Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Renginių inžinerija

Renginių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612H11001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2016 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 39
Valstybė finansuoja: 32
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,79
STOJIMO TVARKA
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.:
integruotos inžinerijos bakalauras
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.:
inžinerijos mokslų bakalauras
                   Daugiau informacijos apie studijas
Kūrybinių industrijų fakultete
 
Kam skirta studijų programa?
Europoje ir Lietuvoje sparčiai daugėja įvairaus masto festivalių, koncertų, spektaklių, valstybinių susitikimų, o juos organizuojant reikia ne tik spręsti sudėtingus įgarsinimo, apšvietimo, laikinų statinių, saugos inžinerijos ir techninio organizavimo klausimus, bet ir išmanyti minios elgseną, kūrybinių projektų rengimą ir valdymą, muzikos verslą, renginių rinkodarą ir reklamą. Tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje universitetinė studijų programa, pagal kurią parengti specialistai turi integruotos inžinerijos ir kūrybinių industrijų žinių. Programa įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su renginių organizavimo verslo profesionalais: UAB „Scenos techninis servisas“, UAB „Mex Pro“, UAB „Baltijos Prodiuserių Grupė“, VšĮ „Menų fabrikas Loftas“, VšĮ „Džiazo galerija“, pirotechnikos ir fejerverkų įmonėmis UAB „Blikas“, UAB „Prezentacijų spektras“.
 
Ką gebėsiu?
Programos absolventai gebės savo profesinėje veikloje kompleksiškai spręsti tarpdalykinius inžinerinius renginių organizavimo klausimus, taikyti naujausias elektros, elektronikos ir laikinųjų statinių technologijas. Gebės taikyti įvairius įgarsinimo ir apšvietimo elektronikos įtaisus, supras jų sandarą ir veikimo principus, išmanys elektros, laikinųjų statinių, pirotechnikos ir degiųjų medžiagų technologijas, galės spręsti žmonių ir gaisrinės saugos klausimus, įgis teisinių žinių, mokės organizuoti techninius, logistinius ir kūrybinius renginių procesus, taikyti meno ir vaizdinės komunikacijos sprendimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą „renginių inžinerija“ turėsite galimybę dirbti:
  • renginių, scenos, laikinųjų konstrukcijų, saugos inžinieriais;
  • garso ir vaizdo meno technologais, garso inžinieriais;
  • apšvietimo inžinieriais, meno instaliacijų dizaineriais;
  • projektų vadovais, renginių organizatoriais;
  • muzikos įrašų studijos, apšvietimo technikos, įgarsinimo įmonės savininkais;
  • gamybos koordinatoriais;
  • renginio techninės dalies vadovais ir kt.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16130 Fizika 1 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16107 Algebra, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas 9 45 15 45 6 129 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIPIB17016 Studijų įvadas 3 30 - 15 2 33 E1
KIPIB17025 Dizaino paradigmos 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16231 Fizika 2 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16005 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
ELEIB16203 Elektrotechnika ir elektronika 6 30 15 15 4 96 E
KIKOB17053 Sceninis veiksmas 3 15 - 30 2 33 E1
STTMB17044 Teorinė mechanika 3 30 - 15 2 33 E
KIPIB17026 Muzikos verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17149 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17150 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17151 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16306 Multimedijos techninė įranga 3 30 - - 2 48 E
FMSAB16328 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 - 30 4 96 E
ELEIB17075 Mechatronikos įtaisai 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16300 Šviesos technika 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17052 Chemija: pirotechnika ir degiosios medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17045 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIPIB17006 Muzikos istorija 3 30 - - 2 48 E1
KIPIB17037 Teatro istorija 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16411 Elektronikos įtaisų praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
ELESB16413 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16414 Garso ir vaizdo technika 6 30 30 - 4 96 E
KIKOB17062 Laisvalaikio studijos 6 30 - 30 4 96 E1
STTMB17100 Konstrukcijų mechanikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
KIPIB17004 Mokomoji praktika 3 - - - 2 78 A
KIPIB17005 Apšvietimas 6 15 45 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB17088 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 30 15 15 4 96 E
STGGB17036 Pastatų ir jų konstrukcijų konstravimo pagrindai 6 30 15 15 4 96 E
STGSB17060 Renginių žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
STGSB17061 Renginių žmonių saugos praktikumas (kursinis projektas) 3(3) - - 15 2 63 KP
KIPIB17054 Įgarsinimas 6 15 45 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIPIB17020 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
KIPIB17029 Paslaugų dizainas 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16604 Teisės pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16609 Pastatų elektros tinklai ir įranga 6 30 15 15 4 96 E
STMEB17035 Scenos konstrukcijos 3 30 15 - 2 33 E
STMEB17036 Scenos konstrukcijų praktikumas 3 - - 15 2 63 E
KIPIB17007 Renginių marketingas ir reklama 3 30 - - 2 48 E
KIPIB17051 Kompleksinis projektas 6 15 - 30 4 111 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TILTB16609 Renginių logistika 3 30 - 10 2 38 E
STGSB17079 Renginių gaisrinė sauga 3 20 - 20 2 38 E
STVNB17320 Laikinų statinių montavimo technologijos ir organizavimas 3 30 - 10 - 40 E
STVNB17321 Laikinų statinių montavimo technologijos ir organizavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
KIPIB17008 Profesinė praktika 12 - - - 8 312 A
KIPIB17031 Kūrybinių projektų rengimas ir valdymas 3 20 - 20 2 38 E
KIPIB17044 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - 10 - 2 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16810 Duomenų perdavimo sistemos 3 24 12 - 2 42 E
KILSB17030 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
KIPIB17002 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
KIPIB17027 Garso, vaizdo įrašymas ir montažas 6 24 36 - 4 96 E1
KIPIB17039 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - 12 - 4 144 Į
KIPIB17048 Specialieji efektai ir video 6 24 36 - 4 96 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.