Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Programų inžinerija

Programų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Programų sistemos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I30003, 6121BX023 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 170
Valstybė finansuoja: 151
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,14
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Programų inžinerijos studijose rengiami profesionalūs programų sistemų specialistai, kurie taikydami šiuolaikinius programų inžinerijos metodus ir priemones geba projektuoti, programuoti ir testuoti sudėtingas programų sistemas. Studentai įsisavina penkias programavimo kalbas, jie mokomi kurti programų sistemas taikant įvairius modelius, naudoti žiniatinklio programų karkasus, taikyti sudėtingus nuoseklius ir lygiagrečiuosius algoritmus bei vertinti jų efektyvumą, testuoti programinę įrangą pagal skirtingas metodikas, integruoti programų sistemų komponentus. Studentams suteikiama žinių apie šiuolaikines judriąsias projektų valdymo metodikas, ugdomi komandinio darbo įgūdžiai. Studijų programa skirta asmenims, norintiems tapti aukštos kvalifikacijos programų sistemų kūrėjais, programų architektais, programų kokybės specialistais, projektų vadovais ir siejantiems savo ateitį su darbu šiuolaikinėse IT įmonėse.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
  • kurti sudėtingas programų sistemas, taikydami įvairias metodikas, modelius ir architektūrinius principus;
  • projektuoti, programuoti ir testuoti programinę įrangą;
  • taikyti nuosekliuosius ir lygiagrečiuosius algoritmus;
  • programuoti įvairiomis programavimo kalbomis, naudoti sudėtingus programų karkasus ir programavimo aplinkas, kurti mobilias programėles, taikyti žiniatinklio technologijas;
  • užtikrinti programų sistemų kokybę;
  • dirbti grupėse pagal šiuolaikinius grupinio darbo valdymo principus;
  • valdyti informacinių technologijų projektus, rašyti techninę dokumentaciją.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šią studijų programą galėsite dirbti informacinių technologijų įmonėse programuotojais, programų sistemų architektais, analitikais, programų kokybės specialistais, testuotojais, projektų vadovais. Būdami programų inžinerijos specialistais taip pat galėsite dirbti verslo, biudžetinių bei valstybinių įmonių informacinių technologijų skyriuose Lietuvoje ir užsienyje.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMISB16105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16203 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17153 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17155 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17157 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16300 Kompiuterių architektūra ir tinklai 6 30 30 - 4 96 E
FMISB16301 Programų sistemų inžinerijos pagrindai 6 30 - 30 2 98 E
FMITB16307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
FMSAB16325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17188 Ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16403 Integruotos programavimo aplinkos (su kursiniu darbu) 6 24 24 12 4 96 E
FMISB16404 Reikalavimų inžinerija 3 24 - 24 2 30 E
FMISB16405 Duomenų bazės (su kursiniu darbu) 6 36 36 - 4 84 E
FMSAB16424 Skaitiniai metodai ir algoritmai 6 24 24 12 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMIGB16400 Multimedijos dizaino pagrindai 3 24 - 24 2 30 E
FMIGB16401 Kompiuterinė grafika 3 24 - 24 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16401 Gamybinė praktika1 6 - - - - 160 A
FMISB16402 Demola praktika 1 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMGSB16508 Žmogaus ir kompiuterio sąveika 6 15 30 15 4 96 E
FMISB16503 Programų sistemų projektavimas (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
FMISB16504 Duomenų bazių valdymas 6 30 - 30 4 96 E
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16504 Objektinio programavimo technologijos (su kursiniu darbu) 6 45 - 30 4 81 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16602 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 24 24 - 2 30 E
FMISB16607 Interneto technologijos 3 24 12 - 2 42 E
FMISB16608 Programų kūrimo procesas 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16609 Debesų kompiuterija (su kursiniu darbu) 6 24 36 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16609 Programų sistemų kokybė 3 24 24 - 4 28 E
FMMMB16603 Lygiagretusis programavimas 3 24 24 - 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16605 Demola praktika 2 6 - - - - 160 A
FMISB16606 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16703 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 Į
FMISB16704 Informacijos teorija 3 30 - 30 2 18 E
FMISB16705 Informacinės sistemos programų kūrimas 6 - - 45 4 111 KS
FMITB16709 Programų sistemų testavimas 6 45 30 - 4 81 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVTEB16702 Informatikos teisė 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRB16621 Techninės įrangos programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16727 Išmaniųjų įrenginių programavimas 6 45 30 - 4 81 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16801 Duomenų gavybos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 24 24 - 4 108 E
FMISB16803 Bakalauro baigiamasis darbas 2 3 - - 12 - 68 Į
FMISB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
FMISB16807 Modernių duomenų bazių pagrindai 6 24 12 - 2 122 E
FMITB16809 Programavimas duomenų bazių aplinkoje 3 24 12 - 2 42 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMISB16808 Programų sistemų auditas 3 24 12 - 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.