Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Elektronikos inžinerija

Elektronikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Elektronikos inžinerija
Fakultetas: Elektronikos fakultetas
Programos kodas: 612H61004, 6121EX043 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 40
Valstybė finansuoja: 38
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 3
STOJIMO TVARKA
Specializacijos – elektroninių įtaisų projektavimas, kompiuterizuotos elektroninės sistemos

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti inžinerijos mokslų bakalaurams, suprantantiems, kaip veikia elektroniniai prietaisai, ir mokantiems kurti naujausius elektronikos įtaisus bei kompiuterizuotas elektronines sistemas.
Šios programos elektroninių įtaisų projektavimo specializacijos studentai papildomai įgyja naujausių elektronikos įtaisų ir iš jų sukurtų integruotųjų elektroninių sistemų veikimo pagrindus. Specialistai rengiami šiuolaikiniam mikro- ir nanotechnologijų elektronikoje kūrimo ir taikymo amžiui.
Kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializaciją baigę elektronikos inžinerijos specialistai išmano naujausių elektronikos įtaisų ir kompiuterizuotų elektroninių sistemų veikimo principus; moka sukurti kompiuterizuotą elektroninę sistemą, skirtą informacijai iš vaizdo kamerų, mikrofonų, skaitytuvų ir įvairiausių jutiklių rinkti, apdoroti ir perduoti. Tokios elektroninės sistemos taikomos automatizuotoms patikros, matavimo, gamybos ir valdymo sistemoms kurti. Suteikiama žinių apie naujas internetines technologijas ir jų taikymą kompiuteriams, išmaniesiems telefonams ir kitiems elektroniniams įrenginiams sujungti.
 
Ką gebėsiu?
Būdami elektroninių įtaisų projektavimo specializacijos absolventais gebėsite automatizuotai projektuoti ir kurti elektronikos įtaisus ar integruotąsias elektronines sistemas, integrinių grandynų lustus, valdiklius ir kitus elektroninius įtaisus, taikomus medicinoje, aviacijoje ir transporte, užtikrinti saugumą ir apsaugą, energijos taupymą ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi bei komunikaciją bet kur ir bet kada; mokėsite taikyti informacines technologijas inžinerinėms problemoms spręsti, kompetentingai atlikti techninės įrangos priežiūros darbus, kurti ir rašyti programas mikroprocesoriui ir mikrovaldikliui bei įvairioms įterptinėms sistemoms.
Baigę kompiuterizuotų elektroninių sistemų specializacijos studijas gebėsite projektuoti ir kurti kompiuterizuotas elektronines sistemas, kurti bei rašyti programas ne tik kompiuteriui, bet ir mikroprocesoriui, mikrovaldikliui, naudojamiems buitinėje elektronikoje ir pramonėje; galėsite suprojektuoti kompiuterinę sistemą, kuri jungtų kompiuterius, duomenų bazę ir galėtų būti valdoma per interneto naršyklę bet kuriame kompiuteryje ar išmaniajame telefone; išmanysite, kaip veikia kompiuterizuota elektroninė sistema ir mokėsite parašyti naują programą, suteikiančią sistemai papildomų funkcijų ir galimybių.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę šią studijų programą būsite elektronikos technologijų specialistais. Asociacijos „Infobalt“ atlikta didžiųjų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus darbdavių ir asociacijos narių apklausa parodė, kad artimiausiais metais specialistų paklausa rinkoje gali gerokai viršyti pasiūlą. 2011–2020 m. laikotarpio pabaigoje numatomas apie 6 tūkst. specialistų trūkumas. Pasak asociacijos „Infobalt“ inovacijų vadovo, didėjant elektronikos ir IT specialistų poreikiui Europoje, Lietuvos bendrovėms gali kilti laikinų sunkumų, nes trūks darbuotojų; didės jų darbo užmokestis.
Elektronikos inžinerijos specialistų nuolat ieško Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Limes Microsystems“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Elsis“, UAB „Sigreta“, UAB „Teltonika“, UAB „Elgama sistemos“, UAB „Šviesos konversija“, UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“ ir kt.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
fizika
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16101 Elektronikos inžinerijos įvadas 3 30 15 - 2 33 E
FMFIB16115 Bendroji fizika 6 30 15 15 4 96 E
FMGSB16102 Inžinerinė ir kompiuterinė grafika 3 15 - 15 2 48 E
FMITB16107 Procedūrinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16110 Tiesinė algebra ir diferencialinis skaičiavimas 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17128 Etika 3 15 - 15 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16202 Chemija 3 15 15 - 2 48 E
FMFIB16216 Taikomoji fizika 3 15 - 15 2 48 E1
FMITB16207 Objektinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16210 Integralai, diferencinės lygtys ir eilutės 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16251 Teorinė elektrotechnika 6 30 15 15 4 96 E
ELKRB16202 Duomenų bazės 3 15 15 - 2 48 E
ELKRB16201 Kompiuterinė logika 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16301 Elektronikos pagrindai 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16302 Skriptinis programavimas 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16310 Matematinė analizė ir tikimybių teorija 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 45 15 - 4 96 E
VVEIB17190 Ekonomika 3 15 - 15 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16401 Elektronikos įtaisai 3 30 - - 2 48 E
ELESB16402 Signalai ir grandinės 1 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16403 Kompiuterių architektūra 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16406 Elektronikos praktikumas 3 - 30 - 2 48 E1
VVEIB17099 Įmonių ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
VVVKB17813 Vadyba 3 30 - - 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17185 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17186 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17187 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Elektroninių įtaisų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
ELKRB16510 Mikroschemų technologijos 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16513 Lustų projektavimas ir technologijos 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16507 Skaitmeninių įtaisų projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
ELKRB16511 Mikroschemų technologijų analizė 3(3) - - 15 - 65 KP
ELKRB16512 Lustų projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16501 Signalai ir grandinės 2 6 45 15 - 4 96 E
ELESB16502 Skaitmeniniai įtaisai 6 30 30 - 4 96 E
ELESB16506 Elektromagnetinio lauko teorija 3 30 - 15 2 33 E
ELESB16508 Analoginė elektronika 3 30 15 - 2 33 E
ELESB16509 Operacinių sistemų koncepcijos 6 45 15 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELESB16503 Kompiuterio elementų projektavimas 3(3) - - 15 - 65 KP
ELESB16505 Signalų ir grandinių analizė 3(3) - - 15 - 65 KP
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16601 Programavimo inžinerija 6 45 - 15 4 96 E
ELESB16602 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16613 Mikrobangų technika 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16617 Kompiuterių periferija 3 30 15 - 2 33 E
Specializacija — Elektroninių įtaisų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16602 Skaitmeninis signalų apdorojimas 6 45 15 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16651 Žmonių sauga 3 15 15 - 2 48 E1
ELKRB16612 Mikroprocesoriai 6 30 30 - 4 96 E
ELKRB16613 Mikrobangų technika 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16614 Elektroninių įtaisų projektų valdymas 3 30 15 - 2 33 E
ELKRB16615 Elektroninių įtaisų projektavimas 6 30 30 - 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 10 sav. (praktika) = 24 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16701 Elektroninių matavimų sistemos 6 36 24 - 4 96 E
ELESB16703 Skaitmeninio signalų apdorojimo priemonės 3 24 12 - 2 42 E
ELESB16704 Įterptinės signalų apdorojimo priemonės 3(3) - - 15 - 65 KP
ELESB16705 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
ELESB16723 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
Specializacija — Elektroninių įtaisų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELKRB16714 Mikrovaldikliniai įtaisai 6 36 24 - 4 96 E
ELKRB16715 Programuojami loginiai įtaisai 3 24 12 - 2 42 E
ELKRB16716 Programuojamų loginių įtaisų analizė 3(3) - - 15 - 65 KP
ELKRB16717 Profesinė praktika 15 - - - 10 390 A
ELKRB16718 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 12 - 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 5 sav. (baigiamasis darbas) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Kompiuterizuotos elektroninės sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELESB16801 Multimedijos sistemos 3 24 12 - 2 42 E
ELESB16806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELESB16807 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
ELESB16816 Elektroninių sistemų projektavimas 6 - - 24 - 136 KS
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
ELKRB16807 Informacijos perdavimo sistemos 3 24 12 - 2 42 E
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
Specializacija — Elektroninių įtaisų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVTEB16805 Teisė 3 24 - - 2 54 E1
ELKRB16817 Vienlusčių įtaisų projektavimas 3 24 12 - 2 42 E
ELKRB16818 Elektroninių įtaisų testavimas ir kokybė 3 24 12 - 2 42 E
ELKRB16819 Vienlusčiai įtaisai 6 - - 24 - 136 KS
ELKRB16820 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 24 - 136 Į
ELKRB16821 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - - - 160 BD
KILSB17036 Specialybės kalbos kultūra 3 12 - 12 2 54 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.