Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Telekomunikacijų inžinerija

Telekomunikacijų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos ir elektros inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 612H64002, 6121EX046 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 9
Valstybė finansuoja: 8
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,02
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: telekomunikacijų inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti profesionalams, kurie gebėtų kurti, prižiūrėti bei valdyti globalius telekomunikacijų tinklus ir aukšto patikimumo interneto paslaugų tiekėjų sistemas. Telekomunikacijų inžinerijos studijų programoje galima pasirinkti vieną iš dviejų specializacijų.
Telekomunikacijų technologijų specializacijos studijose įgyjamos žinios ir gebėjimai, reikalingi eksploatuoti ir vystyti šiuolaikinę informacinę ir telekomunikacinę infrastruktūrą (duomenų centrų tinklus, interneto paslaugų teikėjų tinklus, šiuolaikinių mobiliųjų sistemų tinklus ir kt.).
Telekomunikacijų vadybos specializacijos studijose telekomunikacijų inžinerinės žinios ir gebėjimai kartu su papildomomis ekonomikos bei vadybos žiniomis leis valdyti ir kurti šiuolaikines telekomunikacijų paslaugų teikėjų verslo sričių veiklas.
 
Ką gebėsiu?
Telekomunikacijų inžinerijos studijų programą baigę absolventai įgyja šiuolaikinių telekomunikacijų technologijų, informacinių technologijų bei elektronikos žinių. Tai leidžia jauniesiems specialistams įsitraukti į veiklas, kuriose vykdoma elektroninių, informacinių ir telekomunikacinių technologijų eksploatacija, tyrimai ir kuriami nauji produktai.
Telekomunikacijų technologijų specializacijos absolventai papildomai įgyja žinių ir gebėjimų, pritaikomų eksploatuojant, valdant ir kuriant duomenų perdavimo tinklus bei sistemas. Suteikiamas žinių bagažas, leidžiantis fiziniu ir programiniu lygmenimis prižiūrėti ir kurti ne tik korporatyvinius, bet ir globalius telekomunikacijų tinklus, duomenų centrus.
Telekomunikacijų vadybos specializacijos absolventai gauna naudingų šiuolaikinio telekomunikacijų verslo organizavimo, strategijos, rinkodaros ir rinkotyros, personalo valdymo įgūdžių. Puikus telekomunikacijų technologijų ir verslo vadybos žinių derinys yra neatsiejama šiuolaikinio telekomunikacijų paslaugų teikėjų verslo dalis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Informacinės ir ryšio technologijos priskiriamos sumaniųjų specializacijų kryptims, kurios 2014– 2020 metams patvirtintos Lietuvos strategijoje. Pagal telekomunikacijų inžinerijos studijų programą parengiami plataus profilio telekomunikacijų technologijų specialistai, kurie išmano ir tarpusavyje derina duomenų tinklų, debesų kompiuterijos, programavimo, elektronikos, vadybos, ekonomikos ir kitas žinias bei gebėjimus. Toks žinių, įgytų gebėjimų ir galimybių derinys yra gera pradžia ne tik įsitvirtinant darbo rinkoje, bet ir kuriant naujas, technologiškai ir idėjiškai pažangias įmones. Mūsų absolventai lengvai įsidarbina ir sėkmingai daro karjerą technologijų centruose („Barcklays IT“, „SEB IT“, „Western Union IT“, „CSC Telecom“), didžiosiose telekomunikacijų operatorių įmonėse (AB „Tellia Lietuva“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras), plačiajuosčio interneto, kabelinės TV, telekomunikacijų įrangos gamintojų įmonėse (UAB „Teltonika“, UAB „WiliBox“ ir pan.) ir kitose pažangiąsias ryšių technologijas naudojančiose privataus kapitalo, valstybinėse įmonėse arba valstybinių institucijų IT padaliniuose (VRM, KAM). Taip pat turime mūsų studentų ir absolventų sėkmingai įkurtų pradedančiųjų įmonių (angl. startup) pavyzdžius.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16101 Telekomunikacijų inžinerijos įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16115 Bendroji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16102 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 15 - 15 2 48 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16110 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16251 Teorinė elektrotechnika 6 30 15 15 4 96 E
ELKRB16201 Kompiuterinė logika 3 15 - 15 2 48 E1
ELKRB16202 Duomenų bazės 3 15 15 - 2 48 E
FMCHB16202 Chemija 3 15 15 - 2 48 E
FMFIB16216 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16210 Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16301 Elektronikos pagrindai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16302 Skriptinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16310 Matematinė analizė ir tikimybių teorija 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17190 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16403 Kompiuterių architektūra 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16401 Interneto protokolo pagrindai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16402 Telekomunikacijų praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
VVEIB17099 Įmonių ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
VVVKB17166 Vadyba 3 30 - - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17185 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17186 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17187 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Išmaniosios telekomunikacijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
ELESB16521 Signalai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16502 Telekomunikacijų teorija 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16505 Skaitmeninis signalų generavimas ir apdorojimas 3 15 15 - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRB16506 Įterptinės sistemos 3(3) - - 30 - 50 KP
ELKRB16507 Mobiliosios aplikacijos 3(3) - - 30 - 50 KP
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
ELESB16521 Signalai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16502 Telekomunikacijų teorija 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16505 Skaitmeninis signalų generavimas ir apdorojimas 3 15 15 - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRB16503 Telekomunikacijų teorija 3(3) - - 30 - 50 KP
ELKRB16504 Skaitmeninis signalų generavimas ir apdorojimas 3(3) - - 30 - 50 KP
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
ELESB16521 Signalai ir sistemos 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16502 Telekomunikacijų teorija 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16505 Skaitmeninis signalų generavimas ir apdorojimas 3 15 15 - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRB16503 Telekomunikacijų teorija 3(3) - - 30 - 50 KP
ELKRB16504 Skaitmeninis signalų generavimas ir apdorojimas 3(3) - - 30 - 50 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Išmaniosios telekomunikacijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELESB16612 Mikrovaldiklių sistemos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16604 Telekomunikacijų technologijos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16605 Informacijos perdavimo sistemos 3(3) - - 30 - 50 KP
ELKRB16606 Telekomunikacijų sistemų programinė įranga 3 15 15 - 2 48 E
ELKRB16607 Informacijos perdavimo sistemos 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELESB16612 Mikrovaldiklių sistemos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16604 Telekomunikacijų technologijos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16605 Informacijos perdavimo sistemos 3(3) - - 30 - 50 KP
ELKRB16606 Telekomunikacijų sistemų programinė įranga 3 15 15 - 2 48 E
ELKRB16607 Informacijos perdavimo sistemos 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELESB16612 Mikrovaldiklių sistemos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16604 Telekomunikacijų technologijos 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16605 Informacijos perdavimo sistemos 3(3) - - 30 - 50 KP
ELKRB16606 Telekomunikacijų sistemų programinė įranga 3 15 15 - 2 48 E
ELKRB16607 Informacijos perdavimo sistemos 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 24 sav.
Specializacija — Išmaniosios telekomunikacijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELKRB16705 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELKRB16706 Daiktų Interneto taikymai 6 - - 24 - 136 KS
ELKRB16707 Duomenų perdavimo tinklai 6 48 24 - 4 84 E
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELKRB16705 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELKRB16707 Duomenų perdavimo tinklai 6 48 24 - 4 84 E
ELKRB16709 Telekomunikacijų vadyba 6 - - 24 - 136 KS
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16702 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELKRB16704 Telekomunikacijų sistemos 6 - - 24 - 136 KS
ELKRB16705 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELKRB16707 Duomenų perdavimo tinklai 6 48 24 - 4 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 5 sav. (baigiamasis darbas) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Telekomunikacijų technologijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16801 Interneto paslaugų teikėjų tinklai 6 24 24 - 4 108 E
ELKRB16802 Telekomunikacijų sistemos ir jų valdymas 6 24 - 24 4 108 E
ELKRB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELKRB16805 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Specializacija — Išmaniosios telekomunikacijos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELKRB16805 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
ELKRB16808 Integruotų paslaugų tinklai ir debesų technologijos 6 24 24 - 4 108 E
ELKRB16809 Telematikos sistemos 6 24 24 - 4 108 E
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Specializacija — Telekomunikacijų vadyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELKRB16805 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
ELKRB16811 Telekomunikacijų sistemos, paslaugos ir verslas 6 24 - 24 4 108 E
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVFRB16832 Telekomunikacijų ekonomika ir finansai 6 36 - 12 4 108 E
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.