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“), technologijų centruose, IT infrastruktūrą diegiančiose ir prižiūrinčiose įmonėse (UAB „Teltonika“, UAB „Wilibox“, UAB „Ruptela“), energetikos sektoriuje ir pan.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
ELKRB16102 Daiktų interneto inžinerijos įvadas 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
ELEIB16252 Teorinė elektrotechnika 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16303 Skriptinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
VVEIB17190 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E
FMSAB17325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 45 15 15 4 81 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16410 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16416 Kompiuterių architektūra 6 45 15 - 4 96 E
FMISB16407 Programų inžinerija 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16403 Interneto protokolo pagrindai 6 30 30 - 4 96 E
VVEIB17099 Įmonių ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
VVVKB17813 Vadyba 3 30 - - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17185 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17186 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17187 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16517 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16522 Signalai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
FMISB16505 Duomenų bazės 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELKRB16508 Telekomunikacijų teorija 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16509 Telekomunikacijų teorija 3(3) - - 30 - 50 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELKRB16632 Mažo našumo mikrovaldikliai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16602 Išmaniųjų įrenginių programavimas 3 15 15 - 2 48 E
ELKRB16603 Išmaniųjų įrenginių programavimas 3(3) - - 30 - 50 KP
ELKRB16608 Linux operacinė sistema 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16609 Dirbtinis intelektas 3 15 15 - 2 48 E1
ELKRB16610 Telekomunikacijų technologijos 6 30 30 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 24 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16724 Didelio našumo mikrovaldikliai 6 15 45 - 4 96 E
ELKRB16710 Daiktų interneto sistemų programavimas 6 36 24 - 4 96 E
ELKRB16712 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELKRB16713 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
ELKRB16812 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELKRB16813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
ELKRB16815 Integruotų paslaugų tinklai ir debesų technologijos 6 24 24 - 4 108 E
ELKRB16816 Daiktų interneto sistemos 6 - - 24 - 136 KS
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.