Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Ekonomikos inžinerija

Ekonomikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Ekonomika
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 612L10009, 6121JX051 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 25
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,6
STOJIMO TVARKA
Specializacijos – investicijų ekonomika,
tarptautiniai ekonominiai ryšiai
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis –
socialinių mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė –
nuolatinės studijos (4 metai)
  Daugiau informacijos apie studijas
Verslo vadybos fakultete
                      
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti ekonomikos specialistams, turintiems platų požiūrį į nūdienos ekonominius reiškinius, mokslo ir technologijų plėtrą, technikos pažangą, į žinių visuomenės formavimosi bei internacionalizavimo, Europos Sąjungos raidos procesus ir prioritetus. Taip pat tiems, kurie nori aktyviai dalyvauti Lietuvos ekonomikos inžinerijos mokslo pažangos bei demokratinės, pilietinės visuomenės ugdymo procesuose.
Ekonomikos inžinerijos studijose suteikiama ekonomikos teorijos, ekonominio valdymo ir ekonomikos inžinerijos žinių bei integruoto jų taikymo gebėjimų ir įgūdžių. Tokia žinių, gebėjimų ir įgūdžių koncentracija būtina sprendžiant tarpusavyje susipynusias socialines, ekonomines, ekologines, politines, mokslo ir technologijų pažangos, globalizacijos ir integracijos bei kitas problemas. Studijų programa leidžia ne tik išsamiai pažinti, bet ir kiekybiškai išmatuoti nagrinėjamus procesus, projektuoti, kaip sukurti vertę ir didinti visuomenės gerovę. Ekonomikos inžinerijos klausimai sprendžiami kuriant valstybės ekonominę strategiją, projektuojant ir valdant verslo įmones, didinant viešųjų įstaigų, tarptautinių organizacijų konkurencingumą.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią programą gebėsite:
  • kiekybiškai išmatuoti ekonomikos inžinerijos procesus, projektuoti vertės kūrimą;
  • integruoti ir kompleksiškai taikyti ekonomikos teorijų, ekonominio procesų valdymo bei ekonomikos inžinerijos žinias, apimančias ekonomikos mokslų, socialinio gyvenimo ir technologijų pažangos sritis;
  • įgytas tarpkryptines ir tarpdalykines kompetencijas taikyti integruodami su pažangiais inžinerinių mokslų laimėjimais;
  • adekvačiai vertinti šiuolaikinės ekonomikos raidai būdingas technologines, ekologines, socialines, kultūrines bei kitas sąlygas ieškant ekonominių problemų sprendimo ir siekiant ekonomikos pažinimo.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite įsidarbinti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose (pavyzdžiui, tokiose kaip „Barclays“, „SwedBank“, SEB bankas, NASDAQ, „Luminor“, „Danske Bank“, „Western Union“, „Euromonitor International“, „Mars Lietuva“, „Bentley Systems“, „Lidl“, „VP market“, valstybinės organizacijos ir kt.):
  •  įvairaus profilio ekonomistais;
  • finansininkais;
  • ekonomistais analitikais.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
istorija
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2018 m. taikomas minimalus konkursinis balas - 3,6 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 

 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16105 Tiesinė algebra ir matematinė analizė 9 45 - 45 6 144 E
KIFSB17109 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVTVB17095 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVTVB17184 Inžinerijos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17811 Ekonomikos principai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17098 Specialybės anglų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17099 Specialybės vokiečių kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17100 Specialybės prancūzų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 9 30 15 30 6 159 E
KILSB17037 Specialybės kalba 3 15 - 30 2 33 E1
VVFRB17201 Finansinių sprendimų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17157 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17801 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17207 Sociologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVVKB17029 Tarpkultūrinė komunikacija 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17146 Specialybės anglų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17147 Specialybės vokiečių kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17148 Specialybės prancūzų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17112 Lyginamoji ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17186 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16301 Apskaita (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16203 Teisės pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16369 Ekonometrija 6 45 15 - 4 96 E
FMSAB16370 Ekonometrija (kursinis projektas) 3(3) - - 30 - 50 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17024 Regiono ekonomika I: Kinija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17025 Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17026 Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17779 Kiekybinių modeliavimo metodų kursinis projektas 3(3) - - 45 - 35 KP
VVEIB17780 Kiekybiniai modeliavimo metodai 6 30 - 15 4 111 E
VVEIB17350 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
VVFRB16401 Įmonių finansų valdymas 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16403 Verslo teisė 3 30 - 15 2 33 E
FMSAB16218 Programavimas Python 6 30 30 - 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17027 Regiono ekonomika II: Kinija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17028 Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17029 Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17093 Ekonominė analizė 6 30 - 30 4 96 E
VVTVB17271 Projektų rengimas ir vertinimas 3 15 - 30 2 33 E
VVVKB17033 Marketingas 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVEIB17161 Žmogiškųjų išteklių ekonomika 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB18412 Ekonominis prognozavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
FMSAB18518 Duomenų analizė su Python 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17201 Viešojo sektoriaus ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB16601 Kainodara 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVEIB18402 Skaitmeninė ekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB18408 Ekonomikos inžinerijos kompleksinis projektas 6 - - 45 - 115 KS
VVFRB17603 Tarptautiniai finansai 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Tarptautiniai ekonominiai ryšiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17061 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVEIB17062 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17715 Tarptautinių ekonominių ryšių kompleksinis projektas 6 - - 32 - 128 KS
VVEIB17732 Tarptautinė ekonomika 3 16 - 16 2 46 E
VVEIB17736 Tarptautinės ekonominės organizacijos ir jų politika 3 16 - 16 2 46 E
VVEIB18411 Pramonės ekonomika 3 16 - 16 2 46 E
Specializacija — Investicijų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16708 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVFRB17706 Finansų rinkos ir institucijos 3 16 - 16 2 46 E
VVFRB17708 Investicijų ekonomikos kompleksinis projektas 6 - - 32 - 128 KS
VVFRB17709 Asmeniniai finansai 3 16 - 16 2 46 E
VVFRB17806 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB18701 Investicijų ekonomika 3 16 - 16 2 46 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Tarptautiniai ekonominiai ryšiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17063 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17064 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17737 Globalizacijos procesai 6 24 - 16 4 116 E
VVEIB18403 Kūrybos ekonomika 3 16 - 16 2 46 E
VVEIB18409 Tinklo ekonomika 6 24 - 16 4 116 E
Specializacija — Investicijų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB17808 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVFRB17811 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVFRB17856 Rizikos valdymas 6 24 - 16 4 116 E
VVFRB17805 Finansinė elgsena 3 24 - 12 2 42 E
VVFRB18804 Mokesčių sistema 6 24 - 16 4 116 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.