Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Finansų inžinerija

Finansų inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Finansai
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 612N30005, 6121LX046 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 1268 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 63
Valstybė finansuoja: 18
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 6,76
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.:
finansų bakalauras
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.:
verslo vadybos bakalauras
                   Daugiau informacijos apie studijas
Verslo vadybos fakultete
 
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa sukurta siekiant paskatinti inovatyvių finansinės inžinerijos priemonių atsiradimą Lietuvoje. Finansų inžinerija skirta rengti finansų bakalaurams, kurie turėtų įvairių žinių apie šiuolaikinius finansinius reiškinius ir tvarią finansų sistemos plėtrą, gebėtų savo profesinėje veikloje pritaikyti finansų mokslo ir praktikos žinias, formuodami, vertindami ir savarankiškai priimdami efektyvius finansinius sprendimus, grįstus sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu. Programa skirta tiems, kurie nori kurti naujas investavimo strategijas bei naujus finansinius produktus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite:
 • integruoti ir kompleksiškai taikyti finansų teorijos, finansų procesų valdymo ir finansų inžinerijos žinias, apimančias tiek inovatyvias finansines priemones, tiek finansų sistemos pažinimo būdus, tiek ir kitų mokslų bei technologijų pasiekimus;
 • apdoroti finansinę informaciją, lyginti ją, analizuoti ir vertinti;
 • suprasti finansinės elgsenos ir investavimo principus;
 • taikyti apskaitos, valdymo apskaitos, investicijų, rizikos ir asmeninių finansų valdymo įgūdžius;
 • formuoti ir vertinti galimas verslo sprendimų finansines alternatyvas bei priimti efektyvius ir pagrįstus finansinius sprendimus;
 • suprasti, kurti ir taikyti finansines naujoves įmonių veikloje;
 • nustatyti ir prognozuoti finansinius rezultatus, priimti sprendimus neapibrėžtomis sąlygomis kuriant, plėtojant ir didinant verslo vertę.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite sėkmingai siekti finansininko, finansų analitiko karjeros:
 • tarptautinėse ir nacionalinėse finansų institucijose;
 • įmonių, organizacijų, finansų tarpininkų, viešųjų finansų padaliniuose;
 • valstybinėse įmonėse (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Finansų ministerijoje);
 • bankuose;
 • draudimo kompanijose;
 • finansų maklerių įmonėse;
 • ilgalaikės nuomos kompanijose;
 • kredito unijose;
 • investiciniuose fonduose;
 • privataus verslo įmonėse.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
istorija
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
 
VGTU GABIŲ STUDENTŲ PROGRAMA SUTEIKIA IŠSKIRTINES SĄLYGAS:
 • Ugdyti lyderystę;
 • Pasirinkti individualią mokymosi programą;
 • Gauti stipendiją;
 • Išvykti stažuotis į geriausisu pasaulio universitetus ir įmones;
 • Gauti įmonių vadovų konsultacijas.
PASIRINKĘ IN-AKADEMIJĄ:
 • Iš anksto rezervuosite studijų vietą universitete;
 • Nepatirsite konkurencijos su stojančiais pagrindinio priėmimo metu;
 • Stojant bus vertinami ne tik Jūsų akademiniai rezultatai, bet ir motyvacija.
KAIP DALYVAUTI?
Norėdami dalyvauti, siųskite el. laiškus adresu inakademija@vgtu.lt iki balandžio 20 d., pateikdami savo:
 • Vardą, pavardę, gimimo datą, telefono nr., el. pašto adresą;
 • Mokyklą, kurioje mokomasi;
 • Intensyvios studijų programos pasirinkimą;
 • 11 klasės metinių pažymių išrašą;
 • 12 klasės I pusmečio dalykų pažymių išrašą arba Brandos atestatą (jei vidurinis išsilavinimas įgytas);
 • Motyvacinį laišką.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16105 Tiesinė algebra ir matematinė analizė 9 45 - 45 6 144 E
VVFRB16101 Finansinių teorijų raida 3 30 - 15 2 33 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVTVB17098 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17184 Inžinerijos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17098 Specialybės anglų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17099 Specialybės vokiečių kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17100 Specialybės prancūzų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 9 30 15 30 6 159 E
VVFRB17201 Finansinių sprendimų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
KILSB17037 Specialybės kalba 3 15 - 30 2 33 E1
VVEIB17117 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVVKB17157 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17207 Sociologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17029 Tarpkultūrinė komunikacija 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17146 Specialybės anglų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17147 Specialybės vokiečių kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17148 Specialybės prancūzų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16369 Ekonometrija 6 45 15 - 4 96 E
FMSAB16370 Ekonometrija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 - 50 KP
VVFRB16301 Apskaita (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16304 Teisės pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVEIB17191 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17024 Regiono ekonomika I: Kinija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17025 Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17026 Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16401 Įmonių finansų valdymas 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16407 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
VVTEB16403 Verslo teisė 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17279 Kiekybinių modeliavimo metodų kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVEIB17280 Kiekybiniai modeliavimo metodai 6 45 - 15 4 96 E
VVTVB17087 Verslininkystė (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17027 Regiono ekonomika II: Kinija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17028 Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17029 Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16504 Valdymo apskaita 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16505 Verslo finansų kompleksinis projektas 6 - - 45 - 115 KS
VVTEB16502 Finansų teisė 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVEIB17161 Žmogiškųjų išteklių ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVTVB17271 Projektų rengimas ir vertinimas 3 15 - 30 2 33 E
VVVKB17033 Marketingas 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16601 Kainodara 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16606 Finansų rinkos ir institucijos 3 30 - 15 2 33 E
VVFRB16607 Finansinės analizės kursinis projektas 3(3) - - 30 - 50 KP
VVFRB16608 Finansinė analizė 6 45 - 15 4 96 E
VVFRB17603 Tarptautiniai finansai 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17201 Viešojo sektoriaus ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRB16609 Finansinių priemonių vertinimas 3 30 - 15 2 33 E1
VVFRB16610 Draudimo finansai 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16720 Finansų inžinerija 6 30 - 10 4 116 E
VVFRB16721 Finansų inžinerijos kursinis projektas 3(3) - - 20 - 60 KP
VVFRB16722 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB16723 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVFRB17705 Investicijų valdymas 3 20 - 10 2 48 E
VVFRB17704 Asmeniniai finansai 3 20 - 10 2 48 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16816 Finansinės rizikos valdymas 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16825 Finansų inžinerijos kompleksinis projektas 6 - - 36 - 124 KS
VVFRB16827 Bankininkystė 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB16828 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVFRB16829 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVFRB17805 Finansinė elgsena 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.