Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pramonės gaminių dizainas

Pramonės gaminių dizainas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Architektūros fakultetas
Programos kodas: 612H70004, 6121EX049 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 17
Valstybė finansuoja: 17
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,34
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Pagal šią studijų programą rengiami specialistai, kurie, remdamiesi funkcionalia idėja, gebėtų projektuoti paskirties estetiškos išvaizdos pramoninės gamybos daiktus; derinti gaminių veikimo principus, konstrukcijos ir technologinius ypatumus, išmanytų, kaip organizuoti ir valdyti pramoninio dizaino objektų gamybą, užtikrintų sukurtų pramonės gaminių konkurencingumą derindami funkcionalumą ir aukštą estetinės išvaizdos lygį.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijas būsite intelektualūs, socialiai sąmoningi, gebantys novatoriškai mąstyti specialistai. Mechanikos, fizikos, matematikos, chemijos ir medžiagų pažinimas, trijų dimensijų (3D erdvinio) kompiuterinio projektavimo įgūdžiai, meninės raiškos pagrindų išmanymas, modelių kūrimo patirtis – tai pagrindai, kurie programos absolventams padės kokybiškai dirbti gaminių projektavimo ir gamybos procese. Tapsite absolventais, kurie pagrįstai numatys, kokio gaminio rinkai reikia, mokės formuluoti idėją, parengti projektą, išmanys, kaip ir kur gaminį pagaminti, sugebės nustatyti, už kiek, kaip ir kur jį parduoti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami pramonės gaminių dizaino studijų programos absolventais kartu būsite ir naujo tipo tarpkryptinio pobūdžio studijas baigusiais inžinieriais dizaineriais. Turėsite geras galimybes įsidarbinti pramonės ir paslaugų įmonėse, valstybinėse institucijose ir visur, kur būtina pramonės gaminių projektuotojo ir daiktinės aplinkos formuotojo kvalifikacija.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16101 Daiktų piešimo ir kompozicijos pagrindai 6 15 - 45 4 96 E1
ARDIB16102 Kompiuterinio projektavimo dizaine pagrindai 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB16103 Erdvinių formų plastika 3 15 - 30 2 33 E1
ELEIB16101 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16121 Bendroji fizika 6 30 30 - 4 96 E
FMIGB16100 Braižomoji geometrija 3 15 - 15 2 48 E
FMMMB16108 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16201 Inžinerinė spalvotyra 3 30 - 15 2 33 E
ARDIB16202 Taikomasis kompiuterinis projektavimas 6 30 - 30 4 96 E1
ARDIB16204 Brėžinio grafika ir šriftas 6 15 - 45 4 96 E1
FMMMB16208 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17148 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
STTMB17044 Teorinė mechanika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIPIB17029 Paslaugų dizainas 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16301 Taikomoji inžinerinė grafika ir dizainas 3 15 15 - 2 48 E
ARDIB16302 Pramoninio gaminio projektas - 1 (Vaikų ugdymo objekto projektas) 9 15 - 90 6 129 KS
MEMKB17384 Medžiagų mokslas 3 30 15 - 2 33 E1
MERSB17108 CAD/CAM 6 30 - 30 4 96 E
STTMB17048 Medžiagų mechanika 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ARDIB16300 Kūrybiniai procesai inžinerijoje 3 30 - - 2 48 E1
MERSB17055 Techninių sprendimų raida 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16402 Pramonės gaminių ergonomika 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16403 Daiktinės aplinkos ir taikomojo meno raida 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16404 Profesinė praktika 1 6 - - - - 160 A
ARDIB17409 Pramoninio gaminio projektas 2 (Buitinio objekto projektas) 9 24 - 60 6 150 KS
MEMKB17154 Matavimų teorija ir praktika 3 24 12 - 2 42 E
MEMKB17155 Gamybos procesai, įrankiai ir įrengimai 3 24 12 - 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17191 Specialybės anglų kalba 3 - - 36 2 42 E1
KIUSB17192 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 36 2 42 E1
KIUSB17193 Specialyės prancūzų kalba 3 - - 36 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16501 Kompleksinė gaminio dizaino analizė 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB16503 Daiktinės aplinkos ir pramoninio dizaino raida 3 30 - - 2 48 E
ARDIB16504 Kompiuterinė projekto vizualizacija 3 15 - 30 2 33 E1
ARDIB17505 Pramoninio gaminio projektas -3 (Baldų projektas) 9 15 - 90 6 129 KS
MEMKB17163 Mašinų elementai ir mechanizmų projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17164 Inžinerinės gamybos technologijos 3 30 15 - 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16601 Pramonės dizaino inovacijos 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16602 Šviesos komunikacija ir valdymas 3 24 - 12 2 42 E
ARDIB16603 Antropometrinis modeliavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17219 Profesinė praktika 2 6 - - - - 160 A
MEMKB17429 Pramoninio gaminio projektas 4: Miesto įrangos objekto projektas 9 24 - 60 6 150 KS
VVEIB17202 Ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16605 Teisės pagrindai ir autorinė teisė 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 - 65 Į
ARDIB16702 Technika ir estetika 3 30 - - 2 48 E
MEMKB17432 Pramoninio gaminio projektas 5. Kinetinio objekto projektas 12 45 - 105 8 162 KS
MERSB17117 Gaminių mechatronika 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17157 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKB17234 Kokybės valdymas 3 30 - - 2 48 E
MEMKB17235 Gaminių poreikio ir rinkos nustatymas 3 30 - - 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ARDIB16801 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
ARDIB16802 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
ARDIB16803 Šiuolaikinės tendencijos pramoniname dizaine 3 36 - - 2 42 E
KIKOB17084 Pramoninio gaminio reklama ir prezentacija 3 24 - 12 2 42 E1
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
MEMKB17256 Pramonės įmonių valdymo principai 6 24 - 24 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.