Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Kompiuterių inžinerija

Kompiuterių inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 612H69001, 6121EX044 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 25
Valstybė finansuoja: 23
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,04
STOJIMO TVARKA
Specializacijos – įterptiniai kompiuteriai ir jų programavimas, kompiuterių sistemos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Įterptinių kompiuterių ir jų programavimo specializacijos studijose mokoma kurti, diegti ir taikyti įterptinius kompiuterius, kurių pagrindą sudaro mikrovaldikliai, signalų procesoriai arba programuojamosios loginės schemos. Įterptiniai kompiuteriai skirti specializuotosioms užduotims vykdyti, pvz., automobilio, išmaniojo namo sistemoms, robotams bei sudėtingiems gamybos procesams stebėti ir valdyti.
Kompiuterių sistemų specializacijos studijose mokoma kurti, modernizuoti ir projektuoti kompiuterių sistemas. Ši specializacija orientuota į saugių kompiuterių tinklų kūrimą ir diegimą, kompiuterių tinklų ir interneto kibernetinio saugumo technologijas, kompiuterių programavimą ir periferinius kompiuterių įrenginius.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite projektuoti, modernizuoti, diegti ir programuoti kompiuterių sistemas, administruoti kompiuterių tinklus ir kompiuterių programinę įrangą, diegti kompiuterių tinklų saugumo priemones. Įgysite įterptinių kompiuterių praktinių projektavimo žinių, gebėsite kurti, diegti ir taikyti įvairios paskirties įterptinius kompiuterius su mikrovaldikliais, signalų procesoriais ir programuojamomis loginėmis schemomis.
Išmanysite naujausias projektavimo ir gamybos technologijas, turėsite praktinių įgūdžių projektuoti įvairios paskirties šiuolaikinius elektronikos įtaisus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami šios studijų programos absolventais galėsite dirbti įmonėse, projektuojančiose ir gaminančiose elektroninę, kompiuterinę bei telekomunikacinę įrangą, taip pat organizacijose, diegiančiose, modernizuojančiose ir eksploatuojančiose kompiuterių sistemas, arba gali toliau tęsti studijas magistrantūroje.
Darbo rinkos tyrimai rodo, kad specialistai, baigę kompiuterių inžinerijos studijas, yra vieni iš paklausiausių ir geriausiai apmokamų. Šių specialistų poreikis Lietuvos darbo rinkoje nuolat didėja.
Darbą kompiuterių inžinerijos specialistams siūlo šios įmonės: UAB „Accel Elektronika“, UAB „Amalva“, UAB „Arevita“, UAB „Atea“, UAB „Axis Industries“, UAB „Barclays“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Elfa Distrelec“, UAB „Elgerta“, UAB „Elsis“, UAB „Esemda“, UAB „Fima“, Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „IBM Lietuva“, UAB „Kitron“, UAB „Kodinis raktas“, UAB „Lifodas“, UAB „Lime Microsystem“, UAB „Linikodas“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Selteka“, UAB „Softra“, UAB „Tamona“, UAB „Tele2“, UAB „Telemed“, UAB „Teltonika“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Terra“, UAB „Trikdis“, UAB „Valsena“, UAB „Ventmatika“, UAB „Vigintos elektronika“, UAB „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“, UAB „Western Union“ ir kt. Lietuvos bankų ir valstybinių įstaigų IT skyriai.
 
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16115 Bendroji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16102 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 15 - 15 2 48 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16110 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
ELKRB16103 Kompiuterių inžinerijos įvadas 3 30 15 - 2 33 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16202 Chemija 3 15 15 - 2 48 E
FMFIB16216 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16210 Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16251 Teorinė elektrotechnika 6 30 15 15 4 96 E
ELKRB16202 Duomenų bazės 3 15 15 - 2 48 E
ELKRB16201 Kompiuterinė logika 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16301 Elektronikos pagrindai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16302 Skriptinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16310 Matematinė analizė ir tikimybių teorija 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
VVEIB17190 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16402 Signalai ir grandinės 1 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16403 Kompiuterių architektūra 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16404 Kompiuterių inžinerijos praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
VVEIB17099 Įmonių ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
VVVKB17813 Vadyba 3 30 - - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17185 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17186 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17187 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Įterptiniai kompiuteriai ir jų programavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
ELKRB16514 Mikrovaldiklių pagrindai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16504 Operacinių sistemų koncepcijos 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRB16515 Programuojamų skaitmeninių įtaisų projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
ELKRB16516 Mikrovaldiklinių įtaisų projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
Specializacija — Kompiuterių sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16504 Operacinių sistemų koncepcijos 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
ELKRB16517 Specialiosios paskirties kompiuteriai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRB16515 Programuojamų skaitmeninių įtaisų projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
ELKRB16518 Specialiosios paskirties kompiuterių projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterių sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16613 Mikrobangų technika 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16617 Kompiuterių periferija 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16620 Kompiuterių tinklų architektūra 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELESB16602 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
Specializacija — Įterptiniai kompiuteriai ir jų programavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16613 Mikrobangų technika 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16617 Kompiuterių periferija 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16618 Įterptinių kompiuterių projektavimas 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELESB16602 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 24 sav.
Specializacija — Įterptiniai kompiuteriai ir jų programavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16721 Įtaisai su programuojamomis mikrosistemos 3(3) - - 15 - 65 KP
ELKRB16722 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELKRB16723 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELKRB16719 Kompiuterių tinklai ir jų sauga 6 36 24 - 4 96 E
ELKRB16720 Programuojamos mikrosistemos 3 24 12 - 2 42 E
Specializacija — Kompiuterių sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16628 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELKRB16625 Interneto architektūra 3 24 12 - 2 42 E
ELKRB16627 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELKRB16624 Informacijos sauga 6 36 24 - 4 96 E
ELKRB16626 Kompiuterių tinklo projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 5 sav. (baigiamasis darbas) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterių sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16822 Interneto technologijos 3 24 12 - 2 42 E
ELKRB16827 Kompiuterių diagnostika 3 24 12 - 2 42 E
ELKRB16828 Kompiuterių sistemų projektavimas 6 - - 24 - 136 KS
ELKRB16829 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELKRB16830 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
Specializacija — Įterptiniai kompiuteriai ir jų programavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16822 Interneto technologijos 3 24 12 - 2 42 E
ELKRB16823 Mikrotechnologijos 3 24 12 - 2 42 E
ELKRB16824 Įterptinių sistemų projektavimas 6 - - 24 - 136 KS
ELKRB16825 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELKRB16826 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.