Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Informacinių technologijų paslaugų valdymas

Informacinių technologijų paslaugų valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Informatika
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612I13001, 6121BX020 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 23
Valstybė finansuoja: 19
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3,94
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – informatikos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Informacinės technologijos šiuo metu aktyviai taikomos ne tik asmeniniame gyvenime, bet ir organizacijų darbinėje veikloje. Tinkamas informacinių technologijų taikymas suteikia pranašumą prieš konkurentus ir leidžia tikėtis didesnio veiklos efektyvumo. Ši studijų programa orientuota į informatikos taikymą ekonomikoje ir vadyboje. Ekonomika ir vadyba – tai sritys, kuriose ypač svarbus spartus prisitaikymas prie rinkos pokyčių ir informacinių technologijų galimybių išnaudojimas. Būtent dėl to šiose srityse vis labiau populiarėja įvairios informacinių technologijų paslaugos, o tai galinčių daryti specialistų poreikis nuolat auga.
Informacinių technologijų paslaugų valdymo studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistams, kurie suvokia informacinių technologijų paslaugų taikymo galimybes, realizavimo principus ir geba visa tai taikyti veiklos poreikiams tenkinti.
 
Ką gebėsiu?
Pagal informacinių technologijų paslaugų valdymo programą rengiami specialistai, orientuoti į technologinių sprendimų kūrimą ir technologijų taikymą pagal tam tikrus rinkos poreikius. Šias studijas pasirinkę studentai mokysis inovacijų vadybos, į paslaugas orientuotos architektūros, verslo procesų valdymo pagrindų ir kitų disciplinų. Studijoms naudojama ir speciali IBM medžiaga.
Baigę šią studijų programą gebėsite:
  • vystyti ir valdyti informacinių technologijų (IT) paslaugas;
  • prižiūrėti ir automatizuoti IT valdymo procesus;
  • kurti lanksčias IT paslaugas, gerinant IT produktyvumą, taikant IT valdymo prognozavimo metodą;
  • valdyti reikalavimų atitiktį ir riziką IT aplinkoje, užtikrinant duomenų integralumą ir pasirengim auditui.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite dirbti IT kompanijose, kurti naujas IT kompanijas ar valdyti esamas IT kompanijas. Taip pat dirbti projektų vadovais, analitikais, duomenų bazių ir kitų sistemų administratoriais, informacinių technologijų centrų vadovais ir darbuotojais, informacinių technologijų priežiūros specialistais, konsultantais, užimti kitas su informacinėmis technologijomis susijusias pareigybes tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
informacinės technologijos / fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 


 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16102 Programų kūrimo įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMISB16105 Informacinių technologijų ir programavimo įvadas 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16101 Operacinės sistemos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16102 Diskrečioji matematika 1 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16121 Matematinės analizės pagrindai 9 60 - 45 6 129 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16204 Algoritmai ir duomenų struktūros 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMITB16208 Procedūrinis programavimas 6 45 30 - 4 81 E
FMMMB16202 Diskrečioji matematika 2 6 45 - 30 4 81 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17159 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17153 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17155 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17157 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16304 Kompiuterinė grafika 6 30 30 - 4 96 E
FMITB16307 Objektinis programavimas (su kursiniu darbu) 6 30 30 15 4 81 E
FMSAB16325 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17118 Mikroekonomika 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17183 Gamybos technologija ir organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17127 Logika 3 15 - 15 2 48 E1
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16406 Programų sistemų inžinerija 6 36 36 - 4 84 E
FMITB16402 Gamybinė praktika 1 6 - - - - 160 A
FMITB16414 Objektiškai orientuotas projektavimas 6 24 12 - 2 122 E
VVEIB17193 Makroekonomika 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16409 Finansinių sprendimų pagrindai 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16410 Finansinė apskaita 3 12 - 24 2 42 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16502 Projektų valdymo principai 3 30 15 - 2 33 E
FMITB16505 Objektinio programavimo technologijos (su kursiniu darbu) 9 45 30 - 6 159 E
FMITB16537 Duomenų bazių valdymas 1 6 30 30 - 4 96 E
VVFRB16502 Verslo finansai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17087 Verslininkystė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16602 Dirbtinis intelektas ir žinių sistemos 3 24 24 - 2 30 E
FMITB16603 Gamybinė praktika 2 6 - - - - 160 A
FMITB16604 Duomenų bazių valdymas 2 (su kursiniu projektu) 6 24 24 - 4 108 E
FMITB16605 Veiklos procesų valdymo pagrindai 6 24 24 - 4 108 E
VVTEB16603 Verslo teisė 3 24 - 24 2 30 E1
VVTVB17172 Visuotinė kokybės vadyba 3 24 - 12 2 42 E1
VVVKB17106 Strateginis valdymas 3 24 - 24 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16701 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 - 65 Į
FMITB16702 Į paslaugas orientuotos architektūros (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
FMITB16707 Programų sistemų testavimas 3 15 30 - 2 33 E
FMITB16708 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 1 (su kursiniu darbu) 6 45 30 - 4 81 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVTVB17259 E-logistika 3 15 - 15 2 48 E
VVVKB17240 Internetinis marketingas 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16000 Informacinės saugos pagrindai 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16805 Kompleksinis projektas 6 - - 36 4 120 E1
FMITB16811 Korporacinių sistemų architektūra 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16813 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
FMITB16814 Informacinių technologijų paslaugų valdymas 2 3 24 12 - 2 42 E
FMITB16815 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - 12 - - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVTVB17160 Informacinės valdymo sistemos 3 24 - 24 2 30 E
VVVKB17237 Žinių vadybos procesai 3 24 - 24 2 30 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.