Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Renginių inžinerija

Renginių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Kūrybinių industrijų fakultetas
Programos kodas: 612H11001
2016 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 39
Valstybė finansuoja: 32
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,79
STOJIMO TVARKA
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
inžinerijos mokslų bakalauras
                   Daugiau informacijos apie studijas
Kūrybinių industrijų fakultete
 
Kam skirta studijų programa?
Europoje ir Lietuvoje sparčiai daugėja įvairaus masto festivalių, koncertų, spektaklių, valstybinių susitikimų, o juos organizuojant reikia ne tik spręsti sudėtingus įgarsinimo, apšvietimo, laikinų statinių, saugos inžinerijos ir techninio organizavimo klausimus, bet ir išmanyti minios elgseną, kūrybinių projektų rengimą ir valdymą, muzikos verslą, renginių rinkodarą ir reklamą. Tai pirmoji ir vienintelė Lietuvoje universitetinė studijų programa, pagal kurią parengti specialistai turi integruotos inžinerijos ir kūrybinių industrijų žinių. Programa įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su renginių organizavimo verslo profesionalais: UAB „Scenos techninis servisas“, UAB „Mex Pro“, UAB „Baltijos Prodiuserių Grupė“, VšĮ „Menų fabrikas Loftas“, VšĮ „Džiazo galerija“, pirotechnikos ir fejerverkų įmonėmis UAB „Blikas“, UAB „Prezentacijų spektras“.
 
Ką gebėsiu?
Programos absolventai gebės savo profesinėje veikloje kompleksiškai spręsti tarpdalykinius inžinerinius renginių organizavimo klausimus, taikyti naujausias elektros, elektronikos ir laikinųjų statinių technologijas. Gebės taikyti įvairius įgarsinimo ir apšvietimo elektronikos įtaisus, supras jų sandarą ir veikimo principus, išmanys elektros, laikinųjų statinių, pirotechnikos ir degiųjų medžiagų technologijas, galės spręsti žmonių ir gaisrinės saugos klausimus, įgis teisinių žinių, mokės organizuoti techninius, logistinius ir kūrybinius renginių procesus, taikyti meno ir vaizdinės komunikacijos sprendimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę renginių inžinerijos studijų programą turėsite galimybę dirbti:
  • renginių, scenos, laikinųjų konstrukcijų, saugos inžinieriais;
  • garso ir vaizdo meno technologais, garso inžinieriais;
  • apšvietimo inžinieriais, meno instaliacijų dizaineriais;
  • projektų vadovais, renginių organizatoriais;
  • muzikos įrašų studijos, apšvietimo technikos, įgarsinimo įmonės savininkais;
  • gamybos koordinatoriais;
  • renginio techninės dalies vadovais ir kt.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16130 Fizika 1 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16107 Algebra, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas 9 45 15 45 6 129 E
KIFKB16103 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFKB16111 Studijų įvadas 3 30 - 15 2 33 E1
KIFKB16112 Dizaino paradigmos 3 15 - 15 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16180 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16182 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16184 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16211 Elektrotechnika ir elektronika 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16231 Fizika 2 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16005 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 6 15 30 15 4 96 E
FMMTB16262 Teorinė mechanika 3 30 - 15 2 33 E
KIFKB16206 Muzikos verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
KIKVB16201 Sceninis veiksmas 3 15 - 30 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16273 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16274 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16275 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELAUB16311 Mechatronikos įtaisai 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16306 Multimedijos techninė įranga 3 30 - - 2 48 E
ELETB16301 Šviesos technika 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16301 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
FMSAB16328 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 - 30 4 96 E
STDGB16330 Chemija: pirotechnika ir degiosios medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16307 Muzikos istorija 3 30 - - 2 48 E1
KIFKB16308 Teatro istorija 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16411 Elektronikos įtaisų praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
ELESB16413 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16414 Garso ir vaizdo technika 6 30 30 - 4 96 E
KIFKB16405 Apšvietimas 6 15 45 - 4 96 E
KIFKB16406 Mokomoji praktika 3 - - - 2 78 A
KIKVB16407 Laisvalaikio studijos 6 30 - 30 4 96 E1
STKMB16455 Konstrukcijų mechanikos pagrindai 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELAUB16514 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 30 15 15 4 96 E
KIFKB16509 Įgarsinimas 6 15 45 - 4 96 E
STDGB16530 Renginių žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
STDGB16531 Renginių žmonių saugos praktikumas (kursinis projektas) 3(3) - - 15 2 63 KP
STGKB16527 Pastatų ir jų konstrukcijų konstravimo pagrindai 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16204 Paslaugų dizainas 3 15 - 15 2 48 E1
KIFKB16505 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16604 Pastatų elektros tinklai ir įranga 6 30 15 15 4 96 E
KIFKB16605 Renginių marketingas ir reklama 3 30 - - 2 48 E
KIFKB16606 Kompleksinis projektas 6 15 - 30 4 111 KS
STMKB16619 Scenos konstrukcijos 3 30 15 - 2 33 E
STMKB16620 Scenos konstrukcijų praktikumas 3 - - 15 2 63 E
VVTEB16604 Teisės pagrindai 6 45 - 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KIFKB16711 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - 10 - 2 68 Į
KIFKB16712 Kūrybinių projektų rengimas ir valdymas 3 20 - 20 2 38 E
KIFKB16713 Profesinė praktika 12 - - - 8 312 A
STDGB16730 Renginių gaisrinė sauga 3 20 - 20 2 38 E
STSTB16727 Laikinų statinių montavimo technologijos ir organizavimas 3 30 - 10 - 40 E
STSTB16728 Laikinų statinių montavimo technologijos ir organizavimas (kursinis projektas) 3(3) - - 20 2 58 KP
TILTB16609 Renginių logistika 3 30 - 10 2 38 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELTLB16810 Duomenų perdavimo sistemos 3 24 12 - 2 42 E
KIFKB16807 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - 12 - 4 144 Į
KIFKB16808 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - 4 156 BD
KIFKB16809 Specialieji efektai ir video 6 24 36 - 4 96 E1
KIFKB16810 Garso, vaizdo įrašymas ir montažas 6 24 36 - 4 96 E1
KILKB16013 Specialybės kalbos kultūra 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.