Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Ekonomikos inžinerija

Ekonomikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Ekonomika
Fakultetas: Verslo vadybos fakultetas
Programos kodas: 612L10009, 6121JX051 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 1271 EUR
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 25
Valstybė finansuoja: 10
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 5,6
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.:
ekonomikos bakalauras
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.:
socialinių mokslų bakalauras
                   Daugiau informacijos apie studijas
Verslo vadybos fakultete
 
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – ekonomikos bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programa skirta rengti ekonomikos specialistams, turintiems platų požiūrį į nūdienos ekonominius reiškinius, mokslo ir technologijų plėtrą, technikos pažangą, į žinių visuomenės formavimosi bei internacionalizavimo, Europos Sąjungos raidos procesus ir prioritetus. Taip pat tiems, kurie nori aktyviai dalyvauti Lietuvos ekonomikos inžinerijos mokslo pažangos bei demokratinės, pilietinės visuomenės ugdymo procesuose.
Ekonomikos inžinerijos studijose suteikiama ekonomikos teorijos, ekonominio valdymo ir ekonomikos inžinerijos žinių bei integruoto jų taikymo gebėjimų ir įgūdžių. Tokia žinių, gebėjimų ir įgūdžių koncentracija būtina sprendžiant tarpusavyje susipynusias socialines, ekonomines, ekologines, politines, mokslo ir technologijų pažangos, globalizacijos ir integracijos bei kitas problemas.
Studijų programa leidžia ne tik konceptualiai pažinti, bet ir kiekybiškai išmatuoti nagrinėjamus procesus, projektuoti, kaip sukurti vertę ir didinti visuomenės gerovę. Ekonomikos inžinerijos klausimai sprendžiami kuriant valstybės ekonominę strategiją, projektuojant ir valdant verslo įmones, didinant viešųjų įstaigų, tarptautinių organizacijų konkurencingumą.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią programą gebėsite:
  • kiekybiškai išmatuoti ekonomikos inžinerijos procesus, projektuoti vertės kūrimą;
  • integruoti ir kompleksiškai taikyti ekonomikos teorijų, ekonominio procesų valdymo bei ekonomikos inžinerijos žinias, apimančias ekonomikos mokslų, socialinio gyvenimo ir technologijų pažangos sritis;
  • įgytas tarpkryptines ir tarpdalykines kompetencijas taikyti integruodami su pažangiais inžinerinių mokslų laimėjimais;
  • adekvačiai vertinti šiuolaikinės ekonomikos raidai būdingas technologines, ekologines, socialines, kultūrines bei kitas sąlygas ieškant ekonominių problemų sprendimo ir siekiant ekonomikos pažinimo.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite įsidarbinti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose:
  • įvairaus profilio ekonomistu;
  • finansininku;
  • ekonomistu analitiku.
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2017 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
istorija
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– taikomas minimalus konkursinis balas – 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos apraše).
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMISB16101 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMSAB16105 Tiesinė algebra ir matematinė analizė 9 45 - 45 6 144 E
KIFKB16104 Filosofija 3 15 - 15 2 48 E1
VVIEB16101 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVSEB16101 Ekonominių teorijų raida 3 30 - 15 2 33 E
VVVTB16201 Inžinerijos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16149 Specialybės anglų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16151 Specialybės vokiečių kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16152 Specialybės prancūzų kalba 1 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMSAB16206 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 9 30 15 30 6 159 E
KILKB16024 Specialybės kalba 3 15 - 30 2 33 E1
VVFRB16201 Finansinių sprendimų pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVIEB16201 Mikroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVSEB16202 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKVB16003 Sociologija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEVB16202 Tarpkultūrinė komunikacija 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16249 Specialybės anglų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16251 Specialybės vokiečių kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
KIKAB16252 Specialybės prancūzų kalba 2 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16301 Apskaita (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16203 Teisės pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17112 Lyginamoji ekonomika 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17186 Makroekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17779 Kiekybinių modeliavimo metodų kursinis projektas 3(3) - - 45 - 35 KP
VVEIB17780 Kiekybiniai modeliavimo metodai 6 30 - 15 4 111 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17024 Regiono ekonomika I: Kinija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17025 Regiono ekonomika I: Rusija ir kitos NVS šalys 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17026 Regiono ekonomika I: Šiaurės šalys 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 2 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16401 Įmonių finansų valdymas 6 30 - 30 4 96 E
VVTEB16403 Verslo teisė 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17741 Ekonominis prognozavimas 6 30 - 15 4 111 E
VVEIB17742 Ekonominio prognozavimo kursinis projektas 3(3) - - 45 - 35 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17098 Gamybos ekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17787 Paslaugų ekonomika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17027 Regiono ekonomika II: Kinija 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17028 Regiono ekonomika II: Rusija ir kitos NVS šalys 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17029 Regiono ekonomika II: Šiaurės šalys 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17053 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
VVEIB17150 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
VVEIB17224 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
VVEIB17334 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
VVEIB17350 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVEIB17093 Ekonominė analizė 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17095 Ekonominio projektavimo kompleksinis projektas 6 - - 45 - 115 KS
VVTVB17271 Projektų rengimas ir vertinimas 3 15 - 30 2 33 E
VVVKB17033 Marketingas 6 30 - 30 4 96 E
VVFRB17503 Vertės inžinerija 3 30 - 15 2 33 E
VVVKB17501 Žmogiškieji ištekliai 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16601 Kainodara 6 30 - 30 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVEIB17339 Kūrybos ekonomika 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17201 Viešojo sektoriaus ekonomika (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17636 Pažangiosios ekonomikos 3 30 - 15 4 31 E
VVFRB17605 Kainodaros kursinis projektas 6 - - 45 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Investicijų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16708 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVFRB17706 Finansų rinkos ir institucijos 3 16 - 16 2 46 E
VVFRB17707 Investicijų ekonomika 3 16 - 16 2 46 E
VVFRB17708 Investicijų ekonomikos kompleksinis projektas 6 - - 32 - 128 KS
VVFRB17709 Asmeniniai finansai 3 16 - 16 2 46 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRB16707 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17806 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17818 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17840 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17847 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
Specializacija — Inovacijų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17033 Mokslo ir technologijų pažangos ekonomika 3 20 - 10 2 48 E
VVEIB17058 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVTVB17012 Inovacijų teorija 3 20 - 10 2 48 E
VVTVB17013 Inovacijų marketingas 3 20 - 10 2 48 E
VVTVB17014 Inovacijų ekonomikos kompleksinis projektas 6 - - 30 - 130 KS
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17074 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17233 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17321 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17359 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17847 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
Specializacija — Tarptautiniai ekonominiai ryšiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17061 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVEIB17715 Tarptautinių ekonominių ryšių kompleksinis projektas 6 - - 32 - 128 KS
VVEIB17732 Tarptautinė ekonomika 3 16 - 16 2 46 E
VVEIB17775 Tinklo ekonomika 3 16 - 16 2 46 E
VVFRB17710 Tarptautiniai finansai 3 16 - 16 2 46 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17062 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17240 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17315 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17365 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17847 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
Specializacija — Verslo valdymo ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17121 Plėtros ekonomika 3 20 - 10 2 48 E
VVEIB17154 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVEIB17158 Verslo valdymo ekonomikos kompleksinis projektas 6 - - 30 - 130 KS
VVTVB17105 Verslo valdymo sistemos 3 20 - 10 2 48 E
VVVKB17096 Įmonių strategijos ekonomika 3 20 - 10 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17249 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17303 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17377 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17847 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
Specializacija — Verslo santykių ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17203 Darbo ekonomika 3 20 - 20 2 38 E
VVEIB17204 Verslo santykių ekonomikos kompleksinis projektas 6 - - 30 - 130 KS
VVEIB17248 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVVKB17177 Organizacijos aplinkos tyrimai 6 30 - 20 4 106 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17249 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17309 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17371 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17847 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
Specializacija — E-verslo ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17278 E-verslo ekonomikos kompleksinis projektas 6 - - 30 - 130 KS
VVEIB17328 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
VVTVB17166 E-verslo sprendimai 3 20 - 10 2 48 E
VVTVB17167 E-logistika 3 20 - 10 2 48 E
VVVKB17241 Žinių ekonomika ir vadyba 3 20 - 10 2 48 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17055 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17228 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17327 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVEIB17354 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
VVFRB17847 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Verslo santykių ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB16816 Finansinės rizikos valdymas 3 24 - 12 2 42 E
VVTEB16801 Sutarčių teisė 3 24 - 12 2 42 E
VVVKB17179 Konkurencijos tyrimai 6 36 - 12 4 108 E
VVVKB17180 Konkurencijos tyrimų kursinis projektas 3(3) - - 24 - 56 KP
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17135 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17250 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17308 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17372 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17143 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17251 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17307 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17373 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Specializacija — Inovacijų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17035 ES ekonominė politika 3 24 - 12 2 42 E
VVTVB17016 Inovacijų projektavimas 6 36 - 12 4 108 E
VVTVB17017 Inovacijų projektavimo kursinis projektas 3(3) - - 24 - 56 KP
VVTEB17936 Patentotyra ir intelektinės nuosavybės teisė 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17059 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17135 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17234 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17320 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17360 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17060 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17143 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17235 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17319 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17361 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Specializacija — Verslo valdymo ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17084 Daugiakriteriniai vertinimo metodai (su kursiniu darbu) 6 36 - 12 4 108 E
VVEIB17085 Daugiakriterinių vertinimo metodų kursinis projektas 3(3) - - 24 - 56 KP
VVTVB17109 Verslumo skatinimo sistemos 3 24 - 12 2 42 E
VVVKB17113 Verslo derybos 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17135 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17255 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17302 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17378 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17143 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17256 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17301 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17379 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Specializacija — E-verslo ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17275 Tinklo ekonomika 3 24 - 12 2 42 E
VVEIB17276 E-verslo sprendimų ekonominės analizės kursinis projektas 3(3) - - 24 - 56 KP
VVEIB17277 E-verslo sprendimų ekonominė analizė 6 36 - 12 4 108 E
VVVKB17238 E-marketingas 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17068 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17135 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17229 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17326 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17355 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17056 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17143 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17230 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17325 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17356 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Specializacija — Tarptautiniai ekonominiai ryšiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVEIB17736 Tarptautinės ekonominės organizacijos ir jų politika 3 16 - 16 2 46 E
VVEIB17737 Globalizacijos procesai 6 24 - 16 4 116 E
VVTVB17837 Derybos 6 24 - 16 4 116 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17063 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17135 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17241 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17314 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17366 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVEIB17064 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17143 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17242 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17313 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17367 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Specializacija — Investicijų ekonomika
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVFRB17856 Rizikos valdymas 6 24 - 16 4 116 E
VVFRB17857 Ekonominė elgsena 3 16 - 16 2 46 E
VVFRB17858 Auditas ir mokesčiai 6 24 - 16 4 116 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRB16806 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVEIB17135 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVFRB17811 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVFRB17819 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
VVFRB17839 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
VVFRB16807 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17143 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVEIB17235 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVFRB17808 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
VVFRB17838 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.