Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Pastatų energetika

Pastatų energetika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Energijos inžinerija
Fakultetas: Aplinkos inžinerijos fakultetas
Programos kodas: 612E30002, 6121EX053 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 23
Valstybė finansuoja: 22
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,26
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: energijos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta siekiantiems įgyti energijos inžinerijos teorinius ir praktinius pagrindus – išmokti, kaip sudaromos geros patalpų komforto ir technologinės sąlygos, kuriant, taikant ir prižiūrint šilumos energiją vartojančias, gaminančias ir tiekiančias išmaniąsias technines sistemas, tausojančias išteklius ir aplinką. Studijų programoje daug dėmesio skiriama atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vartojimui. Studijų metu taikomi techniniai metodai bei įranga, galinti sudaryti optimalų mikroklimatą ir higienos sąlygas pastatuose, mokoma projektuoti bei prižiūrėti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, dujotiekio ir pastatų aprūpinimo šiluma sistemas. Šią programą galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti VGTU ir Mikelio taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) jungtinė pastatų energetikos studijų programa, kurią baigus studentai gaus dviejų universitetų diplomus – VGTU ir Mikelio TMU. Tuo tikslu studentai vienus metus studijuoja Suomijoje, o bendroji studijų trukmė nepailgėja.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą gebėsite:
  • nustatyti, analizuoti ir spręsti patalpų mikroklimato kokybės, šilumos gamybos, šilumos ir dujų tiekimo bei naudojimo problemas;
  • projektuoti tam skirtas pastatų ir lauko inžinerines sistemas;
  • planuoti jų įrengimą ir priežiūrą;
  • integruoti atsinaujinančiosios energijos technologijas pastatuose;
  • vadovautis efektyvumo, rentabilumo bei aplinkosaugos principais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigusieji gali dirbti energetikos specialistais arba vadovaujamą darbą šilumos gamybos, šilumos ar dujų tiekimo įmonėse, patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir vėsinimo, atsinaujinančiosios energijos sistemų projektavimo, įrengimo, priežiūros įmonėse, šias sistemas taikančiose gamyklose ir visuomeniniuose pastatuose. Pastatų energetikos studijų programos absolventai turės galimybę įsidarbinti tokiose įmonėse kaip: AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „Amalva“, UAB „Caverion Lietuva“, UAB „Litesko“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Danfoss“, UAB „Baltic Engineers“, UAB „TENKO Baltic“, UAB „Saninstal“ ir daugelyje kitų energetikos sektoriaus įmonėse.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16101 Pastatų energetika 3 30 - 15 2 33 E
FMCHB16102 Chemija 6 30 15 15 4 96 E
FMFIB16113 Bendroji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16108 Algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17101 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17103 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17105 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16052 Inžinerinė geodezija 3 15 30 - 2 33 E
APPEB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMFIB16214 Taikomoji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16003 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 30 15 4 96 E1
FMSAB16209 Integralinis skaičiavimas 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17119 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17120 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17121 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16303 Techninė termodinamika 6 30 15 15 4 96 E
FMIGB16004 Taikomoji inžinerinė grafika 3 - 30 15 2 33 E1
FMSAB16310 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17204 Skysčių mechanika 3 15 15 15 1 34 E
STTMB17047 Integrali mechanika 6 30 - 30 4 96 E
STGSB17169 Medžiagotyra ir statybinės medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16404 Šilumos ir masės mainai 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16405 Hidraulinės sistemos 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16406 Energijos vartojimo efektyvumo mokomoji praktika 3 - - 15 2 63 A
APPEB16407 Pastatų mikroklimatas (su kursiniu projektu) 6(3) 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
APAVB17208 Pastatų vandentiekis ir nuotakynas 3 30 - 15 2 33 E1
STGGB17282 Pastatų konstrukcijos 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16508 Pastatų šildymo sistemos 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16509 Vėdinimas 6 30 15 15 4 96 E
APPEB16510 Oro kondicionavimas (su kursiniu projektu) 6(2) 30 - 15 4 111 E
APPEB16511 Kompleksinis projektas 1 (Pastato inžinerinės sistemos) 9 - - 90 6 144 KS
VVVKB17170 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APMSB16623 Miestų planavimas 3 30 - - 4 46 E
APPEB16612 Šilumos gamyba 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16613 Dujotiekis 6 45 - 15 4 96 E
APPEB16614 Šilumos tiekimas 3 30 - - 2 48 E
APPEB16615 Kompleksinis projektas 2 (Šilumos ir dujų tiekimas miestui) 6 - - 45 4 111 KS
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
STGSB17037 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APPEB16716 Atsinaujinančios energijos technologijos 6 40 20 10 12 78 E
APPEB16718 Pastatų energetikos profesinės veiklos praktika 12 - - - 24 296 A
APAVB17049 Atliekų tvarkymo ir pakartotinio naudojimo 3 20 - 10 4 46 E
APKLB17968 Integruotas statinių projektavimas 3 10 20 - 4 46 E1
VVEIB17206 Ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16719 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Aprūpinimo energija sistemos) 3 - - 10 2 68 Į
APPEB16720 Bakalauro baigiamasis darbas 1 (Patalpų mikroklimato sistemos) 3 - - 10 2 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APGDB16058 Geoinformacinės sistemos 3 12 24 - 2 42 E1
VVTEB16806 Teisė 3 36 - 12 2 30 E
ELEIB16804 Techninių sistemų valdymas 6 36 12 12 4 96 E
KILSB17025 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 3 53 E1
VVTVB17275 Verslo projektai 3 12 - 36 2 30 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16821 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Aprūpinimo energija sistemos) 6 - - 12 4 144 Į
APPEB16822 Bakalauro baigiamasis darbas 2 (Patalpų mikroklimato sistemos) 6 - - 12 4 144 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
APPEB16823 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Aprūpinimo energija sistemos) 6 - - - 4 156 BD
APPEB16824 Bakalauro baigiamasis darbas 3 (Patalpų mikroklimato sistemos) 6 - - - 4 156 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.