Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Moderniųjų technologijų matematika

Moderniųjų technologijų matematika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Taikomoji matematika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612G12001, 6121AX008 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 13
Valstybė finansuoja: 13
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,12
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – matematikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Šiandieniniame pasaulyje ima dominuoti moderniųjų informacinių technologijų veikimu grįsti nauji produktai ir paslaugos. Šių naujovių atsiradimas glaudžiai siejasi su didelių informacijos srautų valdymu bei analize. Vis paklausesni tampa specialistai, gebantys ne tik naudotis moderniosiomis technologijomis, bet ir kurti naujus įvairioms sritims reikalingus produktus, paremtus matematikos ir informatikos mokslų žinių taikymu, valdyti ir analizuoti duomenis, rūpintis jų sauga.
Žinodami, kad rytdienos pasaulis priklauso Jums, siūlome naują modernią studijų programą. Tai galimybė įvairiapusiškai realizuoti save ir prisidėti sprendžiant ateities iššūkius. Greičiausiai sutiksite, kad darbo rinkoje patrauklesnis bus ne kurios nors vienos siauros srities specialistas, o tas, kuris geba veikti kelių sričių sandūroje, transformuoja įgytas žinias.
Studijų metu galėsite praplėsti savo žinias ir įgyti tarptautinės patirties išvykdami dalinių studijų į užsienio aukštąsias mokyklas, su kuriomis yra sudarytos studentų mainų sutartys.
Mes taip pat sutinkame su šios programos socialinių partnerių nuomone, kad įvairių duomenų apdorojimas, analizė, vertinimas ir apsauga yra populiariausių ateities veiklų sąraše. Jeigu Jūs siekiate tapti ne tik duomenų analizės ekspertu, bet ir planuojate rinkai siūlyti naujus technologinius sprendimus, tai ši programa skirta būtent Jums.
 
Ką gebėsiu?
Baigę moderniųjų technologijų matematikos pirmosios pakopos studijų programą, būsite pasirengę ne tik taikyti, bet ir kurti naujus moderniosiomis technologijomis pagrįstus produktus ir paslaugas, paremtas matematikos taikymu įvairiose gyvenimo srityse. Ne tik išmanysite bendruosius matematikos ir informatikos dėsnius, bet ir būsite išlavinę loginį mąstymą, gebėsite dirbti individualiai ir komandoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę moderniųjų technologijų matematikos studijų programą būsite aukšto lygio specialistais, klasikinės matematikos žinovais, turėsite supratimą apie matematikos taikymo galimybes įvairiose gyvenimo srityse: finansų sektoriuje, draudimo kompanijų veikloje, medicinoje, informacinių technologijų, elektronikos, paslaugų srityse ir pan. Įgytas išsilavinimas atvers daug galimybių, nes savarankiškos, naujovių nebijančios asmenybės yra pageidautinos įvairiose įmonėse ir įstaigose.
Jūsų privalumu darbo rinkoje bus platus akiratis ir pažintis su labai skirtingais produktais. Gilios matematikos žinios ir loginis analitinis mąstymas leis įvairių sričių žinias transformuoti ieškant naujų technologinių sprendimų, kuriant naujas paslaugas, prognozuojant ir vertinant rinkos situaciją.
Kadangi moderniųjų technologijų matematikos studijų programa rengiama aktyviai dalyvaujant socialiniams partneriams, tai planuojama, kad partnerių įmonės kasmet galėtų įdarbinti dalį studijų programos absolventų.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16107 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16114 Įvadas į diskrečiąją matematiką 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16115 Diferencialinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16116 Tiesinė algebra ir geometrija 6 30 15 15 4 96 E
KIFSB17107 Filosofija 3 30 - 15 2 33 E1
VVTEB16113 Autorinė teisė 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16209 Procedūrinis programavimas 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16213 Matematinės ekonomikos pradmenys 3 15 15 - 2 48 E1
FMMMB16214 Diskrečioji matematika 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16215 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17040 Matematikos programinė įranga 6 30 30 - 4 96 E
VVFRB17829 Draudimo veikla 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17123 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17124 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17125 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16337 Duomenų bazių valdymas (su kursiniu darbu) 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16338 Projektų valdymas 3 30 15 - 2 33 E1
FMITB16361 Objektinis programavimas 3 30 15 - 2 33 E1
FMMMB16313 Specialieji matematinės analizės skyriai 9 45 15 30 6 144 E
FMMMB16314 Tikimybių teorija 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16401 Informacijos vizualizavimas 3 15 15 15 5 30 E
FMITB16407 Debesų kompiuterija 3 30 15 - 2 33 E1
FMMMB16406 Taikomoji statistika 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16412 Algoritmai keičiantys pasaulį 6 45 15 - 4 96 E
FMMMB16414 Diferencialinės lygtys ir jų taikymas 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16415 Skaitmeninių vaizdų algebra 3 15 15 - 2 48 E1
FMMMB16407 Sprendimų priėmimas 3 15 15 - 2 48 E1
FMMMB16408 Neryškios struktūros 3 15 15 - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16506 Kompiuterių architektūra ir tinklai 3 30 - 15 2 33 E1
FMITB16538 Duomenų modeliavimas 3 15 30 - 2 33 E
FMMMB16502 Skaitiniai metodai 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16503 Taikomoji algebra (su kursiniu projektu) 9 30 15 30 6 159 E
FMMMB16508 Didieji duomenys 3 30 15 - 2 33 E
VVEIB17200 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16514 Vaizdų segmentavimas 3 15 15 - 2 48 E1
FMMMB16504 Lygiagretusis programavimas 3 15 15 - 2 48 E1
FMMMB16506 Taikomoji ekonometrija 3 15 15 - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16613 Programų sistemų inžinerija 3 30 15 - 2 33 E
FMISB16614 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16606 Matematiniai modeliai aplink mus (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16607 Dinaminės sistemos ir chaosas 6 30 15 15 4 96 E
FMMMB16608 Finansų inžinerija ir modeliavimas 3 15 15 - 2 48 E1
FMSAB16610 Aktuarinė matematika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16611 Tiesinės transformacijos ir vaizdų ypatybės 3 15 15 - 2 48 E1
FMMMB16609 Paskirstytieji skaičiavimai 3 15 15 - 2 48 E1
FMMMB16610 Matematinė fizika 3 15 15 - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMMMB16714 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
FMMMB16715 Kompleksinis projektas 6 - 20 20 4 116 KS
FMMMB16716 Baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
KILSB17029 Specialybės kalbos kultūra 3 10 - 10 2 58 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16715 Vaizdų analizė medicininėje diagnostikoje 3 10 10 - 2 58 E1
FMITB16711 Programų sistemų testavimas 3 10 10 - 2 58 E1
FMMMB16717 Optimizavimas ekonomikoje 3 10 10 - 2 58 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16809 Informacinės saugos pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
FMMMB16806 Baigiamasis darbas 2 15 - - 12 10 378 BD
FMMMB16807 Taikomieji optimizavimo metodai 6 24 12 12 4 108 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17106 Etika 3 12 - 12 2 54 E1
KIKOB17048 Viešoji komunikacija 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.