Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Verslo logistika

Verslo logistika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Verslas
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 612N10010, 6121LX042 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 33
Valstybė finansuoja: 6
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 7
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –
verslo vadybos bakalauras
 
Studijų forma ir trukmė –
nuolatinės studijos (4 metai)
                   Daugiau informacijos apie studijas
Verslo vadybos fakultete
 
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti specialistams, kurie suprastų įmonėse vykstančius ir su jų veikla susijusius logistikos procesus, gebėtų įvertinti, planuoti ir organizuoti logistinę veiklą šiuolaikinėje verslo aplinkoje. Išskirtinis dėmesys skiriamas įmonių veiklos procesams. Studijuojant šią programą suteikiama žinių apie sandėlių valdymą, transportinę priežiūrą, gamybos logistiką, atliekų perdirbimą ir grįžtamąją logistiką, informacijos logistiką, tiekimo grandinės valdymą ir kt. Nuosekliai ugdomi gebėjimai laiku priimti verslo optimizavimo sprendimus, sietinus su logistine veikla – tiek pačioje organizacijoje, tiek už jos ribų.
Šios programos studijose daug dėmesio skiriama atsirandančioms naujoms logistikos rūšims, pavyzdžiui, e. logistikai (prekių ir paslaugų judėjimas elektroninėje erdvėje), žaliajai logistikai (logistikos procesų optimizavimas atsižvelgiant į darnios plėtros principus) ir pan., valdyti.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • savarankiškai priimti sisteminiu, kritiniu ir konstruktyviu mąstymu grįstus sprendimus;
 • formuoti verslo logistikos strategijas, nukreiptas į inovacijas bei į technologijų pažangą;
 • ugdyti pasirengimą efektyviai dirbti tarptautinėse rinkose;
 • suprasti ir taikyti vadybos teorijas;
 • vertinti verslo išorinės ir vidinės aplinkos pokyčius;
 • priimti argumentuotus sprendimus įmonių finansų, apsirūpinimo, gamybos, paskirstymo, atliekų perdirbimo, grįžtamosios logistikos srityse.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės? Iš esmės - neribotos!
Galėsite sėkmingai užimti logistikos vadybininko, padalinio vadovo ar vadovo pareigas vertindami, optimizuodami, organizuodami logistinius procesus. Pavyzdžiui:
 • gamybos įmonėse („Karūna“, „Pergalė“, „Švyturys“, „Traidenis“, „Pieno žvaigždės“, „Biovela“, „Žemaitijos pienas“, „Grigiškės“, „Vilpra“, „Orlen“ ir kt.);
 • statybos įmonėse („Eika“, „Panevėžio statybos trestas“, „Kauno tiltai“, „Axis Technologies“, „YIT Kausta“ ir kt.);
 • prekybos įmonėse („Gelsva“, „Sanitex“, „Vilniaus prekyba“, „Mineraliniai vandenys“, „Lidl“, „Rimi“, „Maxima“, „Topo centras“ ir kt.);
 • transporto ir logistikos įmonėse („Girteka“, „Finėjas“, „Transekspedicija“, „Hellmann Worldwide Logistics“, „DFDS Seaways“ ir kt.);
 • elektroninės prekybos įmonėse („Pigu.lt“, „Geradovana.lt“, „NoriuNoriuNoriu.lt“, „Varle.lt“ ir kt.);
 • kitose verslo įmonėse, kurių veikloje būtini vienokie ar kitokie verslo logistikos sprendimai („DHL“, „DPD“, „Lietuvos paštas“, „Autobrava“, „Moller Auto“, „Kemi“ ir kt.);
 • valstybinėse institucijose (valstybės kanceliarijoje, ministerijose, savivaldybėse, viešosiose įstaigose).
Taip pat galėsite kurti ir plėtoti savąjį logistikos verslą. Kita vertus – logistikos žinios pravers visur, net planuojant atostogas ar vestuves!
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
istorija
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16103 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16105 Tiesinė algebra ir matematinė analizė 9 45 - 45 6 144 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVTVB17095 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17185 Įvadas į verslo logistiką 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 9 30 15 30 6 159 E
KILSB17037 Specialybės kalba 3 15 - 30 2 33 E1
VVTEB16204 Verslo teisė 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17184 Inžinerijos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17157 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17207 Sociologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17028 Protokolas ir etiketas 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17808 Dalykinė komunikacija 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17129 Specialybės anglų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17131 Specialybės vokiečių kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17132 Specialybės prancūzų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17117 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17282 Kiekybiniai sprendimų metodai 6 45 - 15 4 96 E
VVEIB17283 Kiekybinių sprendimų metodų kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVFRB17301 Finansinių sprendimų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17183 Gamybos technologija ir organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17182 E-prekyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17030 Valdymo psichologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVTVB18301 Verslo derybos 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17170 Specialybės anglų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17171 Specialybės vokiečių kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17172 Specialybės prancūzų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16831 Transporto tinklai ir terminalai 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17030 Regionų ekonomika 6 30 - 30 4 96 E1
VVEIB17191 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16403 Apskaita ir auditas 6 45 - 15 4 96 E
VVTVB17087 Verslininkystė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17245 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16833 Transportinis aptarnavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16502 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17180 Visuotinė kokybės vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17033 Marketingas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVFRB18502 Kainodara 6 45 - 15 4 96 E
VVFRB18503 ES mokesčių sistema 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16613 Rizikos valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17174 Sandėlių ir atsargų valdymas 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17175 Logistika gamyboje 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17176 Produktų paskirstymo kompleksinis projektas 9 - - 75 - 165 KS
VVTVB17272 Verslo projektai (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVB17168 Logistinių procesų optimizavimo sistemos 3 20 - 10 2 48 E
VVTVB17169 Tiekimo grandinės valdymas 3 20 - 10 2 48 E
VVTVB17170 Globalios tiekimo grandinės kompleksinis projektas 6 - - 30 - 130 KS
VVTVB17243 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVTVB17244 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
APAVB18701 Atliekų tvarkymas ir žalioji logistika 3 20 - 10 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTVB17163 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17164 Logistikos tinklų ir procesų valdymas 6 36 - 12 4 108 E
VVTVB17165 Logistikos tinklų ir procesų valdymo kursinis projektas 3(3) - - 24 - 56 KP
VVTVB17241 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVTVB17242 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVTVB18801 Reversinė logistika ir tvari plėtra 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.