Svetainės struktūra Mano VGTU Medeinė
Bioinžinerija

Bioinžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Biotechnologijos
Fakultetas: Fundamentinių mokslų fakultetas
Programos kodas: 612J76001, 6121FX011 (nuo 2017 m.)
2017 METŲ STATISTIKA
Įstojo: 70
Valstybė finansuoja: 68
Paskutinio įstojusio į valstybės finansuojamą vietą balas: 4,18
STOJIMO TVARKA
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – technologijų mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – parengti specialistus, kurie gebėtų dirbti biotechnologijos, maisto, žemės ūkio ir pramonės įmonėse, kokybės kontrolės bei mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigose.
 
Ką gebėsiu?
Baigę studijų programą:
  • gebėsite taikyti įgytas žinias technologiniuose procesuose, suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, palaikyti savo profesinę kompetenciją, taikyti praktinius įgūdžius gamybinėse įmonėse ar mokslinio tyrimo įstaigose;
  • išmanysite matematikos, informatikos, fizikos, chemijos ir inžinerijos pagrindus, specifinius, bioinžinerijos krypčiai būtinus mikrobiologijos, ląstelių biologijos, genų inžinerijos, biopolimerų gryninimo ir analizės, biotechnologijos žinių pagrindus;
  • mokėsite dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami šios studijų programos absolventais galėsite dirbti biotechnologijos, maisto ir žemės ūkio pramonės, bioenergetikos įmonėse, kokybės kontrolės, mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigose. Studijas galėsite tęsti pagal bioinžinerijos, biochemijos, gretutines fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių magistrantūros studijų programas.
 
 
Dalykas
Svertinis koeficientas
2018 m.
I
0,4
matematika
II
0,2
chemija
III
0,2
bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais / kvalifikacinis egzaminas1
IV
0,2
lietuvių kalba ir literatūra
Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:
– I-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
– II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
– lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Minimalūs rodikliai stojant į universitetines valstybės finansuojamas vietas:
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2015 m. arba vėliau, turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis arba aukštesniu lygiu;
– asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą 2016 m. ir vėliau, turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą (nuo 2018 m. – ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu), jeigu jie pretenduoja į visų sričių (išskyrus menų) studijų programas;
– 2017 m. taikomas minimalus konkursinis balas buvo 3 (be papildomų balų, suteikiamų stojantiesiems už kitas veiklas, nenumatytas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos apraše). 
1 Kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskaičiuojami pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašą“.
 
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16104 Bendroji chemija 9 30 30 30 6 144 E
FMFIB16119 Bendroji fizika 6 30 30 15 4 81 E
FMITB16104 Informacinės technologijos 6 30 30 - 4 96 E
FMMMB16109 Matematika bionžinerijai 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17102 Anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17104 Vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17106 Prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16203 Analizinė chemija 6 30 30 - 4 96 E
FMCHB16204 Bendroji biologija 6 30 - 30 4 96 E
FMCHB16206 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
FMFIB16220 Taikomoji fizika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16209 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 6 30 - 30 4 96 E
KIFSB17108 Filosofija 3 30 - - 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17122 Specialybės anglų kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17130 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 45 2 33 E1
KIUSB17143 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 45 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16301 Cheminė termodinamika 6 30 - 30 4 96 E
FMCHB16302 Organinė chemija 9 30 30 30 6 144 E
FMCHB16303 Modeliai biologijoje (su kursiniu darbu) 6 30 30 - 4 96 E
STGSB17049 Žmonių sauga 3 30 15 - 2 33 E1
VVTVB17095 Verslo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17125 Logika 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17126 Etika 3 30 - - 2 48 E1
KIKOB17047 Viešoji komunikacija 3 15 - 15 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16401 Cheminė kinetika 6 24 24 24 4 84 E
FMCHB16402 Gamtinių junginių chemija 6 24 24 24 4 84 E
FMCHB16403 Gamybinė praktika 1 6 - - 15 4 141 A
FMCHB17404 Mikrobiologijos pagrindai 6 24 24 12 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
VVFRB17403 Asmeninių finansų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16502 Molekulinė ir ląstelės biologija 9 30 45 30 6 129 E
FMCHB16503 Biochemijos pagrindai 9 30 30 30 6 144 E
FMCHB17501 Bioetika 3 15 - 30 2 33 E
KILSB17027 Specialybės kalbos kultūra 3 15 - 15 2 48 E1
VVVKB17172 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 3 sav. (sesija) + 4 sav. (praktika) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16601 Biocheminiai metodai 6 24 24 12 4 96 E
FMCHB16602 Genų inžinerijos pagrindai 6 24 24 12 4 96 E
FMCHB16603 Chromatografijos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 24 24 12 4 96 E
FMCHB16604 Gamybinė praktika 2 6 - - 12 4 144 A
FMCHB16605 Bioduomenų gavimas (kompleksinis projektas) 6 24 24 - 4 108 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16700 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 15 2 63 Į
FMCHB16701 Biofarmacija 6 30 30 15 4 81 E
FMCHB16702 Bioinžinerija (Biotechnologijos procesai ir aparatai) 6 30 15 - 4 111 E
FMCHB16703 Mikrobiologinė technologija (su kursiniu darbu) 6 15 30 15 4 96 E
VVTEB16701 Teisė 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMCHB16704 Grynųjų baltymų technologija 6 30 30 15 4 81 E
FMCHB17705 Enzimologija 6 30 30 15 4 81 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16800 Bakalauro baigiamasis darbas 2 9 - - 12 6 222 Į
FMCHB16801 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 - - 12 4 144 BD
FMCHB16802 Biochemijos inžinerija ir biotechnologija 6 24 36 12 4 84 E
FMCHB16803 Ekologinė biotechnologija 3 24 - 12 2 42 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
FMCHB16804 Vaistinių formų technologijos pagrindai 6 24 24 24 4 84 E
FMCHB16805 Imunologijos pagrindai 6 24 24 24 4 84 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.