Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Duomenų analizės technologijos

Duomenų analizės technologijos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Statistika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612G31001, 6121AX009 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 12
Valstybė finansuoja: 11
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,18
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: statistikos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: matematikos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Oficialiosios statistikos įstaigos, įvairios valstybės tarnybos, medicinos įstaigos, mobiliojo ryšio operatoriai, bankai, transporto ir kitų verslo sričių įmonės, socialiniai tinklai, žaidimų portalai ir didžiulė įvairovė kitų internete veikiančių tarnybų sukaupia milžiniškus duomenų kiekius. Be to, atsiranda vis daugiau išmaniųjų įrenginių, kurie taip pat generuoja didžiulius kiekius įvairios prigimties duomenų. Jų analizė tampa didele problema. Norint iš turimų duomenų gauti prasmingą ir naudingą informaciją verslui, reikia naujos kartos analitikų, gebančių taikyti šiuolaikinius analizės ir prognozavimo metodus, technologijas ir analitikos programines priemones. Studijų programa skirta siekiantiems įgyti kokybišką universitetinį išsilavinimą ir pasirengti duomenų analizės specialisto darbui, ketinantiems tapti kvalifikuotais Lietuvos ūkio analizės, planavimo ir prognozavimo specialistais, suprantančiais pagrindines didelių duomenų rinkinių analizės technologijas ir mokančiais taikyti statistinės analizės metodus, sprendžiant sudėtingas verslo įmonių problemas, gebančiais naudotis specializuotomis statistinės duomenų analizės programomis.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą specialistai geba:
  • parinkti tinkamą tiriamųjų didelių duomenų rinkinių matematinį statistinį modelį;
  • atlikti realiųjų didelių duomenų rinkinių statistinę analizę bei prognozę;
  • vertinti, interpretuoti ir apibendrinti statistinio tyrimo rezultatus ir pateikti išvadas bei rekomendacijas;
  • naudoti specializuotų kompiuterinių programų paketus, programuoti įvairiomis programavimo kalbomis;
  • dirbti grupėse pagal šiuolaikinius grupinio darbo valdymo principus.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji galės dirbti didelių duomenų analitikais, projektų vadovais įvairiose verslo ir valstybinėse įmonėse Lietuvoje bei užsienyje.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16131 Diferencialinis skaičiavimas 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16134 Įvadas į studijas 3 30 - - 2 48 E
FMSAB16135 Tiesinė ir vektorinė algebra 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16218 Programavimas Python 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16232 Integralinis skaičiavimas 9 60 - 45 6 129 E
FMSAB16236 Matricinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17160 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17126 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17127 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17128 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16338 Tikimybių teorija 6 45 - 30 4 81 E
FMSAB16391 Diskrečioji matematika 6 45 15 15 4 81 E
FMSAB16301 Rinktiniai analizės skyriai 1 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16379 Statistikos programinė įranga 6 30 30 - 4 96 E
VVEIB17189 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16437 Duomenų bazių valdymas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16439 Matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16484 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMSAB16488 Skaitiniai metodai 6 30 15 15 4 96 E
VVFRB16411 Asmeniniai finansai 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16402 Rinktiniai analizės skyriai 2 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16530 Stochastinis modeliavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16542 Regresinė analizė 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16586 Optimizavimo metodai 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMSAB16531 Procesų ir automatų teorija 6 30 - 30 4 96 E
FMSAB16534 Įvadas į grafų teoriją 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16641 Laiko eilučių analizė 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16652 Imčių metodai 9 45 15 15 6 159 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
FMSAB16674 Duomenų klasifikavimo metodai 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16675 Lygiagretieji skaičiavimai 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16780 Baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
FMSAB16785 Gamybinė praktika 12 - - - - 320 A
FMSAB16794 Duomenų analizė 6 30 10 10 4 106 E
VVTEB16704 Teisė 3 20 - 10 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMMMB16702 Matematinio modeliavimo pagrindai 6 30 - 20 4 106 E
FMSAB16773 Masinio aptarnavimo teorija 6 30 10 10 4 106 E
FMSAB16797 Technometrija 6 30 10 10 4 106 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16881 Baigiamasis darbas 2 3 - - 12 2 66 Į
FMSAB16882 Baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMITB16801 Įvadas į neuroninius tinklus 6 24 24 - 4 108 E
FMSAB16898 Diskrečių struktūrų statistinė analizė 6 24 24 - 4 108 E
KILSB17028 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMSAB16596 Statistinė kokybės kontrolė 3 24 12 - 2 42 E
FMSAB16846 Ūkio statistika 3 24 12 - 2 42 E
FMSAB16887 Patikimumo teorija 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.