Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Verslo vadyba

Verslo vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Verslas
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 612N10007, 6121LX043 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 28
Valstybė finansuoja: 2
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 7,1
STOJIMO TVARKA
Specializacijos –
finansų valdymas, informacinio verslo vadyba, marketingo vadyba, verslo projektų valdymas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –
verslo vadybos bakalauras

Studijų forma ir trukmė –
nuolatinės studijos (4 metai) 
                  
Daugiau informacijos apie studijas
Verslo vadybos fakultete
 
 
Kam skirta studijų programa?
Verslo vadybos studijų programa skirta tiems, kurie ateityje save mato vadovaujamose pozicijose, domisi verslu bei verslo procesais ir nori įgyti šiuolaikinio verslo valdymo gebėjimų.
Studijų programa sukurta siekiantiems išmanyti pažangius įmonių veiklos projektavimo, inovatyvius organizavimo ir valdymo standartus bei metodus.
Verslo vadybos dėstytojai, stažavęsi tokiose užsienio šalių aukštosiose mokyklose, kaip Stenfordo universitetas (Jungtinės Amerikos Valstijos), Haifa universitetas (Izraelis), Glazgo universitetas (Škotija) ir kt., dalinasi savo tarptautine patirtimi, supažindindami studentus su naujausiomis užsienyje taikomomis verslo valdymo priemonėmis. Glaudūs santykiai su socialiniais partneriais leidžia organizuoti seminarus ir įvairius renginius, kurių metu verslo ir viešojo sektoriaus įmonių atstovai dalinasi su studentais tradicinio ir elektroninio verslo valdymo bei projektavimo, verslo strategijų rengimo ir įgyvendinimo, verslo projektavimo sprendimų, verslumo įgūdžių ir daugelių kitų verslo sričių praktine patirtimi, pristato pažintinės ir profesinės veiklos praktikos vietas.
 
Ką gebėsiu?
Po studijų:
 • turėsite integruotų verslo vadybos ir kitų su profesine veikla susijusių žinių;
 • išmanysite šiuolaikinius įmonių veiklos projektavimo ir valdymo standartus, įmonės būklės ir plėtros galimybių vertinimo modelius;
 • gebėsite atlikti įmonės būklės ir plėtros galimybių vertinimą;
 • gebėsite planuoti, organizuoti, koordinuoti verslą ir įgyvendinti inovatyvius verslo sprendimus;
 • gebėsi kurti ir plėtoti verslą.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Po studijų būsite pasirengę įmonėse atlikti įvairias vadybos funkcijas:
 • kurti ir plėtoti verslą;
 • vadovauti komandos darbui;
 • rengti ir įgyvendinti projektus;
 • analizuoti ir prognozuoti ekonominę situaciją įvairiose rinkose;
 • inicijuoti ir įgyvendinti inovacijas;
 • savarankiškai formuoti, vertinti ir priimti efektyvius verslo sprendimus.
Taip pat galėsi tęsti studijas magistrantūroje.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
istorija
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16103 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16105 Tiesinė algebra ir matematinė analizė 9 45 - 45 6 144 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVEIB17022 ES studijų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17097 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 9 30 15 30 6 159 E
KILSB17037 Specialybės kalba 3 15 - 30 2 33 E1
VVTEB16204 Verslo teisė 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17184 Inžinerijos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17157 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17207 Sociologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17028 Protokolas ir etiketas 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17808 Dalykinė komunikacija 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17129 Specialybės anglų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17131 Specialybės vokiečių kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17132 Specialybės prancūzų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17117 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17281 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 45 - 15 4 96 E
VVFRB17301 Finansinių sprendimų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTEB16301 Sutarčių teisė 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17183 Gamybos technologija ir organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17182 E-prekyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17030 Valdymo psichologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVTVB18301 Verslo derybos 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17170 Specialybės anglų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17171 Specialybės vokiečių kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17172 Specialybės prancūzų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17191 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16403 Apskaita ir auditas 6 45 - 15 4 96 E
VVFRB16404 Apskaitos ir audito kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVTVB17087 Verslininkystė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17092 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVVKB17806 Žmogiškųjų išteklių vadyba 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16502 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17068 Įmonių organizavimas ir valdymas 6 45 - 15 4 96 E
VVTVB17072 Įmonių organizavimo ir valdymo kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVTVB17180 Visuotinė kokybės vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17033 Marketingas 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17105 Strateginis valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB18502 Kainodara 6 45 - 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17031 Tarptautinė ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVFRB16606 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16611 Tarptautiniai finansai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16613 Rizikos valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17173 Logistika 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17272 Verslo projektai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Verslo projektų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17031 Tarptautinė ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVFRB16606 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16611 Tarptautiniai finansai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16613 Rizikos valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17173 Logistika 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17272 Verslo projektai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Informacinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17031 Tarptautinė ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVFRB16606 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16613 Rizikos valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17011 Inovacijų vadyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17173 Logistika 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17272 Verslo projektai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Marketingo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17031 Tarptautinė ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVFRB16606 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16613 Rizikos valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17011 Inovacijų vadyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17173 Logistika 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17272 Verslo projektai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Verslo aplinkos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17031 Tarptautinė ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVFRB16606 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16613 Rizikos valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17173 Logistika 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17272 Verslo projektai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17173 Konkurencijos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Įmonių ekonomika ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17031 Tarptautinė ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVFRB16606 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16613 Rizikos valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17011 Inovacijų vadyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17173 Logistika 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17272 Verslo projektai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Informacinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16605 Medijų gamyba 6 20 20 10 6 104 E
VVTVB17050 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVTVB17235 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVVKB17242 Internetinio marketingo kursinis projektas 3(3) - - 20 - 60 KP
VVVKB17243 Internetinis marketingas 6 30 - 10 4 116 E
Specializacija — Marketingo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16605 Medijų gamyba 6 20 20 10 6 104 E
VVVKB17038 Marketingo tyrimai 6 30 - 10 4 116 E
VVVKB17039 Marketingo tyrimų kursinis projektas 3(3) - - 20 - 60 KP
VVVKB17071 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVVKB17077 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
Specializacija — Įmonių ekonomika ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17101 Įmonių veiklos ekonominė analizė 6 30 - 10 4 116 E
VVEIB17102 Įmonių veiklos ekonominės analizės kursinis projektas 3(3) - - 20 - 60 KP
VVEIB17157 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVTVB17089 Verslo galimybių analizė (su kursiniu darbu) 6 20 - 30 4 106 E
Specializacija — Finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16713 Investicijų vadyba 6 30 - 10 4 116 E
VVFRB16714 Investicijų vadybos kursinis projektas 3(3) - - 20 - 60 KP
VVFRB16715 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB16716 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVTVB17089 Verslo galimybių analizė (su kursiniu darbu) 6 20 - 30 4 106 E
Specializacija — Verslo projektų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16713 Investicijų vadyba 6 30 - 10 4 116 E
VVFRB16714 Investicijų vadybos kursinis projektas 3(3) - - 20 - 60 KP
VVTVB17047 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVTVB17089 Verslo galimybių analizė (su kursiniu darbu) 6 20 - 30 4 106 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17227 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVTVB17295 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
Specializacija — Verslo aplinkos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVB17089 Verslo galimybių analizė (su kursiniu darbu) 6 20 - 30 4 106 E
VVVKB17073 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVVKB17176 Organizacijos aplinkos tyrimų kursinis projektas 3(3) - - 20 - 60 KP
VVVKB17183 Organizacijos aplinkos tyrimai 6 30 - 10 4 116 E
VVVKB17212 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Finansų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17035 ES ekonominė politika 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16818 Finansų valdymo kompleksinis projektas 6 - - 36 - 124 KS
VVFRB16819 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVFRB16820 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVFRB17804 Finansų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Įmonių ekonomika ir vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17035 ES ekonominė politika 3 24 - 12 2 42 E
VVEIB17079 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17080 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVTVB17073 Įmonių plėtros kompleksinis projektas 6 - - 36 - 124 KS
VVTVB17106 Verslo valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Informacinio verslo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17035 ES ekonominė politika 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17051 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVTVB17055 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVTVB17161 Konkurencingo informacinio verslo projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 36 - 124 KS
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
VVVKB17239 Žinių vadybos procesai 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Verslo projektų valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17035 ES ekonominė politika 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17054 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVTVB17060 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17273 Verslo projektų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17274 Veiklos konkurencingumo projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 36 - 124 KS
Specializacija — Verslo aplinkos vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17035 ES ekonominė politika 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17133 Darni verslo plėtra 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17134 Verslo ir jo aplinkos darnios plėtros projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 36 - 124 KS
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
VVVKB17072 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVVKB17210 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Specializacija — Marketingo vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17035 ES ekonominė politika 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
VVVKB17041 Marketingo vadyba 3 24 - 12 2 42 E
VVVKB17042 Marketingo vadybos kompleksinis projektas 6 - - 36 - 124 KS
VVVKB17086 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVVKB17087 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.